בחירות 4.12.12 Elections

 

 

בחירות 2007 Elections

בחירות 2002 Elections

 

תאריכים חשובים:

1. הצגת פנקס הבוחרים: 8.8.12-19.8.12

2. מועד אחרון להגשת ערר על רישום/אי רישום בפנקס הבוחרים: 19.8.12

3. הגשת רשימות מועמדים 1.11.12

 

 הודעה בנוגע למרכז מידע טלפוני בדבר הופעה בפנקס הבוחרים

דף מס' 5 לתושב - בחירות למועצה- הודעה על מספר נציגים למועצה

 דף מס' 5 לתושב - בחירות למועצה - הודעה בישובים בהן יש בחירות לועד מקומי
דף מס' 4 לתושב - בחירות למועצה - לישוב לא שיתופי
דף מידע מספר 3

דף מידע מספר 2

דף מידע מספר 1

 

רשימת מועמדים מעודכנת לפי פרסום ע"י ועדת הבחירות המרכזית

1. ועד חשמונאים (לפי סדר א-ב) תוצאות לא רשמיות!

Eligible to vote:

2009

בעלי זכות בחירה:

Voted:

952 = 47.39%

השתתפו:

תק - התקוה

כח - כולנו חשמונאים

יח - יחד

גל - גמלאים למען הקהילה

השינוי מתחיל כאן

את העשייה אסור להפסיק

 

גימלאים וותיקים למען הקהילה

281 קולות = 29,52%

3 מנדטים (2.66)

461 קולות = 48,42%

4 מנדטים (4.36)

42 קולות = 4,41%

0 מנדטים (0,40)

168 קולות = 17,65%

2 מנדטים (1.59)

       

candidates - מועמדים

מצע - platform

candidates - מועמדים

מצע - platform

candidates - מועמדים

מצע - platform

candidates - מועמדים

מצע - platform

1. תם חגי
2. אברך חברוני פנינית
3. ליפשיץ יואל
4. מדעי לאה
5. יאנג אביחי יצחק
6. אסייג עוזי עזרא

7. סומר אלדד
8. נחשוני אלחנן
9. פורמנסקי שלומית זהבה

 

1. שטינברג יצחק

2. אהרן יריב יעקב

3. בריטבורט אייל

4. טבק אנדריה

5. לוינסון מילטון הלד

6. גבאי יוסף אברהם

7. פינצ'אק רונית

8. אקמן בנימין דב

9. גדעון אירה לי

10. בנטולילה מאיר

11. ברזני רפאל

1. טאוב יעקב-שלום
2. חן יצחק
3. גמראן נוגה
4. טאוב עמיר

 

1. גילאור דב

2. שרוני ציונה

3. חדד אודט יהודית

4. רוטנר ניל נורמן

5. קרייטנברגר סימה

6. וורנר מרווין

7. שוגר יהודה

 

 

2. נציג חשמונאים למליאת המועצה

אח

אדמונד חסין

חסין אדמונד

3. ראש המועצה

רואה אברהם

מועמד יחיד הכרזה