בחירות 27.11.07 Elections

בחירות 2002 Elections

רשימת מועמדים מעודכנת לפי פרסום ע"י ועדת הבחירות המרכזית (נכון ל-13.11.07)

1. ועד חשמונאים (לפי סדר א-ב)

Eligible to vote:

1497

בעלי זכות בחירה:

Voted:

850 = 56.78%

השתתפו:

     

כן לעניין - כן

 יחדיו - יח

האיחוד הישובי - אי

אחדות - יש

מועמדים/מצע candidates/platform

מצע - platform

candidates - מועמדים

מצע - platform

jingle - ג'ינגל

מועמדים/מצע 

candidates/platform

94 קולות = 11.06%

1 מנדטים (1.00)

89 קולות = 10.47%

1 מנדטים (0.94)

452 קולות = 53.18%

5 מנדטים (4.79)

215 קולות = 25.29%

2 מנדטים (2.28)

1. אופנבכר יוסף
2. גילאור דוב
3. יפה אליוט
4. סיימון ג'ודי
5. וורנר יונה
6. עבודי אברהם
7. רוטר דוד
8. נוביק ג'פרי
9. לאופר יהודה
10. אוסטרוף רון
11. בר לואיס
12. ליזר יעל
13. פרידמן מאיר
 

1. טאוב יעקב

2. נדב פנחס

3. מרילוס חיים

4. פלאח גאולה

5. תמאם שלמה

6. כהן צביה

7. פאולי ריצרד

8. פיינר רחל

9. פולק אריאל

10. סהר בת שבע

11. לסרי סלומון

12. בראר חיים

13. שרעבי בארי

14. ליפל מיכל

15. ליבוביץ דב

1. הרטמן יצחק
2. ברזני רפאל
3. שטיינברג יצחק
4. ברייטברט אייל
5. ריצ'מן קרן
6. גלעד אבינועם
7. הולנדר יהושוע
8. מדעי לאה
9. ברנר צבי
10. בן טולילה מאיר
11. חברוני יאיר
12. קפלנסקי מיכל
13. טובולסקי יצחק
14. שרוני ציונה
15. לאש נועה
16. בן דרור יעקב
17. בן דוד אלון

1. בליץ שמואל

2. אהרון יריב

3. בן דוד אייל

4. גלבנד נאוה

5. ויקסלבאום מארק

6. מנדל אביה

7. פלדמן ישראל

8. טובר דינה

9. לויד רונדה

2. נציג חשמונאים למליאת המועצה

למען חשמונאים - אח

1. אדמונד חסין

2. חנן בלנקנשטיין

3. ראש המועצה

ישוב קלפי מס'- עדי מינץ

אבי רואה

סה"כ
אדם 1 151 138 289
2 124 170 294
3 121 159 280
4 107 115 222
אלון 1 78 48 126
בית חורון 1 62 132 194
דולב 1 318 74 392
גבעון 1 77 57 134
2 72 59 131
חרשה 1 2 59 61
חשמונאים 1 225 84 309
2 169 77 246
3 207 83 290
טלמון 1 161 136 297
כוכב השחר 1 61 160 221
2 75 130 205
כוכב יעקב 1 14 362 376
2 6 351 357
אדומים 1 68 78 146
2 113 95 208
אורנים 1 137 189 326
2 124 142 266
מבא חורון 1 92 306 398
מכמש 1 59 247 306
לבונה 1 12 130 142
מ. יריחו 1 27 227 254
2 43 220 263
מתתיהו 1 15 96 111
נווה צוף 1 173 132 305
נופי פרת 1 36 64 100
נחליאל 1 49 54 103
נילי 1 63 153 216
נעלה 1 54 227 281
נריה 1 41 167 208
עטרת 1 12 144 156
עלי 1 119 251 370
2 98 197 295
3 150 141 291
ענתות 1 83 200 283
עפרה 1 101 137 238
2 86 180 266
3 79 151 230
פסגות 1 63 231 294
2 36 212 248
רימונים 1 28 186 214
שבות רחל 1 21 172 193
שילה 1 20 137 157
2 46 226 272
תל ציון 1 70 135 205
2 81 151 232
3 81 151 232
סה"כ 4310 7923 12233