בחירות 4.12.12 Elections

 יחד - יח

1. Yakov Taub תמונה

1.  טאוב יעקב

2. Chen Yitzhak

תמונה

2.  חן יצחק

3. Noga Gamoran תמונה

3.  גאמראן  נוגה

4. Amir Taub

תמונה

4.  עמיר טאוב

 

1. Establishing an afternoon program for school aged children in the school including  a hot meal ,help with homewwork and games.

 

2. Cleanliness trustees- in charge of the Yishuv's cleanliness

 

3. Establishing a petting -zoo for the  Yishov's children 

 

4. Fixing a water lines on the inner streets of the Yishuv.

 

5. Renovating the Bnei Akiva building

 

6. Adding three shelters for the kindergarden  children 

 

7. Buiding a club for the retirees and funding their activities.

 

8. Aim towards establishing a solar electrical sistem  which will provide extra income for the  Yishuv  

 

9. Establishing a fixed protocol for the  conduct of the Vaad and Mazkirut -e. g. prochasing and  job definitions.

 

10. An active audit committee to oversee the other proceeedings of the Vaad

 

11. Promoting  housing projects for young  couples

 

12. Creating a separate entrance to Ganei Modiin given that hundreds  of housing units are scheduled  to be built there


13. Establishing a youth choir.

 

14. Building a cemetry.

 

15.  Buiding a men's Mikvah 


16. Fulldisclosure of Vaad meetings and decisions

1.  הקמת מועדונית לתלמידי בית הספר בכותלי בית הספר  הכוללים ארוחה חמה ,הכנת שעורי בית ,ומשחקים .

  2.  נאמני נקיון בעלי סמכויות שיהיו אמוניםעל נקיון הישוב .

  3.  הקמת פינת חי לרווחת ילדי הישוב

  4.  שיקום קווי מים ברחובות הפנימיים.

  5.  שיקום סניף בני עקיבא

  6.  הוספת 3 מקלטים לגני ילדים .

  7.  בניית מועדון לפנסיונרים ,והקצאת תקציב לפעילויותיהם.

  8. חתירה לקראת הקמת מערכת סולרית  בישוב שתספק הכנסה כספית לישוב.

  9.  קביעת נהלים להתנהלות הוועד והמזכירות (רכש ,הגדרת תפקידים לעובדי המזכירות  וכדומה) .

 10.    וועדת ביקורת פעילה שתבדוק את  ההתנהלות הכספית ואת העמידה בנהלים שנקבעו מראש  .

11.  שיכון לזוגות צעירים

12.  כניסה נפרדת לגני מודיעין לאור העובדה שהולכים להיבנות  שם אלפי יחידות דיור.

13.  הקמת מקהלת  ילדים בישוב.

14.  בית קברות לישוב .

15.  הקמת מקווה לגברים.

16.  דיווח אמיתי מישיבות הוועד