בחירות 4.12.12 Elections

כולנו חשמונאים - כח   תנו לנו כח להמשיך

מצע    מועמדים   -  platform/candidates  

 

1. Isaac Steinberg תמונה

1.  יצחק שטיינברג

2. Yariv Aharon

תמונה

2.   יריב אהרון

3. Eyal Breitbart תמונה

3.  אייל ברייטברט

4. Chani Tabak

תמונה

4.  חני טבק

5. Milty Levinson

תמונה

5.  מילטי לוינסון

6. Yossi Gabbay

תמונה

6. יוסי גבאי

7. Ronit Pinchuk תמונה

7.  רונית פינצ'אק

8. Benjy Eckman תמונה

8.  בנג'י אקמן

9. Ira Gidon תמונה

9.  אריה גדעון

10. Rafi Barzani תמונה

10.  רפי ברזני

11. Meir Ben Tulila

תמונה

11.  מאיר בנטולילה

 

“Kulanu Chashmonaim” כח is proud of the accomplishments of the current Vaad and the new slate plans to continue current programs along with new initiatives:

Our priority is to preserve the unique character of our Yishuv while maintaining a strong and positive relationship with the Moetzah.

 

Education

·   Promoting and helping students in all the community schools with an emphasis on providing assistance to those with special needs (Olim, learning challenges, physical challenges, etc.)

 

Youth

·  Continuous investment of resources in our youth-remains a top priority.

·  Appropriate programming to meet the diverse needs of all.

·  Continuous improvement of youth facilities with extended hours of operation.

·  Greater involvement of youth in programming and in community projects

 

Next Generation/Young couples/Singles

·  Continue efforts to locate land to develop housing for young couples/families.

·  Continue to develop activities and facilities to address the needs of young families (for example the  mischakia)

·  Learn and address the needs of the young adults (transportation to universities, daycare etc.)

 

Religion

·  Maintaining the religious character of the Yishuv by allocating necessary resources to support religious activities.

 

Security and safety

·  Maintaining the current  level with an emphasis on personal safety for residents.

·  Continued cooperation with the Israel Police and installing additional cameras throughout the community with an added emphasis on developing ways to reduce reckless driving on the Yishuv.

·  Our list has 4 military officers whose expertise will be valuable to the security of the Yishuv

 

Absorption

·  Support of olim and their integration within various Yishuv committees

 

Cooperation between countries

·  Developing  programs with communities outside  Israel (United States and/or Europe) with an emphasis on finding a compatible community with whom joint programming and support would be possible.

 

Maintenance

·  Improving the cleanliness of the Yishuv drawing from the increased budget agreed upon by the Moetzah.

 

Environment

·  Evaluate the current situation to see what is needed to turn our Yishuv into a “Green community”

 

Sports and Culture:

·  Construction of an indoor sports facility consisting of a gymnasium, rooms for classes and sports equipment to be located in the Yishuv educational center and available for students and community residents of all ages.

·  Educational, social and cultural gatherings and special events that will created a more unified yishuv

·  Raise funds and  budget the establishment of  a Yishuv swimming pool.

 

Retirees                                                                  

·  Emphasis on expanding activities for pensioners with an effort to secure a permanent structure dedicated to those activities.

חברים שכנים ותושבים יקרים

 

רשימת כולנו חשמונאים גאה ומתכבדת להמשיך עם תנופת העשייה

 

להלן רשימה קצרה של מצע הרשימה לשם המשך פיתוח ושגשוג הישוב

 

שמירה על הייחודיות של הישוב תוך הקפדה על עצמאותו

 

חינוך

קידום ועזרה לכל מוסדות החינוך בישוב עם גישה לצרכים מיוחדים.

 

נוער

המשך השקעת משאבים בנוער מתוך עדיפות עליונה.

מציאת פתרונות הולמים לקידום הנוער בנושאים שונים.

שיפור ושיפוץ מועדון הנוער לרווחת הנוער תוך הארכת שעות הפעילות.

 

דור ההמשך

המשך המאמצים לאיתור קרקעות להרחבה ולבניה למשפחות הצעירות

 

דת

שמירה על צביון הדתי של הישוב והמשך תמיכה בפעולות הדת תוך הקצאת המשאבים הדרושים לכך.

 

ביטחון ובטיחות

שמירה על המצב המעולה הקיים תוך דגש על ביטחון אישי לתושבים.

המשך שתוף הפעולה עם משטרת ישראל והתקנת מצלמות נוספות ברחבי הישוב

 

 

קליטה ועליה

שיתוף פעולה עם הגורמים השונים תוך תמיכה בעולים החדשים ושילובם בפעילות הוועדות השונות.

 

שיתוף פעולה בין מדינות

מציאת עיר תואמת לישוב מארה"ב או מאירופה.

 

ניקיון ואחזקה

שיפור מצב הניקיון תוך המשך הישג התקציבי מהמועצה לשם שיפור ניקיון הישוב.

איכות הסביבה

בדיקת מערך להפיכת הישוב לישוב "ירוק".

 

תרבות וספורט

הקמת אולם ספורט במתחם קריית החינוך  לרווחת הנוער, תלמידים ותושבי הישוב.

המשך שילוב משפחות ותיקות וחדשות.

איתור משאבים ותקציבים להקמת בריכת שחיה

 

גמלאים

מתן דגש לפעילות גמלאים והקצאת מבנה קבע ופעילויות לגיל הזהב.