בחירות 27.11.07 Elections

 יחדיו - יח

   

1. טאוב יעקב

    2. נדב פנחס
    3. מרילוס חיים שייקה
    5. תמאם שלמה
    6. כהן צבייה
    7. פאולי ריצרד
     
 

הבעת תודה

לכל התושבים שתמכו ברשימת יח  ובאבי רואה לראשות המועצה .

ה' עמכם     

יעקב טאוב וחבריו .

 

בע"ה                                                  טז' כסלו תשס"ח                                       26.11.07

הודעה חשובה לתושבי חשמונאים מטעם רשימת ,"יחדיו"-  יח'

תושבים יקרים

1.הידעתם שמגיע לנו החזר כספי של אלפי שקלים ? ממועצת מטה בנימין על אי השתתפותם בפיתוח סלילת כבישים ,שיפוץ מדרכות  והתקנת עמודי חשמל ועוד.אשר בוצעו בישובינו במשך 6 שנים האחרונות.

2.האם ידעתם שאף אחת מהרשימות המתחרות לא פרסמה ולא נתנה דעתה על כך?

3.אכן רשימת "יחדיו "-יח' כן תפעל בע"ה על מנת שתושבי הישוב יקבלו החזר של אלפי שקלים שמגיעים לנו ממועצת מטה בנימין .

4.תושבים נכבדים אם חפצים אתם לקבל חזרה חלק מכספכם אשר השקעתם בפיתוח ,אנא תנו לנו את המנדט לכך כי אנו מאמינים שאם נתבע מהמועצה את זאת אכן נקבל .

5.אי לכך תנו לנו את קולכם בבחירות ביום שלישי הבעל"ט שבו נאמר פעמיים "כי- טוב" ובע"ה נצליח .

הצביעו "יח".לוועד המקומי

ו-אבי רואה לראשות המועצה .

To the Residents Of  Ramat  Modiin   

We would like to inform you that after many meetings with the two candidates.we have decided  to support Avi-Roeh as head of the Moetzah of Mateh Binyamin.this is opposed to what was published on the 24 of cheshvan.after examining what he had to say in our meetings with him ,we were impressed with his plans. We prefer Avi Roeh over the other candidate.Avi Roeh sees the injustices being done to the Yishuv.He has the will to correct these wrongs .He is dedicating himself to be credible and honest ,Because of this we have reached the conclusion that he is the man worthy of support. We hope that he will stand up to his obligations and succeed.

The List of Yachdav         Yud  -Chet

לתושבי רמת מודיעין !

ברצוננו להודיעכם כי לאחר מספר מפגשים עם שני המועמדים    החלטנו לתמוך ב- אבי רואה לראשות מועצת מטה בנימין .    

זאת בניגוד למה  שפורסם ב-כד'  חשוון תשס"ח.

לאחר שבחנו את הדברים שאמר בפגישתנו איתו התרשמנו שבתכונותיו הוא עדיף על המועמד השני .

אבי רואה, רואה את העוולות שנעשו לישוב .

יש לו רצון לתקן, הוא מתחייב להיות אמין ודובר אמת. על כן הגענו למסקנה כי הוא האיש שראוי לתמוך בו. אנו מקווים שיעמוד בהתחייבויותיו ושיצליח .

רשימת  יחדיו-    יח

Election Platform for the Vaad of the Yishuv of Chashmonaim – 5768  (Ramat Modiin)

 

Topics:

 • Relationship of the Vaad to the residents

 • The Mazkirut of the Yishuv

 • Position holders in the Yishuv

 • Development of the Yishuv

 • Yeshivat Ner Tamid

 • Education

 • Petting Zoo

 • Local Moetzah

 • Water and Sewage Plant

 • Religion

 

Relating to the Residents:

 • Vaad members will work for the good of the Yishuv with integrity and honesty

 • Vaad members will be attentive to the wants and needs of the residents

 

Mazkirut:

 • Vaad members will work for proper and precise fiscal management, subject to the direction of the law, under the guidance of the accountant and the comptroller of the Yishuv

 • Vaad members will work for clear and concise management, in a way that each resident of the Yishuv can receive and understand information regarding the Yishuv’s finances

 • Vaad meeting summaries will be published on the Internet and on the bulletin board at the Mazkirut, with the exception of matters that touch on personal problems and classified security issues

 • The Vaad will make residents’ participation in Vaad meetings possible

 

Development:

 • The Vaad will demand from the Moetzah to repair the ring road and finish the paving of the road into Ganei Modiin

 • The Vaad will be concerned with the furthering of the development of public areas in the Yishuv, the existing cultivation, and the addition of trees and grass in bare areas

 • The Vaad will put up traffic signs in the Yishuv, as well as post street signs

 • The Vaad will grow the Moadon Noar and establish a cultural center for seniors

 • The Vaad will grow an amphitheater which will benefit each resident

 • The Vaad will establish a public library in a spot convenient to all residents

 • The Vaad will establish a swimming pool and a sports complex in Chashmonaim

 • The Vaad will look for possible solutions for parking in public areas adjacent to the ring road

 

 

Position Holders:

 • The Vaad will concern itself with clearly defining all positions and posts held in the Yishuv and will set up supervisors accordingly

 

Representative to the Moetzah:

 • The Vaad will be in close contact with the Yishuv representative to the Moetzah

 • The Vaad will raise topics regarding the Yishuv at Moetzah meetings

 • The Vaad will coordinate with our representative in the Moetzah regarding votes at Moetzah meetings

 

Yeshivat Ner Tamid:

 • The Vaad will concern itself to be in constant conversation with the Yeshiva administration to ensure the residents’ interests and to incorporate the Yeshiva into the lives of the Yishuv community

 

Education:

 • The Vaad will be concerned with the development of recreation and activity spots for the Yishuv youth

 • The Vaad will be concerned with channeling the energy of the youth in a positive way for the betterment of the Yishuv

 

The Local Moetzah:

 • Members of the Vaad will make an effort to sever from the Moetzah of Mateh Binyamin, as a first step toward establishing a local Moetzah here

 

Water and Sewage:

 • The Vaad will concern itself with establishing a Water and Sewage Plant, with monies that have been designated for maintenance of water and sewage pipes

 

Religion:

 • The Vaad will concern itself with fulfilling all religious needs to all the residents’ satisfaction, including smaller groups on the topic of Batei Knesset

 • The Vaad will concern itself with establishing a Mikva for women and men on the Yishuv

 

Petting Zoo:

 • The Vaad will concern itself with establishing a petting zoo.

בס"ד

מצע בחירות לוועד הישוב חשמונאים –תשס"ח ( רמת מודיעין)

הנושאים:

·        היחס לתושבים              

·        מזכירות הישוב

·        נושאי משדה בישוב

·        פיתוח הישוב

·        נציג הישוב במועצה

·        ישיבת נר תמיד

·        חינוך

·        פינת חי

·        מועצה מקומית

·        מפעל מים וביוב

·        דת

                  היחס לתושבים

 

-חברי הוועד יפעלו לטובת הישוב בתום לב ובהגינות .

-חברי הוועד יהיו קשובים לרחשי הלב של התושבים .

                      מזכירות הישוב

 

-חברי הוועד יפעלו לניהול כספי תקין ,אמין ומדויק, בכפוף להוראת החוק על פי הנחיות רואה חשבון של הישוב ומבקר הישוב .

-חברי הוועד יפעלו לניהול כספי תקין, גלוי ובהיר, באופן שכל תושב בישוב יוכל    לקבל ולהבין את המידע המצטבר בהנהלת החשבונות של הישוב.

-יהיה פרסום רציף של סיכומי ישיבות הוועד באינטרנט ובלוח המודעות של המזכירות  להוציא ישיבות הנוגעות בבעיות אישיות ,ובנושאי בטחון מסווגים .

-הוועד יאפשר השתתפות  התושבים בישיבות וועד .

 

                        נושאי משרה בישוב

 

-הוועד ידאג להגדרה ברורה של כל נושאי התפקידים ומשרות בישוב ויקבעו נהלי עבודה בהתאם .

                             פיתוח הישוב

 

-הוועד ידרוש מהמועצה לשפץ את כביש הטבעת ולסיים את סלילת הכביש לגני  מודיעין .

-הוועד ידאג להמשך פיתוח השטחים הציבוריים בישוב ,טיפוח הקיים והוספת עצים ודשאים במקומות החשופים .

-הצבת תמרורי תנועה בישוב וציון שמות הרחובות .

-הגדלת מועדון הנוער והקמת בית תרבות למבוגרים.

-הגדלת  האמפיתיאטרון שיכיל את כל תושבי הישוב .

-הקמת ספרייה ציבורית במקום נגיש לכלל התושבים.

-הקמת בריכת שחייה  ואולם ספורט בחשמונאים.

-הוועד יחפש פתרונות אפשריים לחנייה בשטחים הציבוריים הצמודים לכביש הטבעת

 

               נציג הישוב במועצה

 

-הוועד יהיה בקשר הדוק עם נציג הישוב במועצה .

-הוועד יזום העלאת נושאים במליאת המועצה בנושאים הקשורים לישוב .

-הוועד יהיה מתואם עם נציגנו  במועצה לגבי הצבעות במליאת המועצה.

 

                     ישיבת נר תמיד

 

-הוועד ידאג לדו שיח מתמיד עם הנהלת הישיבה כדי להבטיח את האינטרסים של  תושבי  הישוב  ואת מעורבות הישיבה בחיי הקהילה בישוב.

 

                         חינוך

 

-הוועד ידאג לפיתוח מקומות בילוי ועיסוק לנוער.

-הוועד ידאג לנתב את הנוער לאפיקים חיוביים לטובת הקהילה.

 

                       מועצה מקומית

 

-חברי הוועד יעשו מאמצים להתנתק ממועצת מטה בנימין בשאיפה להקים מועצה מקומית באזורנו .

                                      מים וביוב

 

     -ועד הישוב ידאג  להקמת "מפעל מים וביוב" בישוב (כסף שמיועד להחזקת צנרת  המים  והביוב  ).

 

                                             דת

 

      -הוועד ידאג למלא את כל צרכי הדת  לשביעות רצון כל התושבים , כולל קבוצות קטנות בנושא בתי כנסת .

-הוועד ידאג להקים מקווה לנשים וגברים בישוב.

 

            פינת חי

 

-הוועד ידאג להקמת פינת חי.