בס"ד

 

 

"...לך כנוס את היהודים...

                     וגם אני ונערותי אצום כן...

                            ...ותיפול...ותבך ותתחנן..."

 

                                                                                          (מגילת אסתר)

 

 

נשות גוש - קטיף מתכנסות לתפילה

 

 

ביום חמישי, י"ג אדר ב',  תענית אסתר בין השעות 10:30-11:30 בבוקר

 

תתכנסנה, בע"ה, נשות גוש קטיף ביחד מתוך אמונה גדולה, לתפילה וזעקה לפני הקב"ה, לישועה גדולה ולהמשך אחיזתנו בכל מרחבי ארצנו.

 

פונות אנו לכל נשות עם ישראל היקרות להצטרף אלינו לתפילה וקריאת תהילים ביום מיוחד זה, ובע"ה נזכה שתפילות הרבים  - מתוך אחדות – תתקבל לפני היושב במרומים ותזכה אותנו בישועות גדולות ברחמים רבים.

 

 

"ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו"

 

בתודה ובצפיה לגאולה השלמה בקרוב

נשות גוש קטיף

 

 

גם אנחנו, נשות חשמונאים, ניכנס יחד לאמירת תפילות ותהילים בתענית אסתר באותן השעות.

 

המקום יפורסם בבתי הכנסת ובדואר האלקטרוני של הישוב ובמזכירות

 

 

בברכה, בריינה הרטמן –רכזת קהילה

ונעמי טייכר