תוצאות ההצבעה לכנסת ה- 17 (2006)

סקר אתר רמת מודיעים:

   

תוצאות אמת

למי אתה מתכוון להצביע לבחירות לכנסת ה-17?

נא להצביע רק פעם אחת.

הסדר לפי א"ב

 

  118 votes

 

   

סה"כ 1113 קולות כשרים

6 קולות פסולים

 

1 האיחוד הלאומי-מפד"ל

69.4 % 82 votes     690 62.0%
2 הליכוד 5.0 % 6 votes     132 11.9%
3 העבודה   0 % 0 votes     10 0.9%
4 חזית יהודית לאומית 5.9 % 7 votes     42 3.8%
5 חץ   0 % 0 votes        
6 יהדות התורה   0.8 % 1 votes     29 2.6%
7 ישראל ביתנו   0 % 0 votes     21 1.9%
8 מרצ   0 % 0 votes     4 0.3%
9 עלה ירוק 9.3 % 11 votes     3 0.2%
10 קדימה 1.6 % 2 votes     12 1.1%
11 שינוי   0.8 % 1 votes        
12 ש"ס   0.8 % 1 votes     141 12.7%
13 תפנית 3.3 % 4 votes     8 0.7%
14 אחר 2.5 % 3 votes        
  גיל           9 0.8%
  הירוקים           8 0.7%
  חרות           2 0.2%
  עתיד אחד           1 0.1%
  עוז לעניים           1

0.1%