בית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד

שיעורים והרצאות  Shiurim and Lectures

Filename

Date

Speaker

Topic

ProfAvigdorShinan.mp3

ט' במרחשוון תשע"ה

November 2, 2014

פרופ' אביגדור שנאן, פרופסור אמריטוס בחוג לספרות באונ' העברית

Prof. Avigdor Shinan, Professor Emeritus of Literature at Hebrew University

"ישמעאל של חז"ל"

Yishmael Through the Eyes of Chazal

YossiGarfinkel.mp3

ה' במרחשוון תשע"ד

October 9, 2013

פרופ' יוסף גרפינקל, ארכיאולוג נודע ופרופסור לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית

Prof. Yosef Garfinkel, Professor of Archeology of the Biblical Period at Hebrew University

הפולמוס אודות תקופת דוד המלך: ממצאים חדשים משעריים המקראית (חורבת קייאפה)

The King David Controversy: New Findings from Biblical Shaarayim (Khirbet Qeiyafa)

Steinberg.m4a

כ"ה בתשרי תשע"ג

October 11, 2012

הרב פרופ' אברהם שטיינברג

Rabbi Prof. Avraham Steinberg

בעיות פוריות ופתרונן ברמת הפרט וברמת המדינה

Fertility: Problems and Solutions at the Personal and National Level

VN870024.WMA

ז' סיון - 28.5.12

הרב יהודה ישרים שליט"א

"םפק, סיפוק והספק": להיות רב ומחנך לצבור החילוני

link

15.01.2012

Rabbi Dr. Nathan Lopes Cardozo “Spinoza, the Kotzker Rebbe, and I,”

barasher.lecture.m4a

barasher.lecture.mp3

 

15 בנובמבר 2011

פרופ' משה בר אשר

מפאתי הסהרה אל הר הצופים -- ההעברה על הדת בעליית הנוער

RavCherlowlecture.WAV

Oct. 11, 2010

יום ב', ג' בחשוון, תשע"א

Rabbi Yuval Cherlow

הרב יובל שרלו

הפונדקאות (surrogate mother) : מה תרמה ההלכה היהודית להכרעה האתית של מדינת ישראל ?

ProfYisraelAumann.MP3

Oct. 13, 2009

פרופ' ישראל אומן

ופניהם איש אל אחיו
שיחה בעניין מצוות בין אדם לחבירו

ChaimCohenIntro.mp3

ChaimCohenTalk.mp3

Oct 30, 2008

אור לב' במרחשוון תשס"ט

חיים כהן

"נוסח אשכנז ונוסח ארץ
ישראל".

R Benny Lay.WAV Oct 26, 2008

כ"ז בתשרי תשס"ט

הרב בנימין (בני) לאו

"היהדות של תיבת נח" – מגמות ההסתגרות של היהדות הדתית החוששת מפני מי המבול

ZivotofskySwordfish.mp3 Nov 11, 2007

ב' כסלו תשס"ח

Rabbi Dr. Ari Zivotofsky

רב דר' ארי זיבוטפסקי

The Turning of the Tide: The Turbulent Kashrut Tale of Blue Marlin and Swordfish

כשרותו של דג החרב ודג החנית (בשפה האנגלית)

RavWeitmanShmita.mp3

Oct. 6, 2007

כ"ה תשרי תשס"ח

Rav Zeev Weitman

רב זאב וייטמן

Shmita in Our Time (Hebrew)

 שמיטה בזמנינו

RabbiLevingerShmitaGardenCare.mp3

כ"ב תמוז תשס"ז

8 ביולי 2007

הרב אביגדור לוינגר

Rabbi Avigdor Levinger

גינות נוי בשנת השמיטה

Caring for your Garden in Shmita

RabbiAbermanTrumotMaasrot.mp3 July 4, 2007

י"ח תמוז תשס"ז

Rabbi Reuven Aberman

הרב ראובן אברמן

Separating Trumot and Maasrot

הפרשת תרומות ומעשרות (בשפה האנגלית)

RabbiAbermanShmitaPart2.mp3

5 June , 2007

י"ט סיון

Rabbi Reuven Aberman

הרב ראובן אברמן

Fundamentals and Halacha for the upcoming Shmita Year

Part 2

RavGorenSixDayYomKippurWars.mp3

16 May 2007

כ"ח אייר

Dr. Yisrael Tamari

דר' ישראל תמרי

הרב שלומה גורן זצ"ל
במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים

RabbiAbermanShmitaPart1.mp3

8 May 2007

כ' אייר

Rabbi Reuven Aberman

הרב ראובן אברמן

Fundamentals and Halacha for the upcoming Shmita Year

Part 1