ישיבת וועד ‏‏יום שני 01-May-06

 

נוכחים: שמשון, מוטי, אליוט, דב, אמיר, אורי ויהודה.!!!!

           

 

  1. עדכונים

                                 א.         עבודות להמשך רחוב המוריה התחילו.

                                  ב.         ישיבה אצל השופט זיילר ושוב עושים מחשמונאים צחוק. שוב זיילר הסכים לדחות את הדיון בשבועיים. יהודה מבקש לדרוש שקריית ספר תממן את הישיבות הנוספות. אם לא מגיעים להחלטה לפחות שלא יעלה סתם כסף לתושבים. מוטי הסכים לבקש זאת מהשופט זיילר. להזכירכם, הדיון היה צריך להיות הספי כבר מספר פגישות וכל פעם עו"ד של הצד השני מצליח לשכנע הן את הבורר והן את עורך הדין שלנו להדחות לעוד דיון. כל המעורבים כמובן מרוויחים טוב מאוד על חשבוננו ממשיכת הדיונים לעוד ועוד ישיבות. חייבים לעשות לדבר הזה סוף!!!!!

                                  ג.          ישנה הצעה לבניית המקווה על בסיס התרומות הקיימות ותוספת תרומות מגורמים בגני מודיעין. יהודה מציע שכל שבוע יצא מכתב בנושא המקווה ליו"ר המועצה הדתית בתביעה להקמת מקווה ליישוב. המועצה הדתית של מטה בינימין לא נוקפת אצבע, והיו"ר שלה ישן טוב מאוד בלילות למרות שבחשמונאים אין מקווה. אנחנו חייבים להתחיל ללחוץ עליו שיביא תקציבים לבניית  מקווה בישוב שלנו.

                                  ד.         אליוט מעדכן שאלון בן דוד השתתף בישיבה עם משרד החינוך ומתכוונים לבנות בניין לימודים למערב בנימין במתחם הישיבה. הנושא עדיין לא סגור ולא רישמי. אז נא לא לפתח ציפיות גבוהות. התבקשתי על ידי גורמים בוועד שלא לפרסם דיווח זה, אז נא לשכוח מייד את מה שקראתם. לא היה ולא נברא.

                                 ה.         הכנסת פועלים דרך הפשפש – הנושא מסוכם עם אישור הצבא להכנסת הפועלים. אנחנו ממש בטוחים. הכל פועל לפי הספר והמכתבים ולכן כולם יכולים לישון משך היום רגועים. בלילה (כשאין פועלים) זה כבר סיפור שונה ועל זה נרחיב בהזדמנות.

  1. קבלן זוכה במכרז

                                 א.         קיבלנו שתי חוות דעת סותרות לגבי המלצת וועדת פיתוח (להזכירכם, המלצנו על הקבלן שנתן הצעה יקרה ב 3% מהנמוך ביותר).

                                  ב.         שימוע לקבלן עם ההצעה הנמוכה ביותר נערך והובהר על ידו כי מוכן להעסיק בעלי תעודות זהות כחולות ושכל העובדים (פרט לחשמל) עובדים שלו ולא דרך קבלני משנה. ברור פרטים מהר אדר וחברת ערים העלתה שהקבלן עמד בהתחייבויות ומסר עבודה לתפארת. אי עמידה בזמנים לאור שינוי תכולת העבודה והרבה תוספות. כמו כן קבלן זה החליט להתחבר לקבלן שוועדת פיתוח המליצה לקבל כזוכה לצורך עבודה זו. לאור זאת שמשון ממליץ להחליט על גשר כזוכה במכרז.

                                  ג.          ההצעה התקבלה פה אחד (נו ברור לא?)

  1. תכניות לספריה

                                 א.         אורי מטיל ספק ביעילות של ספריה באזור רועש של בני עקיבא ומועדון נוער ומציע להשאיר את הספרייה במקומה הנוכחי.

                                  ב.         אליוט חושב שדווקא מיקום זה הוא אידיאלי מאחר והוא בסביבת בית הספר ומקום מרכזי לנוער.

                                  ג.          מוטי מציין שהתקציב הקיים מספיק לבניית ספריה מעל בית בני עקיבא, אך רחוק מלהספיק לבניית ספריה במקום הנוכחי.

                                  ד.         יהודה מציע להמשיך עם התכנית כפי שהיא כיום ואם בעתיד יתברר שהמיקום לא טוב, נוכל להחליט על מעבר הספרייה למקום אחר במבנה אחר ונשתמש במבנה המוצע לתכלית אחרת.  ההצעה התקבלה פה אחד.

                                 ה.         דב מציע לתת את התכנית לתגובות לספרנית ולוועדת ספריה.

                                  ו.          שמשון מציע לאשר את התכנית עקרונית  יחד עם העברה לעיון לוועדת ספרייה ולספרנית.

  1. אגרת שמירה

                                 א.         מוטי מציג תחשיב שמאפשר לרדת חזרה לאגרת שמירה בגובה 100 ₪ למשפחה (לאור הורדת סיור הלילה ומעבר לכוננות בלבד).  הצעה לאשר להוריד את אגרת השמירה חזרה ל 100 ₪ החל מחודש מאי 2006. ההצעה התקבלה פה אחד.

  1. רכז קייטנה ארז הימלפרב המועמד היחיד. הוועד החליט לקבלו.
  2.  ועד היישוב מאחל לכל התושבים, האורחים, התושבים העתידים, הקבלנים וכ"ו חג עצמאות שמח. האיחולים התקבלו פה אחד.

 

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261