ישיבת וועד ‏יום ראשון 29 אוגוסט  2004

 

נוכחים:, שמשון,  מוטי, אמיר, אליוט, פנחס ואני. נתי הגיע לקראת הסוף.

 

  1. מוטי מדווח:

                                 א.         מוטי הגיש לוועד את מצב החובות לוועד הן בגין פיתוח (1.5  מליון ₪)  והן בגין מיסים (2 מליון ₪). החוב מתושבים הוא החלק הקטן ביותר. רוב החוב הוא מקריית ספר ומחברת  רמת מודיעין. חובות אלו נמצאים בתהליכים מתקדמים של דיונים לגבייתם.

                                  ב.         נושא השמירה:

                                                               i.      נערכה פגישה בין שמשון, זרובבל ומוטי לגבי חיילים והסיכום היה שמורידים סייר לילה.  ומוסיפים תקציב לתגבור השמירה.

                                                             ii.      חברי הוועד כגוף אחד מתנגדים לכך בשל העובדה שהדבר נוגד החלטת וועד קודמת שלא לממן שמירה מעבר לתקציב (36 שעות שמירה ביום בלבד). הצעה לחזור להחלטה הקודמת ולא לאשר תוספת שמירה מעבר ל 36 שעות התקבלה פה אחד.

                                                            iii.      עמדת הוועד בנושא היא שאבטחת היישוב נמצאת באחריות הצבא ולשם כך הצבע מעסיק רבש"ץ. המשאבים הנדרשים לאבטחת היישוב ניתנים לרבש"ץ על פי חוק. וועד מקומי חשמונאים מספק את מלוא חלקו (ואף קצת מעבר לכך) בסל משאבים זה. על הצבא והרבש"ץ כנציגו, לפעול לקבלת יתרת המשאבים הנדרשים לאבטחת היישוב מהגופים החייבים לספק משאבים אלו (על פי החוק). במידה ואין בידי הרבש"ץ לספק ביטחון מתאים ליישוב, עליו להתריע על כך למפקדו הישיר – קצין הגמ"ר חטמ"ר בינימין ולכל הגורמים הנוספים מעליו שאמורים לטפל בבעיה זו. אין בידי הוועד ולא באחריותו לתת פתרון לנושא. הוועד מחויב לעבוד לפי חוק ותקציב. אסור לוועד לחייב את תושבי חשמונאים בעלויות אבטחה מעבר לגביה כיום.  דרך אגב, אין זה אומר שאנו נסכים למצב בו רמת האבטחה תהיה נמוכה. תושבי חשמונאים משלמים את הנדרש מהם וזכאים לקבל את מלוא התמורה לכך. הוועד דורש וימשיך לדרוש מהאחראים לנושא (בעיקר שלטונות הצבא) רמת ביטחון מתאימה ליישוב.

                                  ג.          פתיחת גן רביעי – המועצה הסכימה לפתוח גן רביעי למרות שחסרים מספר ילדים לפתיחת גן זה.

                                  ד.         נדב מעלה בעיה שעקרון האזוריות בחלוקת הגנים לא נשמר ויש תלונות על ילדים שלא התקבלו לגן שקרוב לאזור מגוריהם.

                                                               i.      מוטי מציין שהשיקול העיקרי בוועדת חינוך היה קבלת רצון התושבים. לכן יצא שחלוקת הגנים אינה מאוזנת וכן נפגע עקרון האזוריות.

                                                             ii.      נדב מעלה הצעה לקבוע שעקרון האזוריות יהיה עקרון ראשון במעלה.

                                                            iii.      אמיר מציע שוועדת חינוך יגישו לוועד עקרונות חלוקה לעיון הוועד ולאישורו. ההצעה התקבלה.

                                 ה.         קיבלנו (מהמועצה) ארון לגן אסתי לאחסון ציוד שנשאר ממבנה הרב תכליתי

                                  ו.          השבוע אמור להגיע יועץ תנועה.

                                  ז.          תיקוני מדרכות שלב א' עם צוות עובדים מהמזכירות התחילה.

                                 ח.         גדר ההפרדה – אין שינוי כרגע בתוואי והגדר משאירה בצד הפלסטיני את השטח של מר עשור. האם אנו מגישים בג"ץ? – הוחלט (כמו בפעמים קודמות) שלא לאשר הליכה לבג"ץ לפני דיון מוקדם בוועד וזאת בשל המשמעות התקציבית הכבדה ולאור זאת שיש הצעה אלטרנטיבית להגשת הבג"ץ בהתנדבות על ידי הגברת דרשן לייטנר.

  1. וועדת ספורט:

                                 א.         גב' בייקר מחליפה את ד"ר קרן בראשות הוועדה

                                  ב.         חסר מקום לחוגים נוספים. הוועדה תשב עם מוטי לדיון בנושא ותביא את החומר לדיון בישיבת הוועד הבאה.

                                  ג.          הוועדה מבקשת תקציב לבניית מחסן לציוד חוגים – יועלה לתקציב שנה הבאה.

                                  ד.         מוטי בודק הכנסת ארון החשמל של תאורת מגרש הכדורסל, לתוך בניין בית הספר (בכדי למנוע פריצות)

                                 ה.         סיום מסלול ריצה מסביב למגרש הבייסבול – מוטי מעדכן שהמסלול נבנה והושלם אולם כרגע נהרס בחלקו על ידי בניית קו הביוב.

                                  ו.          פרויקט הטריבונות – הפרויקט התעכב לשווא וכרגע גב' בייקר ומוטי ימשיכו אותו.

                                  ז.          חוב לאיגוד הבייסבול – מחכים למכתב שיבהיר את היחסים עם האיגוד. הוועד אמור לדון בהצעת היועץ המשפטי לשינוי תבנית היחסים בין וועד היישוב ואגודת הבייסבול.

                                 ח.         בחירת נציג הוועד לוועדת ספורט – מציעים את אליוט ואת ניסים. ההצעה התקבלה.

  1. הסכם עם בית כנסת נתיב אור

                                 א.         נערכה פגישה עם נציגי העמותה (סיכום יופץ על ידי מוטי).

                                  ב.         גב' צביה כהן מקבלת את אישור הדיבור ושואלת מדוע הוועד דורש חתימת חוזה על ידי  העמותה כמו כן מדוע יש איפה ואיפה במתן אישור להקמת אולם שמחות?

                                  ג.          אליוט מסביר שהוועד הנוכחי החליט לעשות דברים נכון, חוקית ובשקיפות מלאה ולכן דורש חתימה על חוזה ומתחשב בהתנגדות השכנים להקמת אולם שמחות באזור כל כך קרוב לבתי תושבים. כמו כן אני מציין שגם עמותות אחרות בעבר נדרשו לחתום על חוזים דומים אולם מסיבות שלא ברורות לנו, הדבר לא בוצע ולא נאכף בעבר.

                                  ד.         הקמת וועדת שימוע – שמשון, עופרי, מוטי ואנכי בנוסף לנציג תושבים מהאזור ו 2 נציגים מהעמותה המשותפת  - התקבל פה אחד. מוטי ושמשון ידברו עם מספר תושבים מהאזור למצוא מתנדב שישב בוועדת שימוע זאת. מטרת הועדה היא לשמוע בצורה מסודרת את התנגדויות התושבים ולהמליץ לוועד לאחר מתן הזדמנות לתושבים להביע את דעתם בפני הועדה.

  1. תחזוקת מים וביוב מעבר לשעות הפעילות

                                 א.         שמשון מציע להקצות משאבים לכוננות טיפול בנושאים דחופים. תמורת כוננות כזאת לפצות את העובד, שיהיה בכוננות, בתשלום מסוים.

                                  ב.         מוטי מעדכן שאין בידנו כלים לטפל בביוב אלא רק במים.

                                  ג.          אליוט מציע שמוטי יגיש הצעה ברורה כולל עלויות. ההצעה התקבלה פה אחד.

  1. שינוי תב"ע

                                 א.         שמשון מציע לאשר הגדלת אחוזי הבנייה רק אם היישוב יקבל תוספת מיסים משמעותית על תוספות אלו וזאת לשם טיפול בתשתיות שיועמסו בצורה משמעותית עם הגדלת אחוזי הבנייה.

                                  ב.         מוטי טוען שהגדלת אחוזי הבנייה יגרום לצפיפות תנועה ביישוב מעבר לקיבולת התשתיות ובלי כל קשר  להגדלת תשלום ארנונת יישוב.

                                  ג.          אליוט מציע ששמשון יעביר את נושא הגדלת ארנונת היישוב לוועדת כספים. ההצעה התקבלה.

                                  ד.         אני מזכיר את המלצת וועדת פיתוח שלא לאפשר סיפוח שטחי ציבור למגרשים פרטיים ולא לבטל את 5 שבילי הגישה שבין כביש הטבעת לבתים בהר נבו.

                                 ה.         החברים מתבקשים לעיין בנושא ולהגיע מוכנים לדיון בישיבה הבאה.

  1. ישיבה הבאה ביום ראשון 12 לחודש ספטמבר.

 

בברכה

יהודה שוגר