ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 28  ינואר 2006

 

נוכחים: ניסים, אליוט, אורי, אמיר, מוטי, שמשון, נתי, נדב ואני.

           

 

1.      דיווחי מוטי

                                 א.         מגבר מירס – יש תלונות (למשל של משפחת עטרי בגני מודיעין שגרה במרחק פחות מ 50 מטר מהאנטנה) שהקרינה משפיעה לרעה על בריאותם.  מוטי ידבר עם חברת מירס לנסות לאתר מיקום אלטרנטיבי.

                                  ב.         קיבלנו אישור מהמועצה למימון מבנה ספריה (מכספי אגרת מבני ציבור) מעל בית בני עקיבא. מוטי ביקש הצעת מחיר מהחברה שבנתה את המבנה.         

                                  ג.          חוק ארנונת ישוב עדיין לא התקבל ויש חשש שלא נוכל לקבל את אישורו ונישאר עם החוק הקודם.

                                  ד.         אבי רואה מבקש להגיע לישיבת וועד הבאה שתתקיים ביום ראשון הקרוב

                                 ה.         מוטי ביקש פגישה עם מר פנחס וולרשטיין וגזבר המועצה. עדיין לא נקבע מועד.

                                  ו.          וועדת ביטחון לא התכנסה עד כה למרות החלטת הוועד וזאת משום שנתי מתנגד לכנס אותה. קיבלנו היום מספר מכתבי התפטרות הן מוועדת ביטחון והן מכיתת כוננות של מתנדבים שנמאסה להם הסחבת בטיפול בעניינים הבוערים.

                                  ז.          בוררות – הגשנו חומר נוסף ונגמר שלב העדויות והגשת החומר. נשאר שלב הסיכומים.

                                 ח.         אני מבקש לברר מה קרה בגורלו של כביש הטבעת ובקשת התושבים להפכו לחד סטרי.  אין כל עדכון בנושא.

2.      שמשון מעדכן מישיבה עם המשטרה.

                                 א.         בעיית שיתוף פעולה של התושבים שיודעים על זהות הפורצים אך מסרבים למסור שמות למשטרה.

                                  ב.         נציגי המשטרה טענו כי שוטרים שעצרו בני נוער שהרסו ציוד ציבורי, הותקפו על ידי תושבי היישוב שהתנגדו למעצרם.

                                  ג.          ניסים, אורי ואני מתנדבים להקים וועדה שתציע תכנית פעולה לטיפול בעבריינות ביישוב.

3.      רחוב יהלום

                                 א.         נחום גבאי אישר פתיחת רחוב יהלום לכיוון כביש הטבעת.  יש חוות דעת של מהנדס תנועה שניתן לפתוח את הצומת.

                                  ב.         מוטי מעדכן שלדעת רוני לא צריך שינוי תב"ע בכדי לפתוח את הצומת.

                                  ג.          נדב מציין שאותו יועץ נתן מלכתחילה אישור לפתוח את הכביש בשכונה החדשה (בכניסה ליישוב) ולאחר מכן חזר בו.

                                  ד.         אני מציע לשמוע לבקשת התושבים (לפי מכתבים שהוגשו לחברי הוועד ולפי דברי נציגות תושבים שבאו להשתתף בישיבה) ולא לאשר לפתוח את רחוב היהלום לכביש הטבעת.

                                 ה.         נתי מציע שאם כבר לפתוח אז עדיף לפתוח בצד המערבי (דרך השטח הירוק).

                                  ו.          נציג התושבים מר להב טוען שרחוב היהלום היה רחוב ללא מוצא עם חניה בסופו. התושבים מתנגדים לפתיחת הרחוב וביטול החניה.

                                  ז.          אבי רוזנפלד (הקבלן הבונה במקום) טוען שמבחינה בטיחותית יש בעיה לפתיחת הרחוב ולכן חושב שזה רעיון לא טוב.

                                 ח.         אליוט מציע להשאיר את המצב הקיים. 7 בעד. 1 נמנע. ההצעה התקבלה ורחוב היהלום יישאר לפי התכנית ולא ייפתח לכביש הטבעת.

                                 ט.         שמשון מציע לבדוק את האפשרות לפתוח את יהלום לצד מערב. ההצעה לא עלתה להצבעה.

4.      דיון רחוב התאנה –

                                 א.         נדב טוען שדיבר עם מר גבאי ולפי החוק מבני ציבור חייבים בשטחי חניה. מציע להכין חניות בשטח ציבורי שמול ביתה של משפחת אביעזר.

                                  ב.         אליוט מדווח שתכניות הפיתוח חייבות ממילא לעבור את אישורו של מר גבאי ולכן אם התכנית בעיתית בנושא, הוא יחזיר לנו אותה עם הערות.

                                  ג.          אליוט מציע לחכות לדיון עם אבי רואה  ועד אז לא לשנות התכנון.  ההצעה התקבלה.

5.      החלטה על פיקוח שלב ב':

                                 א.         אליוט מציג את המלצת וועדת פיתוח שבחרה במשרד פיקוח גדול וההצעה הזולה ביותר.  5 בעד, 1 נגד 2 נמנעים. המלצת וועדת פיתוח התקבלה.

                                  ב.         נתי שואל למה לא לקחת את ארנון מדר שהוא תושב היישוב. אליוט משיב כי שתי סיבות עיקריות הנחו את הוועדה והן היות מדר מפקח בודד כך שלא יהיה פנוי מספיק וכן אין לו ניסיון רלוונטי.

6.      הצמדת תשלומים לקבלן

                                 א.         היועץ הציע להצמיד את התשלומים לקבלן

                                  ב.         הצעה להצמיד ליוקר המחיה – התקבלה פה אחד.

7.      הקמת וועדת בוררות –

                                 א.         אני מציע להקים גוף גישור בין תושבים ובין המזכירות. בכל תחום לפני הגשה להליכים משפטיים, המזכירות תפנה לגישור עם התושב.

                                  ב.         אורי טוען שזה לא ראלי למצוא תושב יישוב שיוכל לשמש מגשר בהתנדבות. מציע לקחת מגשר (שלא מהיישוב) בתשלום.

                                  ג.          אמיר מתנגד לבוררות אך מסכים לגישור בתנאי שלא לכל דבר נלך לגישור.

                                  ד.         מוטי מתנגד מחשש שהתושבים שעוברים על החוק הם אלה שייהנו מגישור כך שיקבלו משהוא בזמן ששאר התושבים לא נהנים מכך.

                                 ה.         מוטי מסכים להביא לוועד כל תביעה משפטית לפני שמגישים אותה והוועד יחליט אם ללכת לגישור או לא. ההצעה התקבלה פה אחד.

8.      שינוי תב"ע

                                 א.         נענו 130 משפחות למשאל התושבים.

                                  ב.         שמשון מציע להשאיר החלטת וועד הקודמת בנושא התב"ע.

                                  ג.          אליוט מציע שבעקבות המשאל לקבל את התב"ע כמו שהוא.

                                  ד.         אני מציע שהוועד לא יתערב כלל בנושא שינוי התב"ע אלא יאפשר למתנגדים ותומכים להשמיע את דעתם בוועדת התכנון לכשתדון באישור שינוי התב"ע.

                                 ה.         שום הצעה לא עלתה להצבעה והנושא לא מוכרע.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261