ישיבת וועד ‏יום ראשון 28 מרץ 2004

 

אז מה היה לנו בישיבת הוועד:

נוכחים: מוטי, שמשון,  נתי, אורי, דב, אמיר, פנחס, אליוט ואנכי.

           

1.      אליוט מציע להחליט שלא לדון בנושאי הישיבה משך 6 החודשים הקרובים. הנושא לא נידון.

2.      הערות לפרוטוקול הקודם: אין

3.      מוטי מעדכן:

                                 א.         הדברת יתושים – יש הסכם עם קריית ספר להמשיך בהסדר הקודם. אנחנו אחראים על הוואדי הצפוני ומודיעין עילית אחראית על הוואדי הדרומי. הריסוסים כבר התחילו.

                                  ב.         התחיל פרויקט של 90 מליון שקל בערך להנחת קווי איסוף ביוב לכל הביוב של קריית ספר. התוואי של הצינור עובר בחלקו ביישוב שלנו. צינור של 63 ס"מ. אנחנו נכנסנו בטרמפיסטים לפרויקט הזה.  כרגע אין שום חיוב על תושבי היישוב להקמת תשתית זו. הביוב יתחבר לביוב של מודיעין.

                                  ג.          הישיבה פינתה את הקרוונים מאתר בית בני עקיבא. אנו אמורים לקבל השבוע את התכניות מהקבלן.

                                  ד.         גת (מתכנן שלב ב')קיבל מדידות ראשוניות ואמור לתת תכניות ראשוניות בקרוב מאוד.

                                 ה.         הגיע היום מסמך מעירית מודיעין שהחל משנה הבאה מודיעין לא תהווה אזור רישום למועצה. המשמעות היא לגבי תלמידות האולפנא בעיקר.

                                  ו.          קיבלנו טיוטת מאזן 2003 והיישוב יהיה (כנראה) זכאי למענק של כ 3000 ₪ מהמועצה על הגשת תקציב ודוחות בזמן.

                                  ז.          יש סגר מאז חיסול יסין. הסגר כנראה ימשך עד לאחר יום העצמאות. מוטי מבקש לאפשר לו לקחת עובדים אחרים במקום תושבי נעלין שאינם מגיעים וזאת ללא חריגה מהתקציב. אני מציע לקחת בני נוער מהיישוב ומגני מודיעין. ההצעה התקבלה.

                                 ח.         שי לעובדי המזכירות לפסח תלושי שי בסכום של 250 ₪.  אושר על ידי הוועד.

                                 ט.         בוררות שמירה, עדיין לא סוכם על בורר. הנושא חזר לבית המשפט להחלטה על הבורר.

                                  י.          בוררות פיתוח, עדיין אין תשובות מכונסת הנכסים.

                                יא.        גדר ההפרדה – העבודות בהפסקה בגלל בג"ץ. כנראה עדיף שנבקש להצטרף כמשיבים לעתירה בכדי שבג"ץ ידע שיש כאן יישוב שהתוואי חשוב לביטחונו (המלצת גורמים בכירים בצבא). הוועד עקרונית בעד, מוטי יברר מה תהייה העלות שלנו להגשת תשובה לבג"ץ.

                                 יב.        אישור בכתב מהצבא בנושא חובת שמירה על אתרי בנייה נמסר למזכירות וליועץ המשפטי. אנחנו מבקשים לעיין במסמך.

                                 יג.         הגשת תכניות בניית עמדת השמירה בכניסה ליישוב עדיין לא הוגשו. מוטי יכין את התכניות להגשה.

4.      אמיר מעדכן מוועדת תרבות

                                 א.          בנושא יום העצמאות יערך אירוע פתוח במספר מקומות ומספר פעילויות.

                                  ב.         חנה שפיגלמן יוזמת הקמת בית מדרש לנוער במועדון נוער. הגישה רשימת ציוד שמבקשת לרכוש לצורך כך למועדון נוער. הנושא הועבר לדיון בוועדת נוער.

                                  ג.          וועד הורים (גב' רותם) מעדכנת את הוועד שיש אפשרות להגיש לוועדת עיזבונות בקשה לתקציב לספריה עיונית. יש להגיש זאת עד ליום חמישי הקרוב. מבקשת שוועד היישוב יגיש משום שלבית הספר אין עמותה. מוטי לא בטוח שלוועד יש אפשרות להגיש בקשות אלא רק לעמותות. הנושא ייבדק על ידי מוטי.

5.      פגישה עם וועדת ביקורת

                                 א.         נושא נציג הוועד בוועדת ביקורת, מר הימלפרב, נציג הוועדה, יודע על חוות הוועד של יקירביץ בנושא נציג הוועד לוועדת ביקורת. לעומת זאת בהתייעצות עם עו"ד אחרים, הובהר שאין זה כך ובוועדת ביקורת אין צורך שיהיה נציג וועד.

1)      אני טוען שדברי מר הימלפרב נראים לי ואם יש חוות דעת שונה, אשמח לראות אותה ואהיה מוכן להצביע בעד הצעת וועדת ביקורת לפעול ללא נציג וועד בוועדה.

2)      אליוט טוען שמאחר ויקירבי"ץ הוא היועץ המשפטי שלנו, אנו וכן וועדת ביקורת חייבים לקבל את חוות דעתו.

3)      מר הימלפרב מסביר שוועדת ביקורת אמורה להיות כפופה אך ורק ליו"ר הוועד ומעבר לכך להיות עצמאיים לגמרי.

4)      מר גלאור מסביר שאינו חושב שוועדה יכולה לתת תכתיבים לוועד כיצד לנהל ולפעול ועוד בניגוד לחוק. אם אינם רוצים לעבוד לפי הכללים, לא חייבים ויכולים לא להיות חברי וועדת ביקורת. כמו כן יש לנו בתוך הוועד אופוזיציה כך שלמעשה יש ביקורת כל הזמן.

5)      אמיר מציע פשרה שאיש הקשר של הוועד לא יהיה נוכח בכל הישיבות אבל יהיה חלק מהוועדה, בנוסף חבר הוועדלא ישתתף בהצבעות.  

6)      אני מציע אולי שהוועדה לא תהיה כוועדת ביקורת אלא סתם כוועדה שתעזור לוועד  וכך לא נהיה כפופים לחוות הדעת של מר יקירביץ'.

7)      מר הימלפרב יביא את ההצעה שחבר וועד יהיה פסיבי ולא ישתתף בהצבעות לוועדה וישיב את הוועד דבר.

6.      תאורה בכביש הטבעת:

                                 א.         אני שוב טוען שהתאורה החדשה עומדת בתקן הנדרש לתאורת רחוב וזה לא מוסרי להשקיע עוד 20000 ₪ בתאורה מעל התקן. ממדידות שנעשו בעבר, התאורה נותנת בממוצע פי 5 עוצמת אור מאשר רחובות דומם ברעות.

                                  ב.         אורי טוען ש 20000 ₪ כדאי להשקיע בהגברת התאורה לרווחת התושבים ולביטחונם. מצטרף לכך גם נדב.

                                  ג.          אמיר טוען שכרגע היישוב מואר וזה יפה מאוד ולכן לא כדאי להחשיך את היישוב מחדש.

                                  ד.         נתי טוען שהתאורה החדשה לא עמדה בציפיות של מתכנן התאורה ולכן מציע להשאיר את שתי התאורות.

                                 ה.         אליוט מסכים איתי וטוען שאישרנו את התאורה החדשה כדי שיעמוד בתקן ועבור זאת השקענו המון כסף וחבל שהשקענו כל כך הרבה ולא פועלים כמתוכנן לסגור את התאורה הישנה.

                                  ו.          מוטי מציע לכבות 50% מהתאורה הישנה.

                                  ז.          אליוט מציע להחשיך את התאורה הישנה רק בקיץ.

                                 ח.         שמשון מציע להשאיר את התאורה הישנה דולקת. ההצעה התקבלה ברוב של  5 בעד שניים נגד 1 נמנע.

7.      שמשון מעדכן בנושא הישיבה וטוען שהוועד הקודם אישר לישיבה תכנית מלאה. שינוי מהחלטה זו צריך להיות מסיבה מהותית. הישיבה טוענת שלשם קבלת תקציבי בינוי יש להגיש תכנית ל 18 כיתות.

8.      עקב השעה המאוחרת והעובדה שזה שבוע לפני פסח ועל חברי הוועד לעזור קצת בהכנות לפסח,  הישיבה ננעלה בלא לדון בשאר הנושאים שהיו על סדר היום

 

בברכת חג כשר ושמח (ומואר כהלכה)

יהודה שוגר