ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 26  פברואר 2006

 

נוכחים: שמשון, מוטי, נתי, אורי, נדב, אליוט, דב ואני.!!!!

           

 

  1. דיון בחריגות:

                                 א.         משפחת אדלר:

                                                               i.      מר אדלר טוען שהחריגה היא מזערית ונובעת מהמסלעה שנמצאת בקצה המגרש.

                                                             ii.      גודל המגרש הוא 20 על 30 מטר והוא מדד מקצה המגרש של השכן 20 מטר במדויק. אם ישנה חריגה היא בטעות של כל שאר המגרשים בשורה.

                                                            iii.      מוכן להרים את הגדר עם שורת אבנים אחרונה בכדי לאפשר את ביצוע המשעול.

                                                           iv.      המדידות של המודד שלנו מראות כי ישנה חריגה.

                                                             v.      שמשון – המדידות של המועצה לכאורה מוכיחות שיש חריגה. אם יש חריגה אכן נעשתה בתום לב.

                                                           vi.      דב – לבדוק מה ניתן לעשות.

                                                          vii.      אני טוען שמאחר ויש ויכוח על עובדות, ניתן לברר את העובדות על ידי מדידה חוזרת. אין להעלות מחדש את הנושא האם עלינו לטפל בכלל בנושא החריגות.

                                                        viii.      גב' אדלר מסכימה לערוך מדידה נוספת בכדי לוודא האם חורגים או לא.

                                                           ix.      אני מציע שנמדוד את המגרש מנקודה ידועה ומוטי יבדוק את העלויות של החזרת המצב לקדמותו ויביא את החומר לדיון נוסף. ההצעה התקבלה.

                                  ב.         מר נדב:

                                                               i.      טוען שקנה בית ומגרש מהחברה וכל המדידות נעשו על ידי החברה.

                                                             ii.      טוען שגם אם יסתבר שחרג, לא מוכן להזיז שום דבר. מוכן רק להוריד את הגדר החיה.

                                                            iii.      הוחלט שגם כאן המזכירות תבצע מדידה חוזרת והנושא יעלה לדיון נוסף.

                                  ג.          מר טרבלסי:

                                                               i.      לא הופיע בפנינו.

                                                             ii.      המזכירות תנסה להידבר עם מר טרבלסי.

                                                            iii.      החריגה תימדד בשנית על ידי המזכירות ובמידה ואכן יש חריגה נטפל בסילוקה.

  1. עדכונים:

                                 א.         רכזת בנות שירות עדכנה שביטלו את כל תקני בנות שירות לבתי ספר ממ"ד באזור.  לגבי קומונרית, ניתן לקבל תקן לקומונרית. הגיעה בת שירות לראיון אך הגברת שפיגלמן מעדיפה קומונרית בשכר.  מציעה לפנות למנהל אגף לתקציבים מיוחדים ולהגדיר תפקידי בת שירות בכדי לקבל תקנים בחזרה.

                                                               i.      אורי ממליץ לנסות לקבל תקן בכל מקרה. ממליץ לנסות לקבל חלקית משרה מבנות השירות של קריית ספר שגרות ביישוב.  אורי מוכן לעזור לפנות לאגודה בנושא ולהגדיר תפקידים נוספים.

                                                             ii.      מוטי מציע שוועדת חינוך תשב עם בריינה ורכזות נוער להגדרת תפקידים לבנות שירות מחץ לבי"ס ממ"ד.

                                  ב.         יקירביץ' מחכה לתשובה מעו"ד של קריית ספר בכדי להסכים להגשת הסיכומים (יש סיכוי שהסאגה הזאת תסתיים אי פעם???????).

                                  ג.          דב מעדכן לגבי חסד של אמת. נפגש עם אחראי הנושא בקריית ספר. לקריית ספר הסכם עם ירושלים.  עד לבניית הגדר אין באפשרותם להקים בית קברות. לאחר מכן יהיו מוכנים לדבר על קבורה לחשמונאים.

                                  ד.         אני מלין על הודעה בעיתון האחרון שהודעות על אירועים וכרטיסים לא ישלחו בדואר אלא יפורסמו רק באינטרנט. מוטי לא ידע מהעניין ויורה לבריינה להמשיך בהסדר הקודם.

                                 ה.         אני שואל על פנס שמסנוור את הנכנסים. מוטי מסכים שאסור להדליק פנס זה ויורה לזרובבל להסיר את הפנס. בפועל, הפנס כוון כך שלא יפריע לא יסנוור את הנכנסים.

                                  ו.          אורי מעדכן על פגישתו עם רכזת הקהילה במועצה.

                                                               i.      רכז(ת) קהילה במקומות אחרים עושה דברים נוספים מעבר לתפקיד המוגדר אצלנו כיום. מוכנה לעזור לנו בהגדרת התפקיד של רכזת קהילה ביישוב.

                                  ז.          נדב מתלונן על כלבים תוקפים. מוטי מעדכן שניתן להתלונן על כלבים משוטטים במזכירות.

  1. צו ארנונה:

                                 א.         הצעתו של אפי פלס של מחיר אחיד למ"ר של 7.8 ₪ לשנה למ"ר.

                                  ב.         ההצעה התקבלה פה אחד.

  1.  עדכון הרבש"ץ:

                                                               i.      צוות כוננות מופעל על ידי מפקדי צוות הכוננות (שוקי לוריא ולוי נפש) בתאום עם זרובבל. בשבוע שעבר היה מפגש מוצלח שבו הועבר שיעור בסריקת רחוב על ידי לוי נפש וזרובבל נתן סקירה על לוגיסטיקה של צוות הכוננות. הצוות קיבל חולצות צוות כוננות.  

                                                             ii.      משמעות עליית החמס – בצבא אין התייחסות לנושא. אי הוודאות ממשיכה.

                                                            iii.      מחוץ ליישוב – המחסום אמור לעבור להיות מקצועי יותר ויעבור סמוך יותר לקריית ספר. צמוד לגדר ההפרדה המתוכננת. פועלים לא עוברים במחסום זה. במחסום של היום תישאר עמדת שמירה.

                                                           iv.      לגבי הגעת פועלים פלשתינים יש הנחיה שמעבר פועלים רק ממחסום מכבים. הצבא נתן אישור ולקח אחריות על הכנסת פועלים דרך הפשפש לחשמונאים. מוטי מבקש שזרובבל יביא אישור בכתב מהמג"ד של האזור להכנסת פועלים דרך הפשפש.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261