ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 25  דצמבר 2005

 

נוכחים: מוטי, שמשון, נתי ואני.

           

 

1.      דיווחי מוטי:

                                 א.         פניה של תושבים בנוגע ל,תנועה דרך המתחם החדש בכניסה ליישוב – חוות דעת היועץ של נחום גבאי היא לא לאשר את הפתיחה של צומת נוספת. כמו כן פניה לחברת רמת מודיעין – דחו את הבקשה להחלפת המגרשים שהוועד הציע ממספר סיבות שונות. כרגע לא נראה שיש פתרון.

                                  ב.         מוטי עבר עם יקירביץ על החוזה למכרז הפיתוח. נקודה אחת דרושה החלטת וועד – הצמדת התשלומים למדד כלשהו. יקירביץ' ממליץ להחליט על הצמדה כזאת.

                                  ג.          מוטי ביקש הקצבה ממשרד התחבורה לפיתוח תמרור, סלילת כביש בטבעת ובמפים.

                                  ד.         המגרשים שליד הישיבה – החברה מבקשת לחצות את הכביש עבור העברת חשמל ובזק במספר רב של מקומות. מוטי מתנגד ומבקש מהם או להעביר הכול בחציה אחת או שיתחייבו לסלול את קטע הכביש המדובר מחדש.

                                 ה.         ביום חמישי המשך הבוררות אצל מר זיילר.

2.      שמשון מדווח שיש גל פריצות ביישוב. יש צורך לפעול בנידון. אני מציע לבצע חשיבה בנושא להעברת תקציב אבטחת הישוב לאבטחת פנים. שמשון מסכים ובישיבה הבאה נדון בנושא.

3.      עדכון הרבש"ץ

                                 א.         אחת לחודש וחצי כנס רבש"צים חטיבתית ואחת לשבוע גדודית.

                                  ב.         על 446 הייתה התגברות של זריקת אבנים ובקטבים בין מחסום נעלין וצפונה. הצבא עם השב"כ תפסו את החוליה וכרגע יש שקט יחסי בכביש.

                                  ג.          יעדי חטמ"ר מכבים: שמירה על הביטחון, מניעת מעבר שב"חים (שוהים בלתי חוקיים) והגנה על הקמת הגדר. הרב"שץ מקבל עדכון מוקדם על פעילויות סמוכות לישוב. חלק מהפעילויות בתוך הישוב וחלק מבחוץ.

                                  ד.         פעילות מניעת מעבר שבחים – כל יום יש מארבים בוואדי הסמוך אלינו. יש תוצאות.

                                 ה.         הגדר בין מידיה לחשמונאים בחלקה מוכנה. במהלך 2006 הגדר אמורה להסתיים.

                                  ו.          מעבר פועלים – בקיץ תשס"ד כאשר הצבא החליט למנוע מעבר פועלים לכלל ישראל למשך זמן רב, הרבש"ץ פעל להעסקת הפועלים ביישוב מסיבות שונות והגיע להסכם עם מח"ט בנימין להכנסת פועלים דרך הפשפש המערבי בצורה זמנית ועם גיבוי של כוח צבאי שהתקבל במשך כמה חודשים. לאחר שהפסיק הגיבוי הצבאי הפשפש ניסגר והכנסת הפועלים עבר חזרה לשער הרגיל ודרך המחסום. זרובבל טוען שמצב זה עדיף על פני הכנסת פועלים שלא עברו את סינון המחסום.

                                  ז.          בתוך הישוב הושלמה מערכת הכריזה הנוספת ויש כיסוי כלל ישובי. המטרה לחבר את כל המערכות דרך קו טלפון. לא ברור לזרובבל מתי יש לצפות למערכת כזאת להיות מותקנת.

                                 ח.         מרסס נגד עשבייה הגיע מטעם המועצה לרסס את גדר הביטחון.

                                 ט.         דרך הפטרול – המועצה תתקן מספר חריצים בדרך הפטרול. זה הכל. (להזכירכם – דרך הפטרול שלנו היא על הפנים כבר הרבה מאוד זמן. תיקון זה הוא כמו אקמול ל.......)

                                  י.          תיקון הגדר והחלפת 700 מטר, יש וויכוח בין פיקוד העורף והקבלן לגבי מפרט הגדר. זרובבל יעדכן אותנו לגבי לוחות זמנים להשלמת התיקון בישיבה הבאה.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261