ישיבת וועד ‏יום ראשון 25 יולי 2004

 

נוכחים: דב, שמשון,  ניסים,  מוטי, אמיר, נתי,  אורי ואני.

 

  1. מוטי מדווח:

                                 א.         היום מוטי דן עם היועץ המשפטי בעניין קריית ספר. היועץ אמור להגיש את החומר לבורר בעוד חודש. קריית ספר מוכנים להסכים עקרונית שחייבים בתשלום אולם להמיר את התשלום בשמירה בפועל בשווה ערך. אנחנו מתנגדים לכך לאור אי עמידתם בשום רמה של מילוי התחייבויות בעבר.

                                  ב.         לאור פתיחת שער מיוחד לכניסת פועלים ערבים יש התמרמרות גדולה הן של פועלים ערבים והן של קבלנים.  הוועד מבקש להעביר את הנושא לדיון וועדת ביטחון. מוטי ידאג להעברת התלונות לוועדה.

                                  ג.          מוטי מביא בשם הרבש"ץ שמתחילת יולי אין חיילים. השמירה תוגברה בשומרים מחברת השמירה והתשלום כנראה יבוא בתקציב חשמונאים.  אנחנו דורשים שהרבש"ץ ידאג לשומרים מקריית ספר  במקום החיילים ולא שחברת השמירה תוסיף שומרים על חשבוננו. כמו כן מוטי התבקש להוציא מכתב ברוח זו ל:

                                                               i.      רבש"ץ היישוב

                                                             ii.      קצין הגמ"ר חטיבה

                                                            iii.      קצין הגמ"ר אוגדה

                                                           iv.      קריית ספר

                                  ד.         חוגים תורניים שהתנהלו על ידי משפחת פז והרבנית אורבך יופסקו במסגרתם הנוכחית. המזכירות תנפיק מכתב תודה והוקרה נושאים בנטל עד היום. מהיום החוגים יפעלו במסגרת העשרה בבית הספר.

                                 ה.         היה דיון בקריית ספר בנושא היתושים עם מטה בנימין, המזכירות שלנו וקריית ספר. אחת הבעיות היא העשבייה. ריסוס העשבייה נעשה היום.

  1. עדכון דב מוועדת חינוך:

                                 א.         בעיית שיבוץ ילדים לגנים לפי בקשות הורים, נוצר חוסר איזון בין הגנים.

                                  ב.         חסרים 6 ילדים לפתיחת 4 גנים והמועצה הודיע כי יפתחו רק 3 גנים. וועדת חינוך מבקשת ממוטי לעשות מאמץ ולשכנע את המועצה לפתיחת 4 גנים. כמו כן לבקש מויקטור לפעול בנושא.

                                  ג.          עמותת נתיב אור פינתה (ללא כל תאום) ציוד גן ילדים מהמבנה הרב תכליתי. הגננת מבקשת לבנות לה מחסן לאחסון הציוד. מוטי יפעל לקבלת תקציב מהמועצה לבניית מחסן.

  1. דו"ח ליקויי שלב א':

                                 א.         אמיר מציע להגיש תביעה נגד כונסת הנכסים בכדי להקדים תרופה למכה במידה והכונסת תחליט לתבוע אותנו.  הוחלט להתייעץ עם יקירביץ'. כמו כן שיקירביץ' יודיע לכונסת שאנחנו מבצעים את סיום העבודות בעצמנו.

                                  ב.         אני ממליץ לנסות להעסיק נוער, מהיישוב ומגני מודיעין בעבודות הפיתוח. יעבדו יחד עם פועלים מקצועיים של המזכירות. שמשון מציע לתת עדיפות לעבודות סיום שלב א' ולעכב את פיתוח הכניסה ליישוב. העבודות יתחילו תוך שבוע מהיום. ההצעות התקבלו פה אחד.

                                  ג.          אני מציע שוועדת פיתוח תדון בדו"ח המהנדס. מוטי יזמן ישיבת וועדת פיתוח.

  1. בית כנסת נתיב אור:

                                 א.         נתיב אור מסרבים לחתום על החוזה המוצע.

                                  ב.         הצעתנו שנתיב אור יתאחדו עם פורשי בית הכנסת הספרדי בכדי שיהיו עמותה של יותר משפחות וזאת לאור החלטת וועד קודמת שניתן להקצות שטח לבניית בית כנסת לעמותות שיש להן לפחות 30 משפחות.  יגישו תכניות ויוכיחו יכולת תקציבית לבניה וכן הערותיהם לחוזה.  

                                  ג.          התקבל מכתב התנגדות של השכנים באזור, להקמת בית כנסת במקום הרב תכליתי.  

                                  ד.         אמיר ואלון בן דוד נפגשו עם מר קפח מהמועצה שהודיע להם כי ניתן לקבל מהמועצה השתתפות בגובה שכר מינימום למעביר חוגים תורניים וזאת בתנאי שזה לא במסגרת בית ספר.  אמיר מציע שבית כנסת קטן שיבנה, יכול לשמש לחוגים תורניים.

                                 ה.         אני מבקש להוסיף לחוזה שמאחר ומדובר בשטח של דונם וחצי, יש להוסיף כי לוועד יש זכות להשתמש בחלק מזכויות הבנייה בשטח לצרכי ציבור נוספים.

                                  ו.          נתי מציע לזמן את שתי הקבוצות לישיבת וועד לדון בנושא.

                                  ז.          הצעה נוספת להקים תת וועדה  של שמשון, מוטי, יהודה וניסים ידונו עם הצדדים לאור דיוני הוועד והמלצותיו בנושא ויביאו לוועד המלצה בנידון. ההצעה התקבלה.

  1. החלפת נציג הוועד בוועדת ספורט:

                                 א.         וועדת ספורט מבקשת להחליף את נציג הוועד בוועדה.  מאחר ואין מתנדב הדיון נדחה לישיבה הבאה. עד אז נציג הוועד נשאר על כנו.

  1. רחוב הר נבו:

                                 א.         הובע חשש על ידי התושבים כי תוואי צינור הביוב עלול למנוע הרחבת והסדרת רחוב הר נבו.

                                  ב.         הובהר לנו על ידי מוטי כי אין בעיה לבצע את סלילת רחוב הר נבו גם עם ביצוע קו הביוב ולכן הנושא יורד מעל סדר היום.

  1. תב"ע מתוקנת:

                                 א.         מוטי אמור לפרסם לתושבים שניתן להגיע למזכירות לעיין בשינוי התב"ע המוצע ולהגיש הערותיהם.

                                  ב.         הנושא יעלה לדיון בישיבת הוועד הבאה.

                                  ג.          חברי הוועד מתבקשים לשלוח הערותיהם לשינוי התב"ע.

  1. אישור הסכם הגישור:

                                 א.         אני מעלה שאלה לגבי נזק שנעשה לדרך הביטחון ואינו כלול בהסכם הגישור.  שמשון ומוטי אמרו כי יפעלו להכניס את הנושא להסכם הגישור.

                                  ב.         פנחס שואל לגבי חייבים נוספים – ושמשון מביע את דעתו שכדאי להתחיל בהליך גישור גם מול חייבים נוספים.

                                  ג.          דב מציע לבקש אישור הוועד לפני הליכי גישור בעתיד.  הצעתו התקבלה.

                                  ד.         עלות הגישור הזו הייתה 500 ₪ לכל צד.

                                 ה.         הסכם הגישור אושר בתנאי שנושא פתרון השפוכת יכנס להסכם. אושר פה אחד.

 

בברכה

יהודה שוגר