ישיבת וועד ‏יום שני 24 מאי 2004

 

נוכחים: אליוט, דב, שמשון, אורי, פנחס, מוטי ואני.

 

 1. מוטי מדווח:
  1. מהנדס בורר שלב א' – מוטי נפגש איתו כבר פעמיים. המהנדס קיבל את כל החומר. ילמד את התיק ואחרי החג יגיע לשטח עם צוות מהנדסים להכנת הדוח.  הצפי לסיום העבודה כ 3 שבועות. לאחר מכן הוועד יחליט כיצד להשלים את עבודות הפיתוח.
  2. בית בני עקיבא – קיבלנו העמדת בינין ראשונית. הבנייה אמורה לקחת כ 6 חודשים.
  3. ביטחון – התקיימה ישיבה של וועדת ביטחון עם מנהל חברת השמירה הועדה השתכנעה לתת לחברת השמירה הזדמנות נוספת. סייר היום יתחיל מחודש יוני להיות מועסק על ידי הוועד. כל חריגה מהנהלים צפוי שהחברה תועף מהיישוב.
  4. תביעה מול קריית ספר, השופט נתן ארכה עד יוני.
  5. חיובי מירס של חברים בכיתת הכוננות – רוב החברים משלמים בכרטיס אשראי אישי פרט לאחד שמשלם לוועד על שיחות המירס. הצטבר חוב של כ 11000 ש"ח. כתוצאה מזאת קו השיחות נותק, חלק מהחוב כבר הוחזר והשאר הובטח כי יוחזר בקרוב.
 2. שמשון מדווח:
  1. נשלח פקס למע"ץ לזרז את  סיום עבודות צומת לפיד שגובה מחיר בתאונות,.
  2. שמשון נפגש עם עובדת סוציאלית מטעם המועצה לעדכונים בנושא הנוער.
 3. דב מדווח:
  1. רישום גני ילדים לשנה הבאה הסתיים ומתחילים לדון בשיבוצים לפי בקשות ההורים. ישנם ילדים לאיכלוס 4 גנים.
  2. התקציב שאושר לגן דבורה – דב צילם את תוצאות הפרויקט ומזמין את חברי הוועד לסייר בגן ולהתרשם מהעבודה שנעשתה.
 4. אליוט מדווח:
  1. ישב עם חברת הגמל הירוק למיחזור פסולת. העלות הצפויה היא של כ 1600 ש"ח לחודש לפינוי הפסולת וזאת בתוספת לעלות פינוי הפסולת כיום. לאור העלות הגבוהה, הנושא יורד כרגע מסדר היום.
 5. אני מעלה את נושא חריגות הבניה:
  1. ממדידות שלב ב' התברר שיש מספר רב של חריגות לשטחי ציבור שעלולות לעכב את עבודות פיתוח שלב ב'. החלטנו להעלות את הנושא לדיון בישיבת הוועד הבאה.
 6. ספר טלפונים – דב מעדכן שכל שנה הוא מפיק ספר טלפונים ואת הרווחים מציע לחלק:
  1. 1/3 ליישוב – (מציע לחינוך)
  2. 1/3 למלגות
  3. 1/3 למתן בסתר.
  4. ההצעה התקבלה פה אחד.
 7. קייטנה:
  1. ארז הימלפרב נבחר לניהול הקייטנה במתכונת שנה קודמת.  אשתו תהיה המדריכה הראשית.
  2. ההצעה השנה שהקייטנה תהיה 3 שבועות 6 ימים בשבוע משום שהשבוע הרביעי נופל על תשעת הימים
  3. תאריכי הקייטנה 4 יולי עד 23 ביולי.
  4. עלות קייטנה - מוטי מציע להשאיר את העלות כמו שנה שעברה 700 ש"ח לילד ראשון, 670 ש"ח ילד שני 640 ש"ח לכל ילד נוסף.
  5. הקייטנה אמורה להיות סל סגור.
  6. ההצעה התקבלה פה אחד.
 8. שינוי תב"ע (רוני גולדשמיט – מהנדס המועצה):
  1. תכנית המתאר ליישוב בתוקף כבר 12 שנה. זה כשנתיים מתקיים מהלך שינוי תב"ע להתאמה למצב הקיים ותיקון טעויות בתכנית המקורית.
  2. קווי ביניין מותאמים לכל מגרש בהתאם לצורתו הייחודית.
  3. שינוי ייעודי קרקע בכדי לאפשר גישה לחנייות במגרשים שאינם גובלים עם כבישים.
  4. הגדלת זכויות בנייה ולאפשר להכשיר חלק מחריגות  הבנייה הקיימות. ההצעה הקיימת מדברת על חד משפחתיים  הגדלת אישורה בנייה מ  220 מ"ר ל 250 מ"ר ומרתף מ 50 מ"ר ל 100 מ"ר. דו משפחתי להגדיל מ 165 מ"ר ל 190 מ"ר ומרתף מ 25 מ"ר ל 60 מ"ר. שימוש בעליות גג למגורים בהיקף של 40% מהקומה שמתחתיה בגובה של מעל 180 ס"מ (זה בנוסף לשטח המותר הרגיל).
  5. תקן החנייה יוגדל לחניה אחת ליחידה עד 120מ"ר, חניה כפולה לבתים מעל זה.
  6. בתהליך החוקי לוועד אין שום מעמד. מדובר בידיעה בלבד.
 9. תחנת דלק:
  1. שמשון מעדכן שבירר במשרדי הממשלה פנים ותשתיות והולך להיות שינוי בחוקים וניתן יהיה להתקין תחנה זעירה  בהקלות רבות.  שמשון מציע לתת את הדעת לאפשרות הקמת תחנה שתאפשר מקור מימון לפיתוח היישוב.
  2. אליוט מתנגד לנושא וטוען שהיישוב חסר מקומות בניה ציבורית ובטח שאין מקום לתחנת דלק.
  3. אני מזכיר את ההתנגדות העצומה של התושבים בפעם הקודמת שהנושא עלה ומציע לא לדון בכך. אליוט גם מציע לא לדון בכך.
  4. שמשון מציע להעביר את הנושא לוועדת תשתיות – ההצעה נדחית.
 10. נר תמיד ובייסבול:
  1. גברת בייקר מסבירה את תכנית הטריבונות. למעשה החריגה היחידה המתבקשת לשטח הישיבה היא בחלק העליון של הטריבונות.
  2. אורי שואל מה התקציב הקיים לטריבונות, לכמה זה מספיק?  גברת בייקר מעדכנת שיש כ 60000 ש"ח לביצוע.
  3. דב שואל למה צריך טריבונות בכלל כאשר באים אולי כמה בודדים למשחקי הבייסבול וגם בגזר שיש שם מגרש מפותח עם תאורה אין יותר מ 50 מקומות ישיבה.
  4. אליוט טוען שמאחר ויש תורם, עלינו להשתמש בכסף למטרה לה הכסף נתרם כלומר טריבונות.
  5. מר סלם מסביר כי יש צרך להשאיר מקום כניסה לאודיטוריום המתוכנן בקומה התחתונה של בניין הישיבה ולכן כרגע אין לאשר חריגה של הטריבונות לכיוון הישיבה.
  6. ד"ר קרן טוען כי מה שקרה במציאות זה שבניין הישיבה נעשה בפועל קרוב יותר לטריבונות מהתכנית המקורית המאושרת.  טוען שהתכנון כרגע מתאים לתכנון של שי ליט.
  7. אליוט מציע להסכים על תכנית שי ליט מדצמבר 2003 ולהעביר את התכנון והביצוע לידי מוטי – התקבל פה אחד.
  8. מר סלם מעדכן שקיר תומך בחלק הדרום מערבי של מגרש הבייסבול יוכל לחרוג לשטח הישיבה לפי הצורך בין חצי מטר למטר.

 

בברכה

יהודה שוגר