ישיבת וועד ‏יום ראשון 22 מאי  2005

 

נוכחים: מוטי, שמשון, ניסים, אליוט, נדב, אורי ואני.

           

 

1.      עדכונים ממוטי:

                                 א.         פיתוח שלב ב' יוצא לדרך. התחיל פיתוח משעול הגלבוע.

                                  ב.         בוררות קריית ספר – היועץ שלנו הוציא מספר התראות להמשך הבוררות אך עדיין הבוררות תקועה.

                                  ג.          חוות דעת יועץ תאורה הגיעה ויש לדון בה בוועדת פיתוח. יתחיל עכשיו בתכנון תאורת גן הבנים והמשעולים.

                                  ד.         מקווה – כנראה שכל אישורי המקוואות בוטלו ויש להגיש הבקשות לתקציב מחדש. מפעילים לוביסט שיגיש עבורנו את הבקשה כדי לזרז את האישור.

                                 ה.         ב 16 ליוני מתוכננת ביקורת של ביטוח לאומי בהנהלת החשבונות של המזכירות.

                                  ו.          בניית בית בני עקיבא מתקדמת. אמורה להסתיים בספטמבר השנה. לגבי תקציב לקומה שנייה שביקשנו מהמועצה עדיין אין תשובה מהמועצה.

                                  ז.          שמשון מעדכן בנושא שינוי תב"ע שכולל שני שינויים עיקריים: אפשרות למרתף בכל שטח הקומה הראשונה וכן אישור לבניית יחידה נוספת של עד 120 מ"ר. המזכירות שלחה מכתב המתנה תמיכת הוועד בשינוי במספר תנאים (כפי שהוחלט בישיבה הקודמת).

                                 ח.         כנס פעילים בנושא ההתנתקות ביום רביעי בעפרה.

                                 ט.         יצאה הזמנה לבדיקת איכות התשתיות ברחובות הפנימיים.

2.      דיון בחיוב אגרת שמירה לעסקים – יש בעיה לשנות את החוק ולא נראה לנו כיצד לצאת מבעיה זו.  הוחלט לנסות לשנות את החוק ולהיפגש לנושא עם יקירביץ'.

3.      דיון בנושא תקציב וועדת דת. מר אלון בן-דוד מקבל את רשות הדיבור.

                                 א.         אלון סוקר אופי יישובים שונים מהבחינה הדתית. טוען שהיישוב מצליח מבחינת חינוך הצעירים ללכת בדרך התורה. הסיבה להצלחה (יחסית) זו היא נתינת אפשרות הבחירה לילדים כך שהבחירה היא שלהם ולא בכפיה. המוקדים לפעילות הם הרב, הישיבה והישוב.

                                  ב.         אני מלין על כך שאף פעם לא קיבלנו דו"ח מישיבת וועדת דת.

                                  ג.          אנחנו מסבירים לאלון שכל הוועדות קיבלו בערך 50% מהבקשות לעומת וועדת דת שקיבלה מעל 90% מהדרישה. כמו כן סדרי העדיפויות ייקבעו על ידי הוועדה ולא על ידי הוועד. אנו מציעים לאלון שוועדת דת תגייס תרומות לפעילויות נוספות שאינן מתוקצבות. למעשה, תקציב וועדת דת הוא התקציב היחיד שעלה יחסית לשנה שעברה. תקציבי שאר הוועדות או נשארו כפי שהיו או אף קוצצו. וזאת להזכירכם כי על סדר היום בוועד טיפול בחוסר תקציב של כ 100000 ₪ הנובע מהוצאות הביטחון.

                                  ד.         ניסים מציע שהוועד יקבע דיון בסדרי עדיפויות של פעילויות דת. ההצעה לא הובאה להצבעה.

                                 ה.         אלון מציע שנציג וועד ישתתף בדיון של וועדת דת בסדרי עדיפויות חדש. גם הצעה זו לא הובאה להצבעה. רוב חברי הוועד סוברים כי אל לוועד לדון בפרטי הוצאת התקציב אלא מאציל סמכות זו לוועדה עצמה.

                                  ו.          בסופו של דיון, אלון מודה לוועד על הסכומים שכן אושרו כבר.

4.      עלות קייטנת קיץ -  מוטי מעלה שארז מציע לשנות כך שהעלות לקטנים תהיה נמוכה מהעלות לילדים הגדולים.

                                 א.         אליוט מציע לקבל את הצעת ארז.

                                  ב.         אורי ואמיר מציעים להוריד מחיר לכלל הילדים.

                                  ג.          שמשון מציע לא להוריד את המחיר אלא לתת יותר הנחות לילדים נוספים.

                                  ד.         אליוט טוען שרוב הילדים הקטנים כיום לא נשלחים לקייטנה בישוב אלא לקייטנות יקרות יותר בחוץ ולכן כל הנחה או הורדת עלות לא תוסיף ילדים אלא תוריד את כמות הפעילויות. ולכן מתנגד להורדת המחיר.

                                 ה.         הצעה של שמשון להוריד את המחיר רק לילדי הגן התקבלה ברוב של 5 בעד ו3 נגד.

5.      שתילת עצים בכביש הטבעת:

                                 א.         אליוט מציג את האפשרויות:

                                                               i.      נטיעת עצים

                                                             ii.      סגירת הגומה עם פלטת מתכת.

                                                            iii.      סגירת הגומות עם אבנים משתלבות.

                                  ב.         אליוט וניסים מציעים לשתול עצים ועד אז למלא את הגומות בעוד עפר בכדי למנוע נפילה לתוך הגומות. ההצעה התקבלה ברוב של 6 בעד 1 נגד.

6.      הזזת המזכירות ולאפשר התחלת בניית בית כנסת לפני מתן התר בנייה – ההצעה נדחתה ברוב של 4 נגד 2.

 

בברכה

יהודה שוגר