ישיבת וועד ‏יום ראשון 21 נובמבר  2004

 

נוכחים:, שמשון,  מוטי, אליוט, אמיר, נתי,  דב, אורי, ניסים, פנחס  ואני.

           

 

  1. ישיבה פתוחה עם הציבור בנושא שינוי תב"ע, סיכום קצרצר של דברי כמה מהנוכחים:

                                 א.         לויד: לדעתו לא צריכה כלל להיות מגבלת מטרז' לבניה אלא גובה, חניה ומרחק מגבולות המגרש. בגדול בעד השינוי.

                                  ב.         שרייבר אבי: בעד שינוי התב"ע. בתים גדולים מעלים את ערך הנכסים והסביבה בכלל.

                                  ג.          עו"ד שיץ (בשם הגב' פיליס הכט): בעד. יועיל להרבה מהתושבים.  יעלה את ערך הנכסים.

                                  ד.         לאופר: דומה לטענות מר לויד. בעד.

                                 ה.         סלם: טובת הפרט מול טובת היישוב הכללית. מציע לקחת ייעוץ ניטרלי (אני טוען שזה תפקיד הוועדה המחוזית). נושא אכיפה ונושא שוויון. בעבר לא היו חריגות לכן מציע לאפשר גם לאלו שבנו כבר להגביה את הבית כך שגם הם יוכלו ליהנות מתוספת. בעד השינוי בתנאי שיהיה שיווין ואכיפה.

                                  ו.          גולדרייך: לא נגד הגדלת הבתים אך נגד שינוי ללא הגבלות. הבעיה היא אכיפה ודורש אכיפה.

                                  ז.          חני טבק: בעד הגדלה.

                                 ח.         חיים אסולין: שינוי טוטלי, עומס תשתיות וכ"ו.  מכשירים עוברי עברה. יפעל בכל כוחו נגד אישור שינוי התב"ע.

                                 ט.         אפשטיין: בעד

                                  י.          ג'יקובס: נגד ובעד. מפחד ממסים נוספים גם לאלה שלא חרגו (כמו פיתוח).  בעד רק אם נוכל להבטיח כי אלו שלא חרגו לא יוטלו עליהם שום אגרות ומיסים נוספים עקב השינוי.

                                יא.        פרידמן: נגד הרחבה להכנת דירות נוספות, בעיות תשתית, בעיות חניה, בעיות מבני ציבור וכ"ו. אין אכיפה ביישוב. מציע לגבות מחיר הרבה יותר גבוה עבור מטרים מעבר לתב"ע הנוכחית ושהכול יבוא ליישוב.

                                 יב.        בליץ: חשובה האכיפה. יש למדוד את כל הבתים ולגבות את המיסים לפי הגודל האמיתי וזה יכניס הרבה כסף ליישוב.

                                 יג.         רודיך: מאמין שאם הוועד יתנגד השינוי לא יעבור. מציע להתנות השינוי באי הגדלת נטל המיסים הכללי ליישוב אלא רק לשנות את החלוקה. מציע אכיפה בעזרת קנסות גבוהים לחריגות. זקוקים לשטחי חניה ציבוריים.

                                 יד.        רוני: אין קשר בין התב"ע ומיסוי כלל וכלל. אינטרס המועצה ליישר קו ולא שום דבר אחר. התב"ע דורשת שטחי ציבור כאילו כל מגרש מכיל שתי יחידות דיור (כך שעומס על התשתיות אינו בעיה בכלל)

                                טו.        הוועד ידון בנושא במועד אחר ויחליט האם לתמוך בשינוי ובאיזה תנאים. משמיעת התושבים, לי ברור כי הנושא העיקרי שמטריד את האנשים הוא אוזלת יד המועצה באכיפת חוקי בניה.

  1. עדכוני מוטי:

                                 א.         עלויות העתקת המזכירות לאזור החדש, מוטי סיפק חומר. העלות נעה בין 22400 ₪ להעברה באזור המזכירות כיום ועד לעלות של 82000 ₪ להעברת המזכירות לאזור הרב תכליתי. לא ברור לנו מהיכן יגיע תקציב לנושא. יעלה לדיון בעתיד (אולי במסגרת דיוני תקציב). בכל מקרה הוועד עדיין מחכה להוכחת יכולת כספית של עמותת נתיב אור לבנית בית הכנסת.

                                  ב.         נקבע יום עדויות עם הבורר מול קריית ספר. מוטי וכתריאל יעידו. ייתכן שגם מר ועקנין, לשעבר קצין הגמ"ר פיקודי, יוזמן גם להעיד.

                                  ג.          מכרז לפינוי אשפה נסגר. הגיעו שתי הצעות. אמיר, שמשון ומוטי מונו כוועדת מכרזים. יטפלו בפתיחת ההצעות וקבלת אחת מהן.

                                  ד.         פרוגרמת שיכון 2005 מוטי ביקש מענק לפיתוח סלילת כביש טבעת, מבנה ספריה ועוד בתקווה שנקבל תקציב כלשהו.

                                 ה.         גדר ההפרדה – התקיים סיור עם נציג הפיקוד. שינוי קל בתוואי. בני עשור (יזם בעל קרקעות בתוואי שהגדר חוכת) התחייב לחילופי שטחים עם הערבים כך שניתן יהיה להרחיק את גדר ההפרדה מבני בינה. אמיר מציע שנתנגד בבג"ץ. אני מציע לבדוק מחדש את הצעת הגברת לייטנר להגיש בשמנו בג"ץ ללא תמורה.  אמיר התנדב לדבר עם גברת לייטנר לבדוק האם מוכנה להגיש בג"ץ עבורנו.

                                  ו.          מוטי נפגש עם החברה שעושה את הביוב ומטפל מולם בתיקון הנזקים.

  1. אורי מעדכן מוועדת ביטחון:

                                 א.         הוחלט לכנס ישיבה נוספת לדיון באיחוד ביטחון פנים עם וועדת ביטחון.

                                  ב.         אמיר מתלונן על הבטיחות הלקויה בזמן המופעים של שבת הארגון.

                                  ג.          חברת השמירה – לא ברור מה הוחלט בוועדה כמו כן לא הופצץ לחברי הוועד סיכום ישיבת ועדת ביטחון.

  1. דב מעדכן מוועדת נוער:

                                 א.         שבת ארגון הייתה מוצלחת מאוד.

  1. חוזה עם מר גת:

                                 א.         עד היום לא נחתם חוזה עם מר גת.

                                  ב.         אני מתריע על חוסר בחוזה של:

                                                               i.      אפשרות של העברת העבודה לאדריכל אחר אם לא עומד בלו"ז

                                                             ii.      אחריות מר גת לקבלת אישור הרשות לתכנון ולביצוע בסופו של דבר (קבלת הרחובות הפנימיים על ידי המועצה)

                                                            iii.      תכניות מפורטות לעבודה (ולא כמו בשלב א' שהיו תכניות עקרוניות בלבד)

                                                           iv.      כל התכניות על מדיה אלקטרונית (שלא כמו בשלב א' שמר גת סירב בתוקף לתת לנו את התכנון על מדיה אלקטרונית)

                                  ג.          אמיר מציע לגמור להכין תיק מכרז עד אפריל.

                                  ד.         הוחלט כי וועדת פיתוח תשב עם מר גת לאחר תיקון החוזה על ידי מר יקירביץ'.

  1. דיון בבקשת בית כנסת יד משה לתקציב פיתוח:

                                 א.         מוטי מסביר את הבקשה. מסתבר כי הבקשה היא לפיתוח שטח ציבורי ירוק ולא שטח מתחם בית הכנסת. הוחלט להחזיר את התכנית לבית הכנסת ושיפגשו עם הוועד להסביר את תכניתם.

                                  ב.         אמיר מציע לזמן אותם לדיון ללא שום הנחיות תכנון.

                                  ג.          הוחלט לדחות לישיבה הבאה ולדון בנושא בנוכלות נציגי בית הכנסת.

  1. דיון בפריסה מחודשת של תשלומי הפיתוח – הישיבה הוכרזה סגורה. בכל מקרה לא הוחלט שום דבר והדיון בנושא יימשך בישיבה הבאה לאחר דיון והבאת נתונים בוועדת פיתוח.
  2. אני מבקש להעלות לדיון בישיבה הבאה את הנושאים הבאים:

                                 א.         נושא הבייסבול – לאחר ישיבת תת וועדה עם נשיא אגודת הבייסבול יש לעדכן את הוועד ולקבל החלטות כיצד לנהל את חוגי הבייסבול בעתיד.

                                  ב.         דרישת המינהל לתשלומים מופרזים – לאר זאת שהנושא נוגע לכל התושבים, אני מבקש לדון באפשרות שהוועד יטפל בהסרת איום המנהל מעל כלל תושבי היישוב.

                                  ג.           מיקום פחי אשפה מחוץ לגבולות המגרשים.

בברכה

יהודה שוגר