ישיבת וועד ‏‏ ‏יום רביעי 21 יוני 2006

 

נוכחים: שמשון, מוטי, אליוט, דב, נדב, נתי, אורי, ניסים, אמיר ויהודה.!!!!

           

 

  1. נושא ראשון נידון בישיבה סגורה.
  2. בית כנסת נתיב אור:

                                 א.         מר רונן קראווני:

                                                               i.      מבקשים לקבל את הספרייה כאופציה אם לא יצליחו לקבל את הרב תכליתי.

                                                             ii.      ביקשו בעבר את השטח של הרב תכליתי (והוועד סירב לכך לאור התנגדות התושבים באזור)

                                                            iii.      כל מתחם בתי הכנסת של גלנווד חסר חניות ואין סיכוי לקבל אישור לבניית בית כנסת נוסף במיתחם.

                                  ב.         דב מזכיר שבעבר הוועד הציע את שטח הספרייה שנדחה על ידי העמותה.

                                  ג.          יהודה מתנגד לשימוש בשטח הרב תכליתי לבית כנסת, לאור התנגדות בעבר של התושבים והחלטת הוועד בנושא. מציע מלכתחילה שילכו על חלק משטח הספרייה.

                                  ד.         אורי מציע שלא לדון על הקרוון כל עוד וועדת פיתוח לא דנה בבקשה קודמת לשימוש בקרוון הספרייה.

                                 ה.         דב מציע להקצות את השטח לבנייה קבועה לנתיב אור ועד לבנייה יישארו במקומם היום.

                                  ו.         רונן מציע להצביע לקבל את הקרוון עד לסיום הבנייה מרגע פינויו. 2 בעד 4 נגד. ההצעה נפלה.

                                  ז.         הצעה להחלטה להקצות שטח באזור הספרייה לבניית בית הכנסת לפי התכנית הקיימת (170 מ"ר ללא אולם שמחות) ועוד שטח הנדרש לחניות (על פי התקן). 6 בעד 3 נגד. ההצעה התקבלה.

  1. מקווה יונתי

                                 א.         גב' יונתי טוענת כי טבילת נשים בלילות שבת בעייתית ביישוב.  כיום יש פיתרון במקווה של יונתי. מבקשת במידת ההגינות לתמוך במקווה זה רק במים (בסביבות 400 ₪ לחודש) כאשר כל ההשקעה הייתה על חשבון קרן פרטית.

                                 ב.         מוטי מציע לתמוך במקווה דרך הכולל. זאת בכדי שלא לקלקל לנו אישור מקווה ציבורי.  ההצעה להקציב 300 ₪ לחודש (התקציב יילקח מהקופה הכללית).  ההצעה התקבלה פה אחד.

 

  1. חניות תושבים:

                                 א.         הנושא הועבר לדיון בועדת פיתוח

5.     מוטי מציע לחבר את הקרוון החדש לחשמל לצורך המשמר האזרחי -  התקבלה פה אחד.

  1. רכב ביטחון – יהודה מדווח כי בדק את נושא החתימה על החלפת הנוהגים ברכב ולא מקיימים החלטות והוראות בנושא. לאחרונה הרכב ניזוק ולא ברור מי האחראי על כך.
  2. דיון בנושא אבטחת היישוב (הצעה של יהודה) נדחה לפגישה הבאה.

 

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261