ישיבת וועד ‏יום ראשון 20 פברואר  2005

 

נוכחים:, מוטי, שמשון, אליוט, דוב, אורי, אמיר, ניסים ואני.

           

 

1.      עדכונים ממוטי:

                                 א.          הגיעו מכתבים מ 9 משפחות בנושא בית כנסת נתיב אור. הוחלט על הקמת וועדת שימוע שמשון, מוטי, תפילין ודוב.

                                  ב.         מניין הצעירים בישיבת נר תמיד.  הוחלט פה אחד להמליץ לישיבה על המניין.

                                  ג.          הבנייה הרוויה בדרך לגני מודיעין, נקבעה ישיבה עם המועצה והחברה בנושא הפיתוח לקביעת רמת הפיתוח שהחברה תחויב להשקיע. הישיבה ב 1 למרץ 1800.

                                  ד.         חברת רמת מודיעין מבקשת לחרוג מהתב"ע לבניה הרוויה שמול גלנווד. הוועד מתנגד לכל חריגה.

2.      אליוט מעדכן מוועדת פיתוח:

                                 א.         תכנון האצבעות בחלק הדרומי מוכן ויוגש לחברה שהתחייבה לפתח את  האצבעות הללו.

3.      דוב מעדכן מוועדת קליטה שנערכה פגישה עם עולים חדשים להכרת היישוב.

4.      דיון תקציב:

                                 א.         התקציב הבא אושר:

 

חינוך

₪ 50,000.00

ספריה

₪ 25,000.00

ועדת נוער

₪ 70,000.00

תרבות

₪ 50,000.00

דת

₪ 12,500.00

ספורט

₪ 20,000.00

ביטחון

₪ 20,000.00

עיתון

₪ 15,000.00

בג"ץ

₪ 40,000.00

מקהלה

₪ 5,000.00

העברת מזכירות

₪ 25,000.00

העלאת שכר לעובדים

₪ 28,200.00

 

 

סה"כ

 

₪360700 

 

 

   

בברכה

יהודה שוגר