ישיבת וועד ‏יום ראשון 19 דצמבר  2004

 

נוכחים:, כולם.

           

 

  1. עדכונים ממוטי:

                                 א.         בית בני עקיבא תקוע בין יועצים שלנו ושל הקבלן בנושא החוזה שעליו אנו אמורים לחתום. לקבלן כנראה יש מספיק עבודות ומנסה למשוך אותנו כמה שאפשר בכדי שנחתום על חוזה שלו (שאינו כלל לטובתנו).  שני היועצים המשפטיים אמורים להיפגש לסגור את החוזה.

                                  ב.         בוררות עם קריית ספר – הייתה ישיבה של שמיעת עדויות. השופט נתן לצדדים זמן להגיש תצהירים נוספים והתהליך ימשך לא יותר מחודש.

                                  ג.          החוזה עם שלמה גת מוכן והועבר למר גת. מחר בפגישה אמורים לחתום על החוזה (עידכון: בפגישה עלו מספר הסתייגויות שהאדריכל אמור להגיש לנו לתיקון החוזה).

                                  ד.         הכניסה למתתיהו מכביש 446 נסגרה.

                                 ה.         הייתה ישיבה עם יועץ התנועה. היועץ אמור לתת הצעת מחיר לעבודתו הן לשלב א' והן לשלב ב'. שלב ב' אמור להיות ממומן על ידי מר גת.

                                  ו.          המזכירות קיבלה הודעה שגני מודיעין עומדים להיהפך לוועד מקומי במטה בנימין. זו הזדמנות להגיש דרישות לתיאום עם חשמונאים והם:

                                                               i.      תיאום אבטחת היישוב.

                                                             ii.      לדרוש את המשך סלילת רחוב מוריה

                                                            iii.      השתתפות בפיתוח הכניסה ליישוב (מערכת שער חשמלית, פיתוח גינון בכניסה וכ"ו).

                                  ז.          תקציב מיוחד שניתן לשומר לילה נוסף בעלות של 12000 ₪  הרוב בעד המשך התקצוב לחודש נוסף. אני נגד. הולט להמשיך לתקצב זאת (תרומה למודיעין עילית).

  1. הערות לפרוטוקול:

                                 א.         ניסים מלין על ההחלטה בנוגע לסילוק חברי וועדות שלא מופיעים 3 פעמים לדיון. התפתח דיון בנושא והתברר שהפרוטוקול לא משקף נכונה את החלטת הוועד בנושא. מוטי אמור לעדכן את הפרוטוקול.

                                  ב.         ניסים שואל לגבי חברת ג'אן שזכתה במכרז פינוי אשפה. ממליץ להתנות איתם שיפור השירות בעיקר תיקון פחים שבורים. מוטי מעדכן שכך ייעשה.

                                  ג.          אני מוחה על כך שהוועד ביצע מחטף לגבי החלטה  על פריסת תשלומים.  זאת למרות שההחלטה הקודמת הייתה שוועדת פיתוח תדון בנושא תזרים מזומנים ותביא את המלצותיה לוועד. למעשה לא היה שום דיון בוועדת פיתוח וכן חוות הדעת של היועץ המשפטי בכלל לא דן בשאלה שהוחלט לדון בה והיא שינוי החלטת הוועד בנושא תשלומי הפיתוח. לכן אני מוחה נמרצות על כך שהוועד דן בנושא ללא התנאים המוקדמים שהוחלטו בישיבה קודמת. לצערי את הנעשה אין להשיב אך ברור שחברי הוועד המתנגדים לפתיחת הנושא לדיון מחדש, ניצלו את העדרי מהישיבה הקודמת והחליטו על הורדת הנושא ללא דיון רציני וללא בחינת האופציות החוקיות והכלכליות העומדים לרשותנו.

                                  ד.         אורי: שואל לגבי פיתוח יד משה, האם הוקמה הוועדה שהוחלט עליה.  כנראה ששום דבר לא זז בנושא עדיין. שמשון טוען שהעביר מסר לעמותת יד משה שהם צריכים לדאוג לדחוף את הקמת הוועדה.

                                 ה.         נתי שואל לגבי הישיבות עם מר גת בימי שני בערב משום שהוא אינו פנוי בשעות אלו. אליוט מציין שאלו השעות הקבועות היחידות שמר גת יכול להיפגש על בסיס קבוע.

  1. שינוי תב"ע:

                                 א.         נערכה פגישה עם רפי בן בשט ורוני גולשמידט. רפי טוען שפוליטית לא יבצעו צווי הריסה נגד יהודים בבנימין. האכיפה היחידה היא במשפטים וקנסות.

                                  ב.         רפי ורוני עיינו בחוות הדעת של מר סנרמן וביטלו אותה.

                                  ג.          טוענים שאם שינוי התב"ע לא יעבור יאלצו להגיש למשפט את כל החריגות ביישוב (שזה המון).

                                  ד.         רפי מוכן לדון בבעיות הבוערות לנו:

                                                               i.      מחסור בחניות

                                                             ii.      דירות נוספות להשכרה

                                 ה.         רפי יבדוק מה ניתן לשנות בנושא דירות להשכרה וכן בנושא שינוי מידרוג ארנונת יישוב.

                                  ו.          בסך הכול הכוונה לא לגבות יותר מיסים אלא לגבות יותר מהחורגים ופחות מאלו שבונים לפי המותר.

                                  ז.          אליוט טוען ששינוי התב"ע אינו קשור בכלל לדירות להשכרה. אני מסכים איתו.

                                 ח.         אמיר טוען שהציבור האמריקאי לא מעוניין לבנות דירות להשכרה. לעומת זאת יש לא מעט תושבים שבונים דירות להשכרה. אמיר חושב שיש לתת יותר מטרים לבנייה.  טוען שיש למסות דירות להשכרה וכן לגבות מהדירים אגרת שמירה.

                                 ט.         אורי טוען שלא רואה אפשרות שתהיה אכיפה.  טוען שאדריכל המועצה שגר ביישוב נמצא בניגוד אינטרסים. מסכים שכדאי להגדיל אחוזי בנייה אבל לא בכמות שהמועצה מציעה אלא פחות.

                                  י.          אני מציע שנאשר את שינוי התב"ע בתנאי שהמועצה תעביר החלטה במליאה להקצות ליישוב תקציב וסמכות באכיפת חוקי הבנייה. ללא זאת החריגות ימשיכו גם לאחר שינוי התב"ע ולמעשה לא עשינו כלום.

                                יא.        דב טוען שאינו מבין חלק מהדיון ומופתע מהיחס לתושבים. מציע שנקבל את השינוי בתב"ע בתנאי שהמועצה תטפל בבעיות החניה, דירות נוספות ואכיפה (למעשה זהה להצעה שלי).

                                 יב.        שמשון מציע לקבל את הצעתי אולם לא להחליט על זה כרגע אלא שכל חברי הוועד יגישו את הנושאים שיש לדרוש מהמועצה בשביל שהוועד יסכים להיות בעד שינוי התב"ע. שמשון ירכז את הערות חברי הוועד.

                                 יג.         ניסים מציע שהמועצה תעשה שינוי נקודתי לכל בית ולא בצורה גורפת. דורש להתנגד לשינוי התב"ע.

                                 יד.        אליוט טוען שהבעיה היא ששינוי תב"ע נקודתי עולה כ 10000 דולר ויקבל את האישור לחריגה. ואלו שאין להם כסף לשלם, המועצה תתבע אותם. כך שהצעתו של ניסים מפלה בין אלו שיש להם יכולת לשלם ואלו שאין ביכולתם לשלם.

                                טו.        הצעתו של שמשון התקבלה פה אחד. המשך הדיון יהיה בישיבה הבאה.

  1. דיון בפיתוח מגרשים 246 ו 293:

                                 א.         מוטי טוען שכדאי שזכות הדרך  תהיה ציבורית בכדי שלא ייווצרו שני סוגי תושבים וכן שנוכל לגבות את היטל הפיתוח לפי החוק.

                                  ב.         שמשון מציע לפנות לסנרמן בנושא הכבישים הפנימיים הללו לחוות דעתו. לאחר קבלת חוות דעתו נדון מחדש במכתב התשובה לחברת רמת מודיעין.

  1. פחי אשפה מחוץ למגרשים:

                                 א.         אני שואל מה התקנות בנושא העמדת פחי זבל מחוץ לגבולות המגרש.

                                  ב.         מסתבר שאין חקיקה בנושא. אנו מבקשים להתחיל לשלוח מכתבים לתושבים בנושא ולפעול לחקיקה שתאסור הצבת פחי אשפה מחוץ לגבולות המגרש (אלא ביום איסוף הזבל).

  1. נושא הבייסבול:

                                 א.         אני מדכן את הוועד בפגישה שהיית למוטי, דב ולי עם מר ג'יי – נשיא אגודת הבייבול.

                                  ב.         אני מציע  שהשנה נמשיך במתכונת שהתחילה שהאיגוד גובה את הכספים ומעביר לוועד את הסכום עבור פיתוח ותחזוקת המגרש ובעונה הבאה הגביה תעבור למזכירות לאחר הסכם ברור עם איגוד הבייסבול על הסכומים שנעביר להם ושארית הכסף מהחוג יוקדש לתחזוקת ופיתוח מגרש הבייסבול . ההצעה התקבלה פה אחד.

בברכה

יהודה שוגר