ישיבת וועד ‏יום ראשון 19 ספטמבר  2004

 

נוכחים:, שמשון,  מוטי, אליוט, אמיר, פנחס, נתי, דב ואני.

 

  1. חברת השמירה:

                                 א.         נוכחים נציגי חברת השמירה (מנכ"ל, שותף ומנהל מקומי)

                                  ב.         דב מתריע כי השומר לא מתעניין בנכנסים. לא בודק.

                                  ג.          שמשון: התלונות על השמירה בשער, התנהגות הפטרול (לא כל הזמן במקומו) ורכב שאינו 4 על 4

                                  ד.         יורם (מנכ"ל החברה): האדם שנסע ברכב ללא מים ולאחר שבתאונה פגע ברדיאטור, הוא סגן הרבש"ץ שמועסק על ידי היישוב. גרם לנזק של 25000 ₪ לרכב. למרות שהרכב התחמם, המשיך לנסוע ברכב והמנוע נשרף.

                                 ה.         מוטי טוען שאיתי – המנהל מטעם החברה נתן לסגן הרבש"ץ הוראה לנסוע עם תקלה. מנהלי החברה שוללים זאת מכל וכל.

                                  ו.          יורם: הוכן תיק נהלים ומבחנים על תיק זה. עד לבניית עמדת השמירה, למאבטח בשער לא היו תנאים מינימאליים להחזיק מעמד ולכן הייתה תחלופה גבוה.  התלונה על התגודדות  נוער ליד השער – הנהלת החברה פנתה לשוטר המקומי אולם הבעיה היא של היישוב ולא של החברה. לחברה אין כלים לטפל בתופעה זו.

                                  ז.          מר רוזנפלד (מוועדת ביטחון) טוען שומרים נתפבים ישנים לפחות פעמיים בשבוע.  זרובבל טוען שפנה לאיתי על שומר שישן בעמדת שמירת השער, כמו כן שומר שזרובבל לא אישר שומר ביישוב.

                                 ח.         יורם טוען שהחברה שיפרה את רמת השמירה ביישוב באופן ניכר. הוכנסה מערכת עיקוב עם תכנת מעקב לזרובבל בבית.

                                 ט.         השותף טוען שהחברה יש לה מסכת יחסים מצוינת בהרבה יישובים. ביישוב שלנו החברה אינה מקבלת שיתוף פעולה מהרבש"ץ.

                                  י.          תולי (וועדת ביטחון) טוען שבנושא חבורת הרחוב ליד השער הנושא טופל על ידי כיתת כוננות ולאחר מכן הנושא ירד בצורה רצינית.

                                יא.        אליוט מציע לא לצאת למכרז עד לסיכום הבוררות עם קריית ספר.

                                 יב.        שמשון מציע שוועדת ביטחון תגיע עם הצעה לגישור על התקופה עד לפסק הבורר ועד להוצאת מכרז חדש. הוועדה תשקול את נושא הבוררות ואי הוודאות הקיימת עד לפרסום פסק הבוררות.

  1. דב גלאור מעיר על הפרוטוקול הקודם בנושא שיבוץ הילדים לגנים. טוען שפנחס שלא מוכן לתרום לשום וועדה ולא יודע מה קורה בוועדה. דב טוען שהוועדה עבדה לפי קריטריונים של משרד החינוך. לאחר מכן הגיעו המון בקשות הורים. כל הבקשות מולאו פרט לאחד שהתלונן למשרד החינוך.  הדיון בנושא הופסק מאחר ולא היה על סדר היום.
  2. בית כנסת הרימון:

                                 א.         אני מבקש לברר האם נשלח מכתב בקשה כלשהו בשם הוועד למועצה  בנושא בית כנסת הרימון.

                                  ב.         שמשון ומוטי טוענים שלא נכתב כל מכתב מהוועד למועצה.

                                  ג.          מר אפל מעדכן שיש אישור בנייה לשטח בית כנסת גדול מהקיים כולל אולם אירועים. בפועל   נבנה מבנה קטן מהמאושר והעמותה מבקשת מהמועצה לאשר את הבניין הקטן יותר.

                                  ד.         מוטי מעדכן שלאור תלונות תושבים, המועצה בקשה לטפל ברישיון עסק לאולם האירועים. בתהליך זה, העמותה התבקשה להתאים תכניות לבניה בפועל ולשפר מספר נושאי בטיחות. פנחס וולרשטיין חשב שרצוי שהוועד יטפל בנושא מאחר ומדובר במבנה ציבור. אולם הובהר לו כי העמותה מטפלת בנושא ולא הוועד.

                                 ה.         מר פז טוען שהעמותה לא החליטה להגיש בקשה לרישיון עסק ולא בטוח כי העמותה תחליט לבקש רישיון זה.

                                  ו.          לשאלתי הובהר כי לא הותנה שום תנאי עם העמותה על נושא אולם האירועים בטרם התכנון והבנייה.

                                  ז.          מר אפל מעדכן כי העמותה אינה מנהלת עסק אלא מאפשרת לכל חברי העמותה ואף לאנשים מחוץ לעמותה להשתמש באולם האירועים לצרכי ולטובת הציבור. החנייה בזמן אירועים מוגבלת כך שהרחוב לא ייחסם, שעות האירועים מוגבלות לשעה 23:00 וכל השכנים זכאים לאירוע אחד חינם.

                                 ח.         הדיון הסתיים ללא שום החלטה מאחר והוועד אינו צד בנושא.

  1. מוטי מעדכן:

                                 א.         נתיב אור: הגיעו מספר מכתבי התנגדות. יש לקבוע מועד לשימוע.  מוטי יציע מועדים אפשריים.

                                  ב.         בני עקיבא – הייתה פגישה עם הקבלן. התכנית מסוכמת. המבנה ייבנה עם אפשרות לקומה שנייה. הקבלן ישלח צוות לבצוע בדיקת קרקע. מר גת יתכנן את הפיתוח. עבודות הפיתוח ייעשו על ידי עובדי הוועד. המודד אמור לתת תכנית מדידות תוך שבוע.

                                  ג.          ביקור מר נחום גבאי – מוכן לסייע בשווה ערך של 100000 ₪ למרכיבי בטיחות לדרך הגישה לגני מודיעין. חברת רמת מודיעין מוכנה לסלול את דרך הגישה מיד עם התחלת עבודות הבנייה במגרשים שלהם הגובלים עם הכביש. מוטי מציע לחייב את החברה לסלול את כל הדרך כפי שמופיע בתב"ע. כמו כן לא לתת לחברה אישור בנייה עד להשלמת סלילת הדרך.

                                  ד.         הושלמו מספר קטעים של מדרכות שלב א'.  העבודה ממשיכה.

                                 ה.         התביעה של מר יונתי נגד הוועד נמחקה ולא נידונה כלל.

                                  ו.          מנהל בית הספר סיים את עבודתו במסגרת הוועד. החשבון נסגר ופיצויים שולמו. מכאן והלאה המנהל לא מקבל תוספת תשלום מהוועד.

                                  ז.          בית הספר קיבל אישור להביא קרוון נוסף לשטח בית הספר.  הנושא מתעכב עד לקבלת אישור להכנסת מנוף לדולב (שמשם הקרון אמור להילקח).

                                 ח.         אבי רועה טוען שיש המון תלונות של תושבים ביישוב וביקש מהוועד להדריך את התושבים להימנע מתלונות הדדיות בישוב. מוטי טוען שכאשר ביקש לראות מכתבי תלונה, לא הציגו לו ופתרו אותו ב "עזוב, זה לא נושא רציני". מוטי מעריך כי למעשה אין "המון" תלונות אלא מספר קטן בלבד.

  1. ערבות פיתוח – הצעה לגבות את כספי הערבות שהפקיד הקבלן של שלב א'. התקבלה פה אחד.
  2. תב"ע חדשה –  מוטי הגיש נייר עמדה בנושא התב"ע המוצעת. כמו כן מר ליפשיץ קבל זכות דיבור וביטא את עמדתו נגד סיפוח שטחי ציבור למגרשים פרטיים ונגד כל כוונה לאשר חריגות בניה לשטחי ציבור בדיעבד.
  3. סגירת היישוב בזמן סגר בישראל – פנחס מציע שהוועד יחליט על סגירת היישוב בזמן סגר כללי בישראל, למרות שאין סגר ביש"ע ומותר לפועלים להגיע ליישוב.

                                 א.         אמיר מציע להעביר את ההחלטה לוועדת ביטחון.

                                  ב.         אני טוען שהחלטה להכניס או לא להכניס פועלים ליישוב, לאור התרעות, זה תפקיד הרבש"ץ ויש לסמוך עליו בנושא.  בסמכות הרבש"ץ להחליט על מניעת כניסת פועלים במידה ויש לו הערכה כי קיים סיכון לתושבי היישוב.

                                  ג.          לא הוחלט דבר בנושא זה.

 

בברכה

יהודה שוגר