ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 18 ספטמבר 2005

 

נוכחים: מוטי, שמשון,  דב, אמיר, אורי, נתי, פנחס ואני.

           

 

  1. דיווחי מוטי:

                                 א.         נערכה שמיעת עדויות אצל הבורר. תימשך מחר.  שלב הבא ימונה רואה חשבון לבירור סכום התביעה המוסכם.

                                  ב.         29.9 מבנה בית בני עקיבא יימסר לוועד (עדיין ללא עבודות הפיתוח מסביב).

                                  ג.          החברה הסכימה לבנות קיר תמך מאבן ירושלמית בכניסה ליישוב . החברה הפקידה מכתב התחייבות בידי המזכירות.

                                  ד.         ממשיכים לדון עם המועצה שתסכים לכך שהחברה תסלול את כל האורך על חצי מהתוואי של רחוב מוריה לכיוון גני מודיעין.

                                 ה.         תכנון גינה לזכר מר אביטבול ז"ל מתקדם. מימון הפרויקט עדיין לא סגור לגמרי.

                                  ו.          קיבלנו בקשה להעלאת מחירי פינוי האשפה לפי עליית מחירי הדלק. אנו מתנגדים להעלאה זו ואם תידרש, נצא למכרז חדש.

                                  ז.          קיבלנו הצעה נוספת לתכנון הכיכר. יידון בוועדת פיתוח.

  1. חיובי היטל פיתוח נוספים:

                                 א.         מוטי מעדכן שבסך הכול החוק תוכנן לגבייה של 11 מליון ₪.  יש החלטה של הוועד הקודם שבמידה ויישאר כסף עודף יוחזר לתושבים. עדיין לא הגענו ל 11 מליון ₪.  חוות דעת של שרה ברוינר אמורה להתקבל בשבוע הבא. אלעזר טוען שלא ניתן כיום לשנות את האגרה למ"ר.  גם לפי לשון החוק עדיף להחזיר כספים רק בסוף הפרויקט.

                                  ב.         אני מציע 3 דברים:

                                                               i.      להמתין לסיום המדידות והבירורים מאחר ומדידות המועצה לא מדויקות ויש הרבה ערעורים על מדידות אלו.

                                                             ii.      לחלק את הסכומים מחדש לאחר סיום המדידות ולפי סך גודל הבתים המעודכן.

                                                            iii.      לחייב/להחזיר לפי החלוקה החדשה.

                                  ג.          דב טוען שמדידות המועצה אינן רשלניות. טוען שהתושבים ידעו שהחיוב הוא לפי מ"ר, ועליהם היה לדעת כמה באמת כל אחד צריך לשלם.

                                  ד.         אמיר טוען שאנשים לא ממש יודעים כמה מ"ר מותר לעומת כמה בפועל נבנה ופתאום כיום מגיע להם חיובים נוספים. גם אמיר מציע להמתין לסיום המדידות וסיום הערעורים. אז נעשה דיון נוסף בנושא. מבקש להעלות את נושא גביית ארנונה למועצה לדיון.

                                 ה.         גרשון רודיך מקבל את רשות הדיבור:

                                                               i.      טוען שיש כוונה לגבות יותר כסף עבור הפיתוח. דבר זה לא תקין. גם אם יברר שעלות הפרויקט תהיה מעל 11 מליון ₪, יש להקטין את היקף הפרויקט ולא לגבות עוד כסף (הערה זו אינה מקובלת על חברי הוועד שפה אחד מתנגדים כולם לגבייה של מעל 11 מליון ₪).

                                                             ii.      מאוד מסוכן שכסף מיותר יישב בקופה ציבורית.

                                                            iii.      מס פיתוח נקבע על בסיס פוטנציאל בניה מקסימאלי או בניה בפועל מה שגבוה מבניהם. טוען שחריגות אינן מצדיקות עלויות פיתוח נוספות. היטל פיתוח אינו אמור להיות לפי בניה בפועל אלא לפי המותר לבניה בכל מגרש ומגרש (מה לעשות והחוק שונה????).

                                                           iv.      גרשון טוען שהתושבים הצביעו נגד הוועד הקודם בגלל חוק הפיתוח שהיה שנוי במחלוקת.

                                                             v.      מציע להקפיא את השומות החדשות לסיום המדידות ולשינוי התב"ע החדשה.

                                  ו.          מוטי טוען שניתן לדחות הגבייה הנוספת לתקופה קצרה בלבד אחרת תהיה לנו בעיה בבצוע שלב ב' כי לא נגבה את כל הסכומים הקבועים בחוק. מציע לדון מחדש לאחר שתהיה לנו תמונה כללית טובה.

                                  ז.          אורי מציע להשלים את המדידות, לרכז ערעורים של התושבים, לאחר מכן נדון מחדש בתשלומי הפיתוח.

                                 ח.         הוועד החליט שהחיוב יידחה עד לסיום המדידות ואז נדון בנושא מחדש.

  1. רחוב התירוש – הצעה לשינוי הכניסה למתחם הפיתוח החדש של החברה.

                                 א.         מוטי מעדכן שהאלטרנטיבה לכניסה לשכונה מכביש הכניסה ליישוב נדחתה בעבר על ידי נחום גבאי.

                                  ב.         אני מזכיר לתושבים ולוועד שהנושא עלה כבר הן בוועדת פיתוח והן בוועד. היוזמה באה מוועדת פיתוח שהבחינה בבעי בתכנון המקורי. לצערנו, בקשתנו לאפשר חיבור לשכונה החדשה מכביש הכניסה לא קיבל את אישור האחראי במינהל וללא אישור זה אין בידי הוועד אפשרות לשנות את חיבור השכונה.

                                  ג.          רוני מוכן לדבר שוב עם מר גבאי ולברר אופציות לפתרון הבעיה ואחר כך הנושא יובא מחדש לדיון בוועד.

  1. שינוי תב"ע -  

                                 א.         אני מציע שהואיל והמועצה מעלימה עיין מכל חריגת בניה, הואיל והתושבים מעוניינים בחריגות הבניה ומאחר והוועד אינו אחראי לאכיפת חוקי הבניה, שנסיר את הנושא מסדר היום ונפסיק לדון בנושא התב"ע.

                                  ב.         שמשון מציע שנתן הסכמת הוועד לתב"ע החדשה בתנאי שלא יחרגו מתב"ע זו.

                                  ג.          דב טוען שיש לוועד אחריות ועלינו לנסות לשנות.

                                  ד.         אמיר מציע לשאול את התושבים. ההצעה התקבלה. אמיר יכין הצעה למשאל.

  1. דיון בנושא גן ציבורי ליד משפחת לייבוביץ'.

                                 א.         שמשון מציע להעביר הנושא לוועדת פיתוח.

                                  ב.         אני מציע להוריד מסדר היום

                                  ג.          הוחלט להעביר לוועדת פיתוח.

  1. נושא אישי לא נידון מקוצר זמן

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261