ישיבת וועד ‏יום ראשון 18 אפריל 2004

 

אז מה היה לנו בישיבת הוועד:

נוכחים: מוטי, שמשון, דב, אמיר, פנחס, אליוט, ניסים, אורי, נתי ואנכי.

           

1.      מוטי מדווח:

א.      יצא מכרז לניהול הקייטנה ורק מועמד אחד הגיש מועמדותו. הצעה: לקבל את המועמד וועדת מכרזים תדון עם המועמד על התנאים. ההצעה אושרה פה אחד.

ב.       גדר ההפרדה – העותרים הגישו צו הפסקת עבודה ובית המשפט דחה את הבקשה. אין תאריך לדיון בעתירה לגופה.

1)      דב מעדכן שגברת לייטנר מוכנה להגיש תגובה לבג"ץ בשם היישוב ללא כל תשלום. השאלה אם לשלם גם ליקירביץ' או ללכת רק על לייטנר?

2)      הוחלט שמאחר וכרגע אן טעם להכין תשובה לבג"ץ, מוטי יוציא מכתב תודה מנומס לגברת לייטנר ונשמח להשתמש בעזרתה כאשר הנושא יתחמם מחדש.

ג.        טריבונות – הוגשו תכניות. עלות התכנון והפיקוח יהיה כ 10000 ₪. הצעה להכניס את נושא הטריבונות והמגרש לסדר היום – התקבלה ודיון על כך בסעיף 5.

ד.       ב 2 למאי תהיה קלפי למתפקדי הליכוד במועדון נוער. פתוח בין 0700 ל 2300.

ה.      פסולת בנין של בית כנסת עתרת שלום – נשלח מכתב ובו דרישה לפינוי הפסולת לועד בית הכנסת אך הם מסרבים לפנות את הפסולת בטענה שפינוי הפסולת זה תפקידו של הוועד. המזכירות מטפלת בנושא.

ו.        תכניות בית בני עקיבא – עדיין מתעכבות אצל הקבלן

ז.        תכניות פיתוח שלב ב': מר גת גם טרם הגיש תכניות  לעיון וועדת פיתוח.

ח.      מקווה תקוע תקציבית לאור ביטול משרד הדתות.

ט.      מע"ץ דורשת לסגור את הכניסה לאזור תעשיה מתתיהו משום שהצומת מסוכן. ניתנה ארכה של שבוע למתתיהו להגשת תכנית לכניסה מסודרת שתבוצע על ידי מתתיהו.

2.      אמיר מעדכן מוועדת תרבות:

א.      טכס יום עצמאות קצר של שני נאומים וזיקוקים במגרש כדורסל.

ב.       לאחר מכן הרקדה לנוער במגרש ובמה קטנה עם תכניות באזור המזכירות ובתי הכנסת

ג.        יריד מזון ויריד חוצות.

3.      דב מעדכן מוועדת חינוך: החליטו על הקצאת התקציב בין הגנים והתכניות השונות.

4.      בג"ץ גדר: אמיר מעדכן מדיוני הבג"ץ שהגדר אמורה לעבור מעבר לרכס סמוך לנעלין. לאחר המתקפה השמאלנית בניצוחו של אל"מ מיל' עמי ארזי (המועצה לא טרחה בכלל לעדכן את המזכירות שיש בעיה עם הגדר) הצבא נסוג מקו הרכס והסכים להוריד את הגדר לכיוון היישוב.  אמיר הגיע לדיון הבג"ץ עם מוטי ויקירביץ'. אנשי הצבא טענו שאין להם מספיק גיבוי מהיישובים בנושא הבג"צים. נערכה גם הפגנה נגד הזזת תוואי הגדר. נערכה פגישה עם דני תרזה האחראי על תוואי הגדר במשרד הביטחון. הנ"ל טוען שבלחץ הבג"צים הצבא נאלץ להתפשר.  אל"מ מוטי יוגב ביקר בשטח וכן תרצה. אמיר גם נפגש עם אלוף הפיקוד והאלוף הבטיח לבדוק את העניין ולהציג לנו תכניות מעודכנות מחר.

5.      נושא מגרש ביסבול:

א.      ד"ר קרן מציג מסמך הסכמות עם הישיבה. סעיף אחד בלבד מעורר מחלוקת וזה בנוגע להקמת קיר תמך לאפשר הקמת מסלול ריצה מסביב למגרש. הישיבה מסרבת לאשר משום שזה פולש ב 3 מטרים לשטח הישיבה.

ב.       מר סלם מבהיר לגבי ההסכם:

1)      הקווים בתכנית הם קווי התכנית שאושרה בוועד בשנת 1998.

2)      במידה ויש תכנית אחרת יש להגיש תכנית מסודרת ולדון בה מחדש.

3)      וועדת ספורט מסכימה שכל נושא פינוי אבנים מהשטח יהיה באחריותה (פרט ל 3 ימי טרקטור שהישיבה תממן).

4)      סעיף ח' הבעייתי, מר סלם מבקש עוד מספר ימים בכדי לבדוק את הנושא ורוב הסיכויים שלישיבה לא תהיה בעיה עם מיקום קיר התמך ובלבד שהתכנון והביצוע יהיה בצורה בטיחותית.  לצורך כך מר סלם מבקש את סימון הקיר על תכנית מדידה. 

ג.        מוטי מבהיר שהסכמת הישיבה ל 3 ימי טרקטור בלבד לפנוי אבנים משולי המגרש, יכול להשאיר עלות פינוי גבוהה ברבה על חשבון תקצב ועדת ספורט.

ד.       אני מציע שהוועד יאשר את מסמך ההבנות פרט לסעיף הבעייתי. יהיה דיון בסעיף הבעייתי בנוכחות נציגי הישיבה  תוך חודש מהיום. 6 בעד, 3 נמנעים. ההצעה התקבלה.

 

 

בברכה

יהודה שוגר