ישיבת וועד ‏יום ראשון 17 אוקטובר  2004

 

נוכחים:, שמשון,  מוטי, אליוט, אמיר, נתי, פנחס,  דב, ניסים, אורי ואני.

           

 

  1. עדכונים ממוטי

                                 א.         יום רביעי הקרוב ב 0830 יהיה סיור בישוב עם מני, נחום גבאי ויועץ תנועה.

                                  ב.         תאריך דיון בבוררות לסיכומים ב 10/11 בבית השופט זיילר.

                                  ג.          כספי הערבות (של קבלן שלב א') הופקדו בבנק (150000 ₪).

                                  ד.         ביום חמישי יש סיור של וועדת פיתוח עם שלמה גת בשעה 0800. אני מבקש להעביר ליום שישי. מוטי ינסה (עדכון לאחר הישיבה – הסיור ייערך אכן ביום שישי בבוקר)

                                 ה.         התקבלה בקשה של רחל ווילנר לעזור בתקציב חד פעמי  ביום שלישי 2/11 המקהלה מופיעה ברשת ג'. המקהלה לא מסובסדת על ידי היישוב והמועצה. ניסים טוען כי המקהלה פרטית ולכן אל לנו לממן אותה. אני מציע שבמידה והמקהלה מוכנה להופיע לטובת היישוב במספר הופעות לשנה, כדאי לנו לממן את האירוע. הנושא יועלה לדיון בישיבת וועד הבאה לאחר דיון בוועדת כספים.

                                  ו.          בית בני עקיבא – יצאה הזמנה לבדיקת קרקע.

                                  ז.          מוטי הוציא מכתב לארגון הבייסבול להימנע משמוש במגרש ללא משא ומתן עם הוועד. דב מעדכן שפעילות הבייסבול התחילה כבר ומשתמשים במגרש.

 

  1. שינוי תב"ע

                                 א.         הוגשה לוועד תגובת רוני גולדשמידט (מהנדס המועצה).

                                  ב.         הוועד מבקש מרוני לאפשר בתבע שינוי שנוכל לפתח מקומות חנייה על שטחים ירוקים – מקובל על רוני.

                                  ג.          לא יסופחו שטחי ציבור למגרשים פרטיים בכלל.

                                  ד.         הגדלת זכויות הבניה – רוני מדגיש כי התכנית המוצעת מאפשרת זכויות בנייה סבירות בקנה מידה ארצי וחושב שאין שום בעיה עם זה. 

                                 ה.         דב שואל מה יקרה עם חריגות מעבר לתבע המוגדלת. רוני משיב כי כל חריגה כזאת תדרוש שינוי תבע נקודתית.

                                  ו.          שמשון שואל האם יש גם במקומות אחרים שינויי תבע – רוני אומר שאכן כך. כל ישוב אחוזי הבנייה נשקלים לגופם.

                                  ז.          אליוט – העניין הקריטי זה בית גדול שמחולק לדירות שמושכרות ויוצרות עומס חנייה. אם התבע לא מאפשר בניית דירות להשכרה, אליוט מציע לאפשר השכרת דירות בתוך הבתים ולגבות על כך מיסים. מיסים אלו יאפשרו לנו פיתוח תשתיות בהתאם.

                                 ח.         אני מציע שלא להתנגד להצעת שינוי התבע לאור מכתב ההבהרה של רוני וזאת מאחר והגדלת אחוזי הבנייה מיטיבה עם כל התושבים ומאפשרת גביית כספים נוספים בעזרת ארנונה. במקביל נדון בפתרון בעיות התשתית בוועדת תשתיות.

                                 ט.         מוטי – חושב שאנחנו מסתכלים רק על חלק מהתבע והיא לא נותנת כל פתרון לרוחב הכבישים. הגדלת התבע מעמיסה על התשתיות. הביוב נסתם לפחות אחת לשבוע.  מוטי מציע לאשר רק את החורגים ולא לאשר הגדלה של בנייה עתידית.

                                  י.          דב מציע לא לדון בכלל משום שזה בזבוז זמן כי המועצה לא תעשה כלום ולא תאכוף את חוקי הבנייה.

                                יא.        אמיר מציע לערוך ישיבה עם תושבים לשמוע דעתם בנושא שינוי התבע. עד הישיבה נבדוק אפשרות למיסוי פרוגרסיבי כך שחריגות בנייה ישלמו ארנונה גבוה יותר. – ההצעה התקבלה.

                                 יב.        אורי – מתנגד לכל ההיתרים לחריגות. הזלזול של אנשים בחוקי הבניה הוא בלתי נסבל. כל אחד עושה מה בראש שלו. המועצה לא משתלטת על העניין. יש עניין עמוק של אינטרסים שונים מתחת לשטח וחושב שביישוב שלנו יש בעיה רצינית של דירות להשכרה.  מתנגד להגדלה של שטחי הבנייה.

  1. ארנונת יישוב לעסקים:

                                 א.         אורי מעלה נושא של עסקים בבתים. אורי מציע למפות עסקים ביישוב ולדרוש עבורם ארנונת עסקים.

                                  ב.         אמיר מבקש לבדוק מה צפי ההכנסות מארנונה כזאת לפני שנחליט על מיסוי כזה.

                                  ג.          אליוט טוען שגם אם זה לא יכניס הרבה, העניין שלנו הוא להקטין את כמות העסקים בבתים. ניסים ואני לא מסכימים לכך.

                                  ד.         הוחלט כי מוטי יכין רשימת עסקים וצפי גביה.

  1. המלצות וועדת ביטחון:

                                 א.         אביגדור (קצין ביטחון מועצה) נתן הוראה לתקן את התאורה בגני מודיעין ועד היום לא נעשה דבר. בשבוע הבא יגיעו מהמועצה לבדוק בשטח את הנושא.

                                  ב.         המלצה לקחת חברה אחרת עד להוצאת מכרז.  מוטי מציע לממן שמירת לילה (בכדי להצליח יותר בבוררות) בעלות של 12000 ₪ לחודש. הצעה לקחת התקציב מתקציב חינוך. – ההצעה עברה ברוב של 6 נגד 3 (פנחס, אורי ואני מתנגדים).

                                  ג.          אורי מציע להעסיק עובד זמני מתוך היישוב בסיור לילה.

                                  ד.         אמיר מציע לא לאפשר כניסת רכב שמירה של קריית ספר ליישוב.

  1. אני מעדכן שהמלצת וועדת שימוע בקשר לבית כנסת נתיב אור היא לא לאפשר בניית בית כנסת ברחוב התמר. כמו כן נציג נתיב אור הודיע לוועדה כי לאחר שמיעת התנגדות התושבים הוא מבקש  שהועד ישקול מיקום אלטרנטיבי. הוסכם להעלות את הנושא לדיון בישיבת הוועד הבאה (לאחר דיון מקדים בוועדת תשתיות)
  2. ישיבה הבאה בעוד שבועיים

 

בברכה

יהודה שוגר