ישיבת וועד ‏יום ראשון 17 אפריל  2005

 

נוכחים:, מוטי, שמשון, דוב, ניסים, נתי ואני.

           

 

1.      עדכונים ממוטי:

                                 א.         תלונה על רעש מכביש 446 נבדקה על ידי משרד לאיכות הסביבה. יוציאו דוח שיוגש למע"ץ. קיר או סוללה לא אפקטיביים  להקטנת הרעש בתנאים שלנו.

                                  ב.         קיר תמך לבני עקיבא מתעכב בגלל קו ביוב שעובר באזור. העבודה תחודש כנראה ביום שלישי הקרוב או מייד לאחרי פסח.

                                  ג.          בדיקת מצעים ברחובות הפנימיים העלות המוצעת היא 17000 ₪ + מע"מ. אנו מסכימים להקטין את כמות הדגימות בצורה משמעותית. נבדוק 4 רחובות 2 דגימות בכל רחוב במטרה להוזיל העלויות.

                                  ד.         מספר קטן של תושבים שניזוקו מעבודות שלב א' כאשר הביטוח הפסיק את הטיפול לאחר שהקבלן פשט את הרגל. מוטי מציע שהוועד יפצה את התושבים. אני דורש שבמקביל המזכירות תתבע את הביטוח להחזר ההוצאות. כך אכן סוכם.

                                 ה.         שי פסח לעובדים יישאר כמו בשנה שעברה.

2.      אני מבקש להעלות את נושא הקבורה על סדר היום. דב מעדכן שבעבר היה הסכם עם חברה קדישא בירושלים וההסכם פג אך מוכנים לחדש אותו. דב מבקש ייפוי כוח מהוועד לטפל בנושא. כמו כן מבקש להקים וועדת חסד' של אמת.  שני הדברים אושרו.

3.      לוועדת חינוך יש בקשה להוסיף את פז לוועדה.  אין לנו התנגדות.

4.      וועדת נוער מבקשת שהוועד יסבסד לרכזי נוער שכר דירה בחשמונאים בכדי לאפשר להם להישאר לעבוד ביישוב. הסכום המבוקש  300.00$ לחודש כאשר 200 מהם יבואו מתקציב וועדת נוער ו 100 תוספת תקציב. אני מבקש לדעת מהיכן יגיע תקציב נוסף זה? מוטי מציע לאשר רק 200 שכבר נמצאים בתקציב ולאחר החג נדון בתוספת התקציב. מאחר ואין פורום, אין בידי הוועד לדון ולאשר זאת. נקבע לדיון בישיבת הוועד הבאה.

5.      שינוי תב"ע (במהלך הדיון נוסף חבר וועד לפגישה ונוצר פורום לקבלת החלטות):

                                 א.         שמשון מעדכן שהמועצה שלחה פקח – יהודה אלקלעי – שמדד עשרות בתים שקיבלו התראות. חלק מהתושבים נבהלו וחלקם שמו פס. שמשון פנה אל המועצה להפסיק עם הנושא ולעבוד בתאום איתנו ולעסוק בעיקר בעברות בניה חדשות. אנשים סיפרו לשמשון שקבלן ביישוב מציע ללקוחות לבנות להם בתים הרבה מעל אישורי התב"ע החדשה אפילו.

                                  ב.         אני מבקש שבפגישה עם פנחס ידונו ויתחקרו מקרים מסוימים של עבירות בניה חדשות שהודענו עליהן והמועצה הניחה לבונים לסיים את הבנייה.

                                  ג.          אני מציע לתת למועצה תקופה של מספר חודשים לבחון שוב את נכונותם לפעול בנושא האכיפה של עבירות בניה חדשות בצורה מיידית ונחושה. רק לאחר מכן אנחנו נדון באישור שינוי התב"ע. ההצעה אושרה.

                                  ד.         כמו כן אנו מבקשים שראש המועצה יאשר לנו לפעול לפי סעף 6 לחוק הפיתוח.

                                 ה.         אנו מבקשים גם שחלק המיסים מתוספות הבנייה שיועברו ליישוב חלקם יהיה יותר מאשר חלק היישוב בארנונה הרגילה.

בברכה

יהודה שוגר