ישיבת וועד ‏יום ראשון 16 ינואר  2005

 

נוכחים:, כולם חוץ מדב (שנמצא בחו"ל).

           

 

  1. עדכונים ממוטי:

                                 א.         בית כנסת נתיב אור הגיש תכנית אדריכלית למועצה, חוזה עם התורם ורשימה של מתפללים (16משפחות מרמת מודיעין ועוד כ 6 משפחות מגני). התכנית כוללת אולם שמחות. מחכים לאישור בניה מהמועצה.

                                  ב.         ישיבת בוררות אחרונה עם קריית ספר נערכה. מכינים סיכומים.

                                  ג.          חריגות שלב ב' – קיבלנו רשימה של 15 חריגות שמפריעות לתכנון ולביצוע. יצאו מכתבים ל 15 משפחות. המועצה מתחילה בטיפול בנושא.  מוטי ממליץ לטפל בכל החריגות (גם מעבר ל15 שברשימה).  כ 3 כתבו מכתבי ערעור, 1 התלונן בצעקות, 1 הודיע שהולך לתקן את החריגה. הזכרנו כי החלטת וועדת פיתוח מהעבר היא לטפל קודם כל בחריגות שמפריעות לתכנון וביצוע שלב ב', ורק אחר כך לטפל בכל שאר החריגות. מכל מקרה מדובר בחריגות לשטחי ציבור.

                                  ד.         הגיע מכתב תגובה מהמועצה (רוני גולדמידט) לברור סמכויות הוועד להריסת מבנים שחורגים לתחום הדרך (לפי סעיף 6 בחוק העזר לפיתוח חשמונאים).  אני מבקש שאנחנו נקבל חוות דעת מיקירביץ' לגבי סמכויות הוועד בהקשר לסעיף 6 הנ"ל.

                                 ה.         חברת שמירה חדשה התחילה לעבוד בחוזה לחודשיים. עד אז יש להוציא מכרז.

                                  ו.          המועצה בתהליך לחקיקת חוק עזר לגביית אגרת ביוב שתגבה במקביל לצריכת מים. כ 2 ₪ לקוב מים.

                                  ז.          קיבלנו תקציב פיתוח מהמועצה של 18000 ₪ לפרויקטים מיוחדים, הגשנו כיכר וגני משחקים.

                                 ח.         חוק עזר לשמירה בחשמונאים (ניסיון לשינוי החוק) תקוע במועצה לתיקון לאחר הערות של משרד הפנים.

                                 ט.         עבודות עפר בשטח של בית בני עקיבא התחילו בשעה טובה.

                                  י.          תכנית טריבונות הוגשו למועצה.

  1. אורי יפה מעיר לגבי הפרוטוקול שמה שהוא אמר בנושא שינוי התב"ע לא מוצג נכון בפרוטוקול ומבקש לשנות שמסכים לדעתו של דב.
  2. אורי מבקש להעלות לדיון את שינוי חוק השמירה כך שאנשים יוכלו לשמור במקום לשלם. אני מבקש שהנושא יידון בוועדת ביטחון לפני דיון בוועד.
  3. בג"ץ גדר ההפרדה

                                 א.         שמשון מעדכן שעקב הסיפוח הזוחל של הערבים, הנושא עלה שוב.

                                  ב.         אמיר מעדכן שהגדר מאוד קרובה אלינו, וכן כל הגבעה של בני עשור  עוברת לצד הפלשתיני. הגדר במרחק של בין 200 מטר ל 300 מטר מגדר היישוב.

                                  ג.          בג"ץ של השמאל דורש שהגדר תהיה חופפת לגדר היישוב.

                                  ד.         אמיר חושש ממצב שאיכות החיים ביישוב ידרדר במידה והגדר תהיה מאוד קרובה.

                                 ה.         המשרד שניבחר היה היעיל ביותר ומייד הביא את האלוף במילואים סמיה יום טוב.

                                  ו.          אמיר טוען שאצלנו השער יהיה צמוד לחלקות ופתוח 24 שעות ולכן יש סיכוי שהבג"ץ יאשר הזזת הגדר למעלה הגבעה סמוך לנעלין.

                                  ז.          הילל מעדכן: גיוס כסף מתושבי היישוב מעדיפים לשתף את כלל התושבים ולא רק מספר תורמים קטן.  

                                 ח.         אני טוען ש:

                                                               i.      החלטה טלפונית לא הייתה חוקית

                                                             ii.      הסיכוי שבג"ץ ישנה תוואי שהצבא מוכן לקבל הוא מאוד נמוך (אם יש בכלל סיכוי). כמו כן הצבא והבג"ץ כפוף היום להחלטת בג"ץ קודמת בנושא.

                                                            iii.      לטענתי כי עורך הדין שנבחר איננו מהשורה הראשונה ולשאלתי מדוע לא בחרו בעורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, נעניתי על ידי אמיר ושמשון כי אכן התפשרנו בנושא עורך הדין הנבחר עקב הבדל עלויות עצום. הוועדה שבחנה את הנושא דיברה עם עורכת הדין ניצנה דרשן ליטנר והגיע למסקנה כי עורך הדין שניבחר עדיף עליה.

                                 ט.         אליוט מסכים עם העובדות שאני הצגתי, אך רואה שניסיון שני יתרונות:

                                                               i.      תרבותי – לערב את כל התושבים לעניין אחד זה יוסיף לאחדות התושבים

                                                             ii.      יש לנו עמדה במועצה ובמדינה כשכונה של פראיירים. אם אנחנו פעם אחד נגיד עד כאן ונילחם, פעם הבאה יחשבו פעמיים. הדבר העיקרי שיש לנו זה אולי כסף וכדאי לגייס את עורך הדין לעשות רעש מזה.

                                  י.          אורי אומר שעל אף שהעובדות נכונות, אם לא נעשה כלום, יגידו לבסוף למה הוועד לא עשה כלום בנידון. כמו כן התושבים מוכנים להירתם לעניין.  חושב שכל היישוב צריך להירתם לנושא. לכן מציע להוריד את ההשתתפות ל 200 ₪ ושיותר תושבים ישתתפו.

                                יא.        ניסים אומר שמה שקורה בדרום מוכיח שגדר לא עוזרת. שדרות לא נמצאת בטווח עיין ופוגעים בה. כמו כן נגד נק"ל גם הרחקה מסוימת של הגדר לא ימנע.

                                 יב.        אמיר טוען כי טענתי היא סטירת לחי למה שהאנשים עשו (אני עונה לאמיר כי אין כוונתי לפגוע באף אחד אך יחד עם זאת אני רואה חובה להביע את דעתי גם אם אינה מתאימה למה שהוועדה החליטה וזכותי להעלות השגות לשם הבהרת העניין לגופו בלי שאף אחד ייפגע. לא נבחרנו בכדי להיות חותמת גומי של אף אחד אלא לברר את העניינים כראוי לפני שמשקיעים מכספי ציבור בנושא ). לאחר שנפגשו עם אלוף הפיקוד ועם תרזה והגיעו למסקנה שיש טעם להגיש את הבג"ץ. האנשים דיברו עם ניצנה לייטנר ולא התרשמו ממנה. הזימון לבג"ץ יכול להיות תוך יום יומיים ולכן נאלצו לקיים משאל טלפוני בכדי לזרז את העניין (גם אם זה לגמרי לא תקין).  אמיר מבקש להעלות את התחייבות הוועד להשתתפות של חצי מהוצאות בהגשת הבג"ץ.

                                 יג.         נתי אומר כי הוועד והתושבים צריכים לעשות מעשה. יישר כוח לכל המתנדבים שמתעסקים בנושא. כמו כן יש לדרוש מהמועצה להשתתף בהוצאות הבג"ץ.

                                 יד.        אליוט מבקש שההצבעה תהיה על כך שהוועד יממן עד חצי מעלויות הגשת הבג"ץ.  כלומר עד 45000 ₪, מעבר לכך תשא וועדת התושבים הפעילה בעניין. ההצעה התקבלה פה אחד (אני שוכנעתי להצטרף להחלטה למרות סיכויי הצלחה נמוכים אך עדיף לנסות אולי בכל זאת נזכה והגדר תוזז במעט מקרבת היישוב) .

  1. אישור הצעת מחיר ליועץ תנועה – 10000 ₪ לתכנון התנועה ותמרור כל היישוב מתקציב הפיתוח. אושר פה אחד.
  2. פיתוח שלב ב' לאחר סיום שלב א' – הצעתו של ניסים:

                                 א.         הצעה ראשונה היא לא להתחיל שלב ב' לפני קבלת דו"ח מסירה וליקויים לשלב א'. יש לתקן את כל הליקויים כולל נזקים לתושבים, נטיעת עצים, הגשת דו"ח לציבור על עלות שלב א', בזמן הזה, בניה נוספת ברחובות הפנימיים יתקדמו כך שפחות יזיקו לפיתוח שלב ב'. בזמן הזה יש לפנות לציבור ולבקש נתונים על ליקויים בשלב א'. כמו כן מציע להקים אתר באינטרנט לנושא.  באותו זמן לטפל בהכנות לשלב ב'.

                                  ב.         אני מציע להמשיך בתכנון של שלב ב', כמו כן לבצע את המשעולים כמה שיותר מהר וכאשר נגיע למכרז לשלב ב', אז נדון האם לצאת למכרז או להמתין לסיום שלב א' (שיכול להיות שיגמר עד אז).

                                  ג.          ניסים מציע בנוסף לעבור לגביית 100 ₪ בחודש עד להתחלת ביצוע שלב ב' ואז לעבור לגבייה מלאה.  אליוט מציין שהייתה החלטה בנושא לפני חודש ולכן אסור להעלות את הנושא מחדש משך 3 חודשים.

                                  ד.         הצעה נוספת של ניסים שרוב עבודת פיתוח שלב ב' ייעשה בעבודה עצמית של המזכירות.

בברכה

יהודה שוגר