ישיבת וועד יום ראשון 15 פברואר 2004

 

אז מה היה לנו בישיבת הוועד:

נוכחים: דב, יהודה, נתנאל, אליוט, אמיר, פנחס , מוטי  ושמשון.

           

1.      מוטי מדווח:

א.      מכתב לועדת ביקורת יצא. ניסים מתרעם על כך שהוועד התייחס בכלל למכתב של וועדת ביקורת למרות שהוא לא זומן לישיבה בה הוחלט להוציא את המכתב לוועד.  אני הסברתי לו כי למרות שאולי להחלטות שיצאו מישיבה כזאת אין תוקף, אך לוועד מותר לענות למכתב שהוגש לו על ידי 3 אזרחים מהוגנים שגם מוכנים ומבקשים לתרום לקהילה על ידי חברותם ופעילותם בוועדת ביקורת. לכן אין לבוא בטענות לוועד על הוצאת מכתב זה לחברי וועדת ביקורת.

ב.       סיכום פעילות נגד אלימות נוער התקבל. הפעילות תימשך ואנו נארגן מפגש נוסף להחליט כיצד להמשיך ולטפל במצב הקיים ולנסות לשפרו.

ג.        בניית המקווה מתעכבת. בעקבות פירוק משרד הדתות לא הועברו כספים לקבלן. משרד השיכון, שאמור להעביר את הכספים, בודק את העניין מחדש. מוטי פועל מול אנשים המקורבים למפד"ל שיעזרו בזירוז העניין. הצענו למוטי שיפנה למנכ"ל משרד השיכון שקרוב משפחתו מתגורר בישוב.

ד.        מוטי דיבר עם הרבש"ץ ואחראי השומרים לשיפור נושא השמירה.

ה.      שלב ראשון של המדידות נמסרו לגת. אמור לחזור אלינו עם הצעה ראשונית לתכנון שלב ב'.

ו.        בוצעה מדידת מגרש הבייסבול ואזור הצבת בית בני עקיבא. מוטי נפגש עם הקבלן האמור לבצע בניית בית בני עקיבא. הקבלן הציע מבנה שונה מהמומלץ, שניתן בעתיד לבנות עליו קומה שניה.   חדר האוכל והמטבח של הישיבה יכולים להישאר במקומם. הוחלט שלפני השקעה בהכנות לקומה שניה, הנושא יגיע לוועד לדיון.

ז.        בורר עם קבלן פיתוח שלב א'. בית המשפט החליט על הבורר הראשון שהוגש – ווקסמן.

2.      הלוואה לבית כנסת עטרת שלום לסיום עבודת ציפוי האבן. ההצעה הועברה ליועץ המשפטי לבדיקה אם מותר לוועד לתת הלוואה מכספי הפיתוח. בן גיאת השיג מענק של 10000 ₪ לעזרה בגמר פיתוח בית הכנסת, כל הכבוד לבחור.

3.      נושא מניית זהב לישיבת נר תמיד – דב מציע לתת לוועדת חינוך לטפל בנושא. הרוב מתנגדים. אמיר מציע שלישיבה הבאה הצוות שמשון ואמיר יקבלו את הדרישות למניית זהב ויביאו הצעה לוועד.  כמו כן תיבדק אפשרות לגביית אגרה מתלמידי חוץ לאור המלצת ניסים תפילין לפי הידע לו על התנהלות דומה במודיעין. אני מעלה תהיות על הצעה זו מאחר ולוועד אסור לגבות תשלום שאינו במסגרת חיוב חוקי. מאחר ולא קיים חוק עזר בנושא, אין לנו אפשרות לגבות אגרה זו. הנושא ייבדק על ידי היועץ המשפטי.

4.      נושא תקציב:

א.      אליוט מעלה את נושא תשלום דמי אחזקה למירס. תשלום קבוע שכולל אחריות ואחזקה והחבילה העסקית מחייבת לקחת את הכל. אליוט מציע לקחת חבילה יותר זולה שלא כוללת שירות ואחריות.  מוטי מעדכן שניתן לשנות את החבילה רק באפריל. הנושא יועלה לדיון מחדש לפני חידוש החוזה.

ב.       מוטי מעדכן שמספר מתנדבי אמבולנס נעלבו מהמכתב בנושא אחריות לאבדן מכשיר המירס שיצא לכל מחזיקי המירסים. מוטי מציע להוציא תיקון למכתב שיבהיר שמדובר שרק במקרה של רשלנות.

ג.        חוג בייסבול – דב מבקש שחוג הבייסבול יהיה סל סגור ולא יממן פעילויות של הוועד כפי שנדרש בתקציב וזאת בדומה לשאר החוגים ביישוב. מוטי טוען שחוג הבייסבול שונה מכולם. כמו כן מוטי טוען כי משאר החוגים נשאר ליישוב כ 5% מהתשלום. סכום זה נועד לתחזוקה. לא ידוע למוטי על הסכם בין וועדת הספורט ואיגוד הבייסבול. בכדורסל לא משלמים דמי חבר לליגה אלא עלויות לכל משחק לפי ההוצאות. מאחר וכל הכסף הולך לאגודת הבייסבול, היישוב השקיע מעל 400000 ₪ בהכנת המגרש ובנוסף כ 20000 ₪ לשנה לתחזוקה ועיקר השימוש במגרש הוא לחוג הבייסבול  ולכן על היישוב לקבל תשלום עבור השימוש במגרש.  כמו כן על האיגוד לחתום חוזה ברור למה משמש הכסף שהיישוב מעביר לאיגוד מדי חודש. דב מציע שמתוך תשלומי הילדים, 15000 ₪ יוקצבו לתחזוקת המגרש ושאר הכסף יעבור חלקו לאיגוד ושאריתו להוצאות הנדרשות לתפעול החוג.  הצעה של אליוט היא להקציב 16500 ₪ לטיפול במגרש השנה והחל משנה הבאה זה יעלה ל 20000 ₪. ההצעה התקבלה.

ד.       תקציב נוער הנדרש הוא 155000 ₪ ויש מולם גם הכנסות ולכן דב מבקש להקציב את כל התקציב הנדרש. סוכם כי מוטי יוסיף עוד 40000 ₪ לתקציב נוער כנגד ההכנסות הנוספות בסכום זהה הצפויות.

 

 

 

בברכה

יהודה שוגר