ישיבת וועד ‏יום ראשון 14 מרץ 2004

 

אז מה היה לנו בישיבת הוועד:

נוכחים: כולם.

           

1.      מוטי מדווח:

                                 א.         בורר עם מודיעין עילית -  מודיעין עילית מתנגדים לבורר שהם ביקשו (לאחר שהם התנגדו לריקרדו כבורר). עו"ד יקירביץ' שלח מכתב בנושא לבית המשפט בבקשה להמשך ההליכים.

                                  ב.         בורר לפיתוח שלב א' – כונסת הנכסים הסכימה לבורר הראשון שהצענו (וזאת לאחר שביא פסלה אותו ובקשה בורר אחר) בתנאי שנחתום הסכם בוררות שיאשר תשלום עבור מה שהבורר יחליט שמגיע לקבלן ויאפשר לכל צד לתבוע את הצד השני בכל הנושאים שלא יסכימו עליהם בבוררות.  אני מבקש להכניס להסכם הבוררות החדש ציון מפורש שכונסת הנכסים תאפשר לנו להמשיך את עבודות הפיתוח בעצמנו ללא צורך לתת להם את המשך העבודות וזאת בכדי לאפשר גמר העבודות במהירות האפשרית ולמנוע המשך סבל התושבים כתוצאה מכך שהקבלן פשט את הרגל וכונסת הנכסים לא מבצעת את השלמת העבודות. הוחלט פה אחד.

                                  ג.          מקווה – תשובה ממשרד השיכון שאכן התקציב מגיע לנו והם פועלים לשחרר לנו את התקציב. אין מועד ברור לשחרור כספים אלו מאחר ובאופן מעשי תקציבי משרד הדתות עדיין לא עבר למשרד השיכון.

                                  ד.         יתושים – עלולים השנה לסבול מהיתושים וזאת לאור כוונת מועצת שמודיעין עילית לבצע את עבודת ההדברה בעצמם. לדעת מוטי הם לא יוכלו להדביר בוואדי שמצפון ליישוב (ביננו ובין נעלין). נקבע דיון בנושא עם מודיעין עילית ומטה בנימין ליום שלישי הקרוב בשעה 1100 בקריית ספר.

                                 ה.          חברת רמת מודיעין הסכימה לשלם 1000000 ₪ (מליון) ב 10 שקים דחויים. החברה כבר הפקידה את השקים במזכירות.  היתרה תושלם לאחר מכן ב 6 חודשים. במקביל התחייבו להפוך את השלד של פנינת חשמונאים ל14 דירות (במקום 8). 12 דירות של 3 עד 4 חדרים ועוד 2 דירות מרתף קטנות.  הבניין יהיה ללא גג משופע והחברה טוענת שיוכלו לקבל אישור לכך. 5 הראשונים שיקנו יקבלו 7.5% הנחה. בכוונת החברה להתחיל לבנות רק לאחר שיהיו לפחות 5 קונים. אורי שואל מה לגבי חנייה?  אנחנו מבקשים להתנות את הסכמת הוועד בתכנון 14 חניות לבניין זה.

                                  ו.          בית בני עקיבא – הועבר אפיון לקבלן והקבלן אמור תוך שבוע לחזור עם תכנית עקרונית.

2.      בית כנסת נתיב אור  - שטח המבנה הרב תכליתי, בשטח של 16X16 מ"ר מומלץ (על ידי וועדת תשתיות) לתת לעמותה בתנאי שלא יבנו אולם אירועים (לאור התנגדות התושבים באזור).  אליוט מציע לאשר את השטח לעמותת נתיב אור בתנאי ברור שלא יבנו שם אולם אירועים. הוועד ייתן את השטח כמו שהוא היום ולא ישקיע שום דבר נוסף. 5 בעד 4 נגד. ההצעה התקבלה. ניסים טוען שההחלטה הזאת נגועה באינטרסים אחרים כמו לתת את השטח ליד הדואר לישיבה במקום לתת אותו לתושבי היישוב שמבקשים לבנות בית כנסת ומוחה על כך. שמשון מציין שבמכתבו של מר כתריאל, מצוינות 3 אלטרנטיבות אחת מהן היא שטח הרב תכליתי ואחת היא אמנם הדואר, אך אין פירוש הדבר שהעמותה דורשת דווקא את השטח ליד הדואר.

3.      תכניות ליום העצמאות – אמיר מעדכן שהתקציב אינו מאפשר הבאת אומן מבחוץ. הוועדה עובדת על הכנת תכנית על בסיס כוחות פנימיים.  גב' וורנר מעדכנת שיש הרגשה שההכנות תקועות. מגרש הכדור סל קטן מדי. גב' וורנר מציעה לנצל את השטח שמאחורי מתחם בתי הכנסת. החלק הפורמאלי יהיה במגרש ולאחר מכן ימשיך ברחבה מאחורי בתי הכנסת עם מופעי רחוב והרקדה.  הרעיון המרכזי לפתוח את האירוע ולא להיתקע במגרש לאורך כל האירוע. הוועד מקבל הצעה זו בברכה וסומך ידיו על הוועדה להמשך ההכנות. חלק מחברי הוועד מציעים אף לסגור את הכביש שמצפון למתחם בתי הכנסת ולאפשר פעילות גם בשטח זה. הדבר יישקל על ידי הוועדה.  

4.      המשך תשלום פיתוח – ניסים מציע לתת אתנחתא לתושבים ולגבות למשך מספר חודשים (6 למשל) רק 100 ₪ לחודש ואם יהיה צורך נגבה את שאר החוב בהמשך.   אני מציע שניתן את ההקלה הזאת לאלו שיגישו בקשה מתאימה למזכירות ולא בצורה גורפת. דב שואל מה קורה עם אלו ששילמו מראש? מוטי מציין שאין עם זה כל בעיה, מאחר ובסופו של דבר מכולם ייגבה הסכום הנדרש.   ההצעה העולה להצבעה היא שלכל המעוניין בהקלה ויגיש בקשה למזכירות, יופחתו תשלומי הפיתוח למשך 6 החודשים הקרובים ל 100 ₪ בלבד. לא כולל את אלו שבהסדרי התשלומים של וועדת חריגים ובכפוף לאישור עקרוני של עוד" יקירביץ'. 8 בעד 1 נמנע. מוטי ושמשון ינסחו מכתב מתאים לתושבים בנושא.

5.      וועדת ביטחון – הוחלט להזמין את וועדת ביטחון לדיון מיוחד ביום ראשון הבא.

 

בברכה

יהודה שוגר