ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 12  מרץ 2006

 

נוכחים: שמשון, מוטי, ניסים, אליוט, דב, נתי, אמיר ואני.!!!!

           

 

  1. מפגש עם אבי רואה

                                 א.         מספר פניות של תושבים שפנו לאבי בנושאים הקשורים ליישוב. מעוניין לדון בנושאים אלו כמו בנושאים נוספים:

                                                               i.      תקציב 2006  (פרויקטים מעבר לשוטף) ישיבה ביום חמישי הקרוב בשעה 11 במועצה. מוזמנים מזכירים וחברי וועד (לדעתי קצת באיחור לשנה זו לקראת 2007 הדיונים יתחילו לפני סיום שנת התקציב). מוטי ישתתף לאחר סיור הקבלנים המיועד להתבצע באותו יום.

                                                             ii.      נושא קהילתי – לישובים שאינם בצד הישראלי של הגדר  יש רצון ליצור קשר יותר הדוק בין האנשים במסגרת הקהילה.

                                                            iii.      יש חשיבה במועצה על ניתוק הישובים שמעבר לגדר מהמועצה בעתיד.

                                  ב.         שמשון מעלה את נושא גדר ההפרדה ומבקש עדכון מאמיר רוט

                                                               i.      אמיר: הדיון בבג"ץ בשבוע שעבר היה דיון טוב. העמדה של השמאל שהגדר תהיה על גדר הישוב כנראה נדחית. הצבא הגיע מוכן טוב לדיון לטובתנו. ההצעה של הצבא היא בערך בשני שליש הרכס.  הוצאות עד היום מעל 120000 ₪ והשתתפות המועצה היא 10000 ₪. חסרים כיום עוד 15000 ₪ לכיסוי הוצאות הבג"ץ.

                                                             ii.      שמשוון מעלה את נושא הארנונה שהחזר המועצה לישוב קטן בעקביות כל שנה מ 60% לפני 5 שנים ל 31% בשנה שעברה. בקשתנו לפגישה עם יו"ר המועצה, לא נענתה בחיוב. – אבי עונה כי יעביר את התלונה על הפגישה עם פנחס הלאה. אולם מאחר ופנחס דואג לעניינים לאומיים, אין עיתותיו בידו להיפגש בישובים לעניינים שוטפים.  אבי מציע שלא נתפש לנושא כמה כסף חוזר ליישוב מהארנונה. המשוואה אינה נכונה. המשואה צריכה להיות תקציב למול הצרכים. אני מציג את מצב התקציב העגום שמדי שנה אנו נאלצים להוריד תקציבים מחינוך, דת, בתי כנסת, פעילות נוער, מקהלה, ספורט וכ"ו. מוטי מציג דוגמא של פינוי הזבל. אבי עונה שתקציב פינוי הזבל מבוסס על תחשיב מסוים לכל המועצה.

                                                            iii.      שמשון ומוטי מציגים את בעיית הביוב שגזבר המועצה מסרב לשלם עבור חיבור הישוב לקו הביוב המקומי.

                                  ג.          לגבי השמירה, אבי טוען שנושא השמירה צריך להיות סל סגור ואין לקחת כסף מסעיפים אחרים לטובת השמירה. אחריות השמירה היא על הצבא והישוב צריך רק לתת את האמצעים שעליו לתת. להזכירכם, זאת טענה שהעליתי לאורך כל השנים אולם  עד עכשיו אנו עדיין מוציאים לאבטחת היישוב הרבה יותר ממה שאנו גובים כאגרת שמירה וכסף זה חסר לנו בסעיפי תקציב אחרים. עד השנה היה מדובר בגרעון של כ 100000 ₪ לשנה. לטענתי, הצבא, ובא כוחו הרבש"ץ הם האחראים להביא ליישוב את האמצעים לאבטחה כאשר היישוב מממן את חלקו ואת השאר על הצבא והרבש"ץ לדאוג לקבל משכונת גני מודיעין. לצערנו, עד היום לא נעשה על ידי גופים אלו שום דבר לשם אכיפת חוק השמירה על שכנינו ממערב. כסף זה חסר לנו לפעילויות שוטפות ליישוב וכולנו נפגעים מכך.

                                  ד.         דב מעלה את בעיית הבניה ביישוב. מפקח הבניה של המועצה לא מתייחס להיתרי בניה יחסית לבנייה בפועל ביישוב. מוטי מוסיף לשאול על כך שהוועד ביקש מהמועצה אכיפת בנייה והמועצה עשתה הפוך. לא עושה אכיפה אלא נותנת הזדמנות לחרוג כמה שיותר. מוטי מעביר נתונים על חריגות בנייה והמועצה לא עושה כלום. חריגות לשטחים ציבוריים יש לנו בעיות בנושא זה. כמו כן המועצה שינתה נהלים וחוקים בנושא מקלטים ומחסנים לתחשיב ארנונה ולמעשה הכבידה את התשלומים על התושבים. לא בטוח ששינוי זה חוקי. אבי הבטיח לבדוק נושא זה ולהחזיר תשובה.

                                 ה.         מר גרשון רודיך מקבל רשות דיבור ומציג את נושא שינוי המדיניות שהופך להיות דבר עקום. תחושת עומס המס הופכת להיות קשה ולא סבירה.  כמו כן מבקש להבין את נושא אגרת מבני ציבור. האגרה ביישוב שלנו מאוד לא מתאימה מאחר ורוב היישוב נבנה לפני האגרה כך שרק החדשים משלמים עבור מבני ציבור. לעומת זאת רוב מבני הציבור כבר בנינו על חשבוננו. שואל האם ניתן לקבל החלטה שהיישוב יוותר על אגרה זו. אבי עונה כי לפי החוק לא ניתן לוותר על האגרה.

                                  ו.          אבי מציע שנגיש דרישות תקציב עבור צרכי היישוב למועצה ובכך נגדיל את תקציב היישוב.

                                                               i.      לגבי פיקוח על הבנייה, אבי יתאם פגישה עם מני ורוני.

                                                             ii.      אבי מציע לעקוב צמוד אחרי הבקשות שלנו לאכיפת חריגות. כל שבועיים לקבל דיווח על התלונות שהוגשו.

                                  ז.          אני מעלה שאלה לגבי רכזת קהילה באזור. הזכרתי שבישיבה קודמת לפני כחודש, העליתי את הרעיון שמשרד רכזת הקהילה של המועצה לנושא מערב בנימין, יעבור לפעול בישוב חשמונאים. – אבי הבטיח לבדוק את הנושא.  וכן לגבי נציג שידאג ליישוב – אבי מציע שנעקוב אחרי התקדמות הנושאים שבטיפול המועצה דרך הדואר האלקטרוני.

                                 ח.         אליוט מציג שביישוב מתארחים מדי שבת הרבה צעירים מחו"ל שרואים ביישוב כנציג המועצה. אנחנו לא מרגישים חלק ממטה בנימין  ולכן לא עושים יחסי ציבור למועצה. זה חבל.

                                 ט.         אני מעלה עוד שני נושאים – קבורה לחשמונאים ומקווה. אבי הבטיח לבדוק את שני הנושאים.

  1. עדכונים:

                                 א.         מכרז שלב ב' פורסם – הוועד החליט שוועדת פיתוח תשמש כוועדת מכרזים.

                                  ב.         עבודות העתקת הסניקה התחילו והפסיקו לאחר התנגדות הערבים. העבודות המשיכו לאחר דיון עם נכבדי נעלין שהבטיחו לשמור על השקט.

                                  ג.          ביום רביעי ישיבה עם החברה ורוני לקבלת התשתיות בשכונת הכניסה ובשכונה שבהמשך רחוב מוריה. אנחנו מוכנים לקבל בתנאי שיפקידו ערבות מחשש שהתשתיות יהרסו תוך כדי הבנייה.

                                  ד.         רחוב הר נבו החברה רוצה לפתח והדיון יהיה גם לגבי הרחוב הזה.

                                 ה.         ריסוסים נגד יתושים – קריית ספר יתחילו לרסס רק לקראת הקיץ.  קריית ספר יוצאים למכרז לריסוסים. אנחנו נרסס את הערוץ הצפוני (כמו בעבר).

                                  ו.          השבוע יצאו הצעות מחיר לתאורת גן הבנים.

                                  ז.          מוטי מעדכן שמספר ימים הצבא לא שלח סיור לשמירה על הכנסת הפועלים דרך הפשפש. למרות זאת הפועלים הוכנסו. אנחנו מבקשים להעמיד את הרבש"ץ על חומרת העניין מאחר והוא התחייב שפועלים לא יוכנסו אם הצבא לא ישלח סיור. מוטי התחייב לדבר עם הרבש"ץ בנושא.

 

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261