ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 11  דצמבר 2005

 

נוכחים: מוטי, שמשון, נדב, אליוט, נתי, ניסים, אמיר אורי ואני.

           

 

1.      דיווחי מוטי:

                                 א.         מוטי יעביר לוועדת פיתוח חומר על מפקחים לדיון בישיבה הקרובה.

                                  ב.         טיפול בחריגות בניה – מוטי מזהיר מפני תסיסה בציבור במידה ונטפל רק בחלק קטן של החריגות ולא בכולם.  נדב דורש לטפל גם בכל התושבים שפיתחו אדניות  או סיפחו שטח ציבורי. שמשון מסכם שהמזכירות תשלח מכתבים המציינים לכל התושבים הסמוכים לאדניות שידעו כי שטח האדנית לא שייך להם אלא הוא שטח ציבורי. המזכירות תתחיל טיפול בחריגות בצורה מיידית. כל החריגות יטופלו בסופו של התהליך.

                                  ג.          מנהל גן תברואה (פינוי הזבל) ביקש להחליף ימי פינוי ליום שני וחמישי. הוחלט לא לשנות.

                                  ד.         לגבי הצהרון שזאדה מפעילה – יש בקשה של הגן שהתשלום יעבור לתקציב הגן. החלטנו לדון בדבר לקראת תקציב 2006.

                                 ה.         הבוררות – בעיה עם תמליל קלטת של אולג שהוצגה בבוררות. נקבע המשך דיון ב 21 לדצמבר.

2.       שמשון מבקש לקבל את לרי פרידמן לוועדת פיתוח. – הוחלט לקבלו.

3.      אני מבקש להעיר על פרוטוקול ישיבה שעברה ומציין שהנושא הראשון שנידון (בדלתיים סגורות) היה אמור להיות נידון לאחר שוועדת ביטחון תדון בנושא. למעשה הדיון נערך ללא כל פרוטוקול של דיון כזה ועד היום אני לא זכיתי לראות פרוטוקול כזה. מוטי טוען שפרוטוקול נשלח (אולי בדואר) אך כל שאר חברי הוועד הודו כי לא הגיע פרוטוקול לידיהם. שמשון מציע להעלות את הנושא מחדש לדיון (בדלתיים סגורות) בישיבת הוועד הבאה.

4.      דיווח מוועדת פיתוח:

                                 א.         פילרים – חברת רמת מודיעין התחייבה להזיז את הפילרים שממוקמים במרכז המדרכה לקצה המדרכה ליד הקיר. אין לוחות זמנים לנושא. הוועד ביקש ממוטי

                                  ב.         הוועדה עברה על תוצאות בדיקות מדגמיות של מצב התשתיות והאספלט ברחובות הפנימיים. להזכירכם, אחת הסיבות שבגינן הוצא חוק הפיתוח היתה טענה (שגובתה בחוות דעת מקצועית) שהתשתית והאספלט אינם תקינים וממילא יש להחליפם. תוצאות הבדיקה הראו כי בכל המקומות שנבדקו המצעים מתאימים לתקן. עובי האספלט נע בין 4ס"מ ל 6 ס"מ. הוועדה סיכמה עם המתכנן שלא נחליף את התשתיות אלא באותם מקומות שאין ברירה (בגלל הפרשי גבהים).

                                  ג.          הוועדה מבקשת לקדם את נושא שתילת העצים. מוטי עדכן ששמעון עובד על הנושא.

5.       פגישה עם אבי רואה – אבי לא הגיע. מיכל אלירז מייצגת את מדור קהילה במתנ"ס. המגמה במועצה כיום היא להוסיף כוח לטיפול בנושאים החברתיים בתוך הישובים לפי הצורך אולם זה נעשה על חשבון היישוב. המועצה נותנת בעיקר הכשרות וליווי לבעלי תפקידים. מיכל שואלת מה הן צרכי הישוב מבחינת הפעילות החברתית.

                                 א.         אני מבקש דוגמאות למה מיכל מתכוונת אולם לא ממש מקבל.

                                  ב.         אורי אומר שיש צורך לבדוק את רצונות התושבים בנושא ואח"כ לנתח את התוצאות.

                                  ג.          שמשון מציע שחברי וועד יחשבו על הנושא ויגישו בקשות בנושא.

                                  ד.         אני מציע שחלק מאנשי הקהילה והחברה שיש במועצה (כיום יש 5) ימוקמו בחשמונאים בצורה קבועה ויתנו שירות למערב בינימין. מיכל מוכנה לתמוך ולנסות לדחוף את הרעיון במועצה.

                                 ה.         אמיר מציין שוועדת תרבות די הפסיקה את הפעילות. מציע שמיכל תעבוד ביחד עם וועדת תרבות והנחות אותה. מיכל מסכימה.

6.      תנועה ברחוב התבור

                                 א.         מוטי מעדכן שעם סלילת המשך רחוב המוריה, מדובר על עבודה של בערך שנה. יש סיכוי לקבלת אישור לסגור את רחוב רמב"ם.

                                  ב.         שמעוני – נציג הרחוב, מברך על התכנית כפי שמוטי הציג.  מלין על כך שלישיבה הקודמת עם סגן ראש המועצה ונחום גבאי לא יצא שום פרוטוקול.  שמעוני מלין על כך שלמעשה לא נעשה עד כה כלום. דורש שהוועד יחליט על סגירת רחוב רמב"ם ללא קשר לאישור ממר גבאי. שמשון מציע שבכל מקרה ננסה לקבל אישור תחילה ממר גבאי. אם לא יאשר נפעל לפי חוות דעת משפטית.

                                  ג.           אני מציע להפוך את כל כביש הטבעת לחד סטרי. שמשון מציע שנציגי התושבים עם מוטי ושני חברי וועד שמשון ונתי ידונו בפתרון ויביאו לוועד הצעה להחלטה לישיבה הבאה.

                                  ד.         מספר תושבים דורשים מהוועד לפעול מיידית ואפילו שלא לפי החוק, בכדי למנוע מעבר דרך רחוב רמב"ם.

7.      הצעה לפיתרון כניסה למתחם חברת רמת מודיעין בכניסה ליישוב. ההצעה להחליף  מגרשים עם החברה בכדי לאפשר תכנון שיהיה מקובל על מר גבאי.

                                 א.         מוטי מעדכן שחברת רמת מודיעין מתנגדת לתכנית זאת וכן מר דורי מתנגד.

                                  ב.         עומדת להצבעה הצעה לאשר החלפת מגרשים ושמוטי ידון עם החברה על החלפת המגרשים (264 עם 295 ) ושינוי הכניסה. במידה והחברה תסכים, נפעל לשינוי התב"ע. בעד 5 נגד 3. ההצעה התקבלה.

8.      תקצוב הישוב על ידי המועצה – מוטי מציג נתונים שתקצוב המועצה מסך הארנונה קטן מדי שנה. אם בשנת 2000 היישוב תוקצב ב 63% מסך הארנונה הנגבית, הרי בשנת 2005 התקצוב ירד לרמה של 39% בלבד.

                                 א.         מוטי מציע להזמין את ראש המועצה והגזבר לדיון בנושא. הוחלט לאשר ולזמן גם את ויקטור בן-גיאת לאותה פגישה.

                                  ב.         שמשון מציע לשלם ליועץ בנושא. ביקשנו שיביאו עלויות  לפני דיון בנושא.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261