ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 10  אפריל 2006

 

נוכחים: שמשון, מוטי, אליוט, דב, אמיר ויהודה.!!!!

           

 

1.      דיון בזוכה מכרז פיתוח:

                                 א.         לאור בעיות בתוצאות המכרז,  המלצת וועדת פיתוח וחוות דעת של יקירביץ',  אנחנו מבקשים חוות דעת משפטית נוספת.

                                  ב.         שמשון יבקש חוות דעת זו מעו"ד עדנה חרותי.

                                  ג.          קיבלנו תחקיר לגבי חברת גשר ואנחנו מבקשים תחקירים דומים גם לשאר החברות.

                                  ד.         הצעה לדחות את הדיון לאחר קבלת חוות הדעת הנוספת והתחקירים – ההצעה התקבלה פה אחד.

 

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261