ישיבת וועד ‏יום ראשון 8 מאי  2005

 

נוכחים כולם. כמו כן הגיעו מספר רב של תושבים המתעניינים בדיון על עתיד התב"ע.

           

 

  1. עדכונים ממוטי:

                                 א.         עבודות בניית בניין בני עקיבא החלו בשעה טובה.

                                  ב.         תכנית התנועה מוכנה ונחום גבאי חתם עליה.

                                  ג.          מועמד אחד ענה למכרז הקייטנה – ארז הימלפרב.  יש להקים צוות לסגירת הנושא. דב מוטי, נתי ושמשון.

                                  ד.         מוטי הכין מאזן לכספי בג"ץ גדר ההפרדה. חסרים כ 10000 ₪.  העלות הגיע כמעט ל 100000 ₪. כאשר העלות מתחלקת בערך שווה בשווה בין היועץ (אלוף מילואים יום טוב סמיה) ובין עורכי הדין (וינרוט). המועצה משתתפת ב 10000 ₪, הוועד ב 35200 ₪ והשאר מתרומות תושבים.

                                 ה.         מאזן 2004 מוכן. יועבר לוועדת כספים.

                                  ו.          הצעה לשיתוף פעולה עם גני מודיעין לפיתוח החלק הירוק שבדרום היישוב. מועבר לוועדת תשתיות לדיון עם היזם.

  1. שמשון מעדכן בנושא איכות הסביבה – הגיעו ידיעות מקריית ספר שגזבר מטה בנימין החליט שלא מצרפים את חשמונאים למערכת הביוב האזורית. הצפי שעוד 10 חודשים קו הביוב יופעל. ראש המועצה קיבל בקשה מהוועד לממן חיבור זה. שמשון מציע שהתושבים ישלחו מכתבים לראש המועצה בנושא.
  2. שינוי תב"ע:

                                 א.         שמשון מדווח מפגישה עם פנחס וולרשטיין שמוכן להגביר את האכיפה אך לא להרוס בתים. כמו כן מוכן לשנות את תחשיבי הארנונה בכדי להגדיל את הכנסות היישוב מהגדלת התב"ע.  מוטי כבר הכין הצעה לשינוי חוק העזר ויעלה את הנושא לדיון לסדר היום.

                                  ב.         דב מעדכן על ישיבה עם רוני כדי ללבן את הנושאים בשינוי התב"ע. גם שי ליט הוזמן לישיבה. בסופו של דבר רוני הסכים למספר שינויים והבטיח שתוך מספר ימים יוציא שינוי תב"ע מעודכן. דב מציע שאנחנו נקבל את התכנית עקרונית.

                                  ג.          אני טוען שאין לנו לתלות את המצב במועצה. התושבים מעוניינים בשינוי התב"ע. אני חושב שאחריות הוועד לטפל מכאן והלאה בחריגות. יש באפשרותנו לאכוף בעזרת פניה לרשויות החוק. לכן אני מציע לאשר את השינוי בתב"ע ללא שום התניה.

                                  ד.         שמשון מציע שנטפל מידית בחריגות מהתב"ע החדשה.

                                 ה.         אמיר טוען שהמועצה ממשיכה להתעלם מחשמונאים. דורש שלפני האישור, וולרשטיין יחתום לנו על מכתב התחייבות לאכיפה.

                                  ו.          אליוט – טוען שיש דרך אכיפה והמועצה מוכנה להפעילה. המועצה לא תיתן אישור להעברת בעלות  במידה ותהיה חריגה.

                                  ז.          שמשון מציע שנסכים עקרונית לשינוי התב"ע מותנה בהתחייבות מר וולרשטיין לפירוט התחייבות המועצה לתגבור האכיפה לפי מכתב שיוכן על ידי אמיר רוט.  6 בעד. 2 נגד.

                                 ח.         דב מציע לאשר את התב"ע לאחר התיקונים של רוני בעיקרון ויחד עם זאת ננסה  לקבל התחייבות ממר וולרשטיין לאכיפה (ללא תנאי). – 3 בעד. 6 נגד.

                                 ט.         בקהל נשמעה נימת התמרמרות על כך שהנושא נידון בוועד זה חודשים רבים ובסופו של דבר שוב לא התקבלה החלטה לאשר את השינוי אלא מתנים זאת בהבטחה של המועצה שברור שלא תגיע.

  1. הסדרי קבורה: דב מדווח שמר ישראל פלדמן מבקש להצטרף לוועדת חסד של אמת. היה הסכם עם הר המנוחות בירושלים. מוכנים לחדש את ההסכם. מוטי ודב ניסחו מכתב ומתכוננים להגיש לעמותה בירושלים. כמו כן הוועד מבקש מהוועדה לבדוק אפשרות קבורה  בחדיד.
  2. השתתפות בשכ"ד רכזי נוער –

                                 א.         דב מזכיר שוועדת נוער ביקשה לאשר מימון שכר דירה לרכזי הנוער כדי שאלו לא יעזבו את התפקיד.  דב מבקש לאשר תוספת של 200$ תוספת שכר לרכז הנוער שיבוא מתקציב וועדת נוער מהחודש עד סוף חודש דצמבר 2005.  במידה ומשכירים את ביתם התוספת יורדת ל 150$. 7 בעד 2 נגד. ההצעה התקבלה.

                                  ב.         פנחס מתנגד להשתתף בשכר דירה לרכזי נוער באופן עקרוני.

                                  ג.          ניסים לא בטוח שרכזי הנוער יעזבו אם יעברו לגור במודיעין ומתנגד לנצל תקציב שנועד לפעילויות נוער לסבסוד שכר דירה של רכזי הנוער.

                                  ד.         מוטי מסכים שיש להם תחליף אך מזכיר לנו שאנו מקבלים את שני בני הזוג למרות שרק אחד נשכר על ידנו ולכך יש יתרון עצום. אם יגורו במודיעין, יהיו כאן פחות זמן. רכזי הנוער הללו הם הטובים ביותר שהיו לנו מזה הרבה זמן. מציע כן לסייע להם ולדון בכך שוב לקראת תקציב שנה הבאה.

                                 ה.         דב מסביר עוד שוועדת נוער מעורבת בנעשה עם הנוער וממליצה לנצל את התקציב בצורה זו משום שמאמינים שזה יותר לטובת הנוער.

  1. ביטוח אחריות מקצועית –

                                 א.         שמשון מזכיר שאנשים שפעלו בתום לב נתבעו בעבר ולכן כדאי לבטח את חברי הוועד ועובדי המזכירות. הצעה להחלטה עקרונית (ללא סגירת המימון התקציבי). עלות צפויה של 11000 ₪ לכל חברי ועובדי הוועד. 8 בעד 1 נמנע. הנושא ידון מחדש למציאת תקציב מתאים.

                                  ב.         אני מזכיר כי בתקציב שלנו לשנת 2005 יש גרעון של כ 100000 ₪ הנובע מהוצאה צפויה עודפת על חברת שמירה ורכב ביטחון. אני מבקש להעלות את הנושא לדיון בישיבה הבאה.

                                  ג.          אורי מבקש להעביר הצעת פוליסה לחברי הוועד לעיון.

  1. נושא אישי –

                                 א.         עלה נושא אישי אך הדיון לא מוצה מאחר וחלק מחברי הועד החליטו לעזוב את הישיבה בטרם הסתיים הדיון.

בברכה

יהודה שוגר