ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 8  ינואר 2006

 

נוכחים: שמשון, נתי, ניסים, אליוט, נדב ואני.

           

 

  1. דיווחי שמשון:

                                 א.         איכות הסביבה – הקיץ מתקרב ועמו היתושים. כנגד היתושים יש פעילות. שמשון פגש את מדביר קריית ספר שעדכן אותו כי החיבור למת"ש מודיעין מתקדם. בשלב זה ממשיכים להדביר את היתושים בבריכות. אנחנו עדיין לא מתחברים למת"ש מודיעין לאור התנגדות המועצה (טוענת שהעלויות גבוהות מדי).

  1. נתי מציע שכל נושא שעולה לסדר היום חברי הוועד יקבלו עדכון ואת כל המידע לפחות שבוע לפני הישיבה הוועד לא יחליט בנושא שחברי הוועד לא קיבלו חומר עליו אלא אם רוב חברי הוועד יסכימו לדון בו וזאת אך ורק בנושא דחוף שלא היה זמן לשלוח חומר. – הנושא עולה לסדר היום באישור כול הנוכחים.  כולם בעד ההצעה. ההצעה התקבלה.
  2. רחוב יהלום – לא ידון היום מאחר ולא נשלח חומר לחברי הוועד. כמו כן אני מבקש שבמסגרת החומר שישלח לחברי הוועד תיכלל גם השוואה בין הצומת המוצעת לצומת המוצעת בכניסה ליישוב שלה יועצי התנועה מתנגדים. הנושא יורד מסדר היום. מוטי מתבקש לשלח את החומר לחברי הוועד.
  3. אני מבקש עדכון בנושא הפרוטוקול החסר של וועדת ביטחון – שמשון מעדכן שהתקבלה חוות דעת של היועץ המשפטי שהורה לוועדת ביטחון להתכנס מחדש, לדון בנושא, להוציא פרוטוקול בצורה תקינה ולדון בוועד בנושא מחדש. הדבר מעורר וויכוח מחודש האם דיווחיו של נתי בישיבת הוועד המדוברת תאמו או לא תאמו את מה שהוחלט בישיבת וועדת ביטחון. נתי עדיין טוען שהוא משקף נכונה את החלטת וועדת ביטחון בזמן ששמשון הציג לחברי הוועד מכתב מרוב מוחלט של חברי הוועדה שסותר טענה זו.
  4. נתי מבקש ךהציג את הסתייגותו מהמהלך הלא תקין (לדעתו) לשאול את היועץ המשפטי על החלטת הוועד בנושא וועדת ביטחון.
  5. אליוט מעדכן מישיבת וועדת פיתוח:

                                 א.         הוועדה ראיינה 5 מפקחים וחברות פיקוח. 2 חברות גדולות 1 בינוני ו2 קטנים. הוועדה מחכה להצעות מחיר. מקווים לקבל הצעות השבוע. לאחר מכן הוועדה תדון בהצעות ותקבע את המלצתה לוועד. לו"ז – הנושא יועלה לוועד בישיבתו הבאה.

                                  ב.         הוועדה דנה בהצבת פסל בכיכר הכניסה וההצעה נדחתה.

                                  ג.          גופי תאורה לגן הבנים יעלה לדיון בישיבה הבאה.

                                  ד.         הוועדה מחכה להחלטת המזכירות בנושא עצים לשתילה בכביש הטבעת.

  1. אליוט מדווח מוועדת ספורט: במשא ומתן בין איגוד הבייסבול לבין רות בייקר הוחלט שלא ניתן לגבות דמי שימוש במגרש מאגודת הבייסבול אלא ישירות מהילדים. יש חוזה וועדת ספורט מבקשת  מהמזכירות לבדוק את החוזה לפני שהחוזה ייחתם.
  2. גברת וורנר מוזמנת לדבר על נושא שטחים ירוקים ביישוב. בעקבות ההחלטה להקים בית כנסת סמוך למתחם המזכירות, קרוון של המזכירות הועבר לשטח הדשא והנושא מפריע לה. רואה עצמה מייצגת את הרוב הדומם שגרים ביישוב.  קוראת מכתב שיצורף לפרוטוקול. אנחנו מתריעים על כך שהליך אישור הקמת בית הכנסת נתיב אור לקח תקופה ארוכה שבמסגרתו ניתן לתושבים להביע את התנגדותם לפני וועדה. כרגע הנושא אושר בוועד ואין כוונה לפתוח אתו לדיון מחודש.
  3. נושא עבירות רכוש:

                                 א.         נערכה אסיפת תושבים בהשתתפות השוטר הקהילתי וקצין בילוש.

                                  ב.         הועלו מספר הצעות לפעילות של המשטרה ומתנדבים.

                                  ג.          מספר גורמי ביטחון ייפגשו בעתיד הקרוב לדון באפשרויות פעילות בנושא.

                                  ד.         שמשון (יחד עם מוטי) מרכז את הטיפול בנושא ומבקש התיחסות והצעות מחברי הוועד.

                                 ה.         אליוט: טוען שהעניין פלילי. יש חבורות פורצים שכנראה מוכרים לנוער ביישוב. האם זה זמני ולאחר תפיסת החמולה הנושא ייפסק? טוען שיש בעיה בהגדרת תפקידים לגורמי הביטחון השונים. קיבל מספר שיחות טלפון מאנשים שניסו להיכנס ליישוב ועוכבו בפקק עצום בכניסה.

                                  ו.          אני מציע שהוועד יחליט על הקצאת רובו המוחלט של תקציב אבטחת היישוב לנושא פעילות נגד עבירות רכוש ואלימות ביישוב, וזאת לאור דיווחי הרבש"ץ על פעילות הצבא בגזרת היישוב, לאור איום עבירות רכוש משמעותי ביותר ולאר ירידה משמעותית בהתקפות הפח"ע על היישוב. להביא הצעה לישיבה עם המשטרה וגורמי אבטחה נוספים עם התקציב המוצע ולדון בדרך לשיתוף פעולה ותכנית למיגור עבירות הרכוש והאלימות ביישוב.

                                  ז.          אני מציע מספר הצעות מעשיות כמו:

                                                               i.      הסבת הסיור ביישוב למוקד נגד פריצות ולאפשר לכל תושב להתחבר למוקד זה שיגיע במהירות לאירוע בעת פריצה.

                                                             ii.      בקרת כניסה ממוחשבת שתאפשר תנועה מהירה בכניסה לתושבים ואם נדרש, ניתן להוסיף גם בקרת יציאה (למניעת גניבות רכב).

                                                            iii.      הסבת מיקוד חברת השמירה במניעת עבירות רכוש ואלימות בתוך היישוב במקום פעילות נגד פח"ע.

                                                           iv.      ניצל התקציב להפעלת מתנדבים למניעת עבירות רכוש ואלימות.

                                 ח.         רחוב החרמון -  תושבים שהגיעו לישיבה מבקשים מהוועד לחסום את רחוב החרמון כבר עכשיו.  אנחנו מבקשים להעביר למוטי בקשה לבדוק את האפשרות לסגור את רחוב החרמון במרכזו כמה שיותר מוקדם.

                                 ט.         רחוב התאנה:

                                                               i.      פנחס נדב טוען שתכנון רחוב התאנה לא תקין וחסרות בו חניות.

                                                             ii.      אליוט טוען שהתכנון עבר מספר דיונים והוסכם עליו. הצמצום במספר החניות נובע מרצון התושבים ובקשת הגנים למנוע חניות ממשתמשי הכולל ברחוב.

                                                            iii.      התפתח וויכוח ברמה אישית בין מר נדב ומר אליוט. אליוט החליט להפסיק את הוויכוח ועזב את הישיבה.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261