ישיבת וועד ‏יום שני 7 יוני 2004

 

נוכחים: אליוט, דב, ניסים, שמשון, אורי, מוטי, נדב, אמיר ואני.

 

  1. מוטי מדווח:

א.      צומת כניסה ליישוב מע"ץ התחילה בעבודות. אנשי מתתיהו ערערו על ההחלטה לחסום את הכניסה לאזור התעשייה. ההצעה היא בשלב א' לאפשר כניסה רק מכיוון דרום ויציאה רק לכיוון צפון. שלב ב' תוקם כיכר בצומת. מוטי שלח מכתב התנגדות לשלב א' מחשש שהפתרון יגרום לנהגים לבצע פניות פרסה רבות באזור הצומת.

ב.       היה דיון אצל השופט בנושא חוב קריית ספר והוחלט על בוררות.

ג.        המועצה קיזזה ב 10% השתתפות בשכר רכזת קהילה מ 1000 ₪ ל 900 ₪. הסכום יורד מתקציב הוועד.

ד.       תכנון הטריבונות, נערכה פגישה עם האדריכל והתכנון של שי ליט הועבר אליו.

ה.      מגרש 478 (שטח ירוק), אדם מגני מודיעין החל בעבודות הכשרת דרך על המגרש המדובר. העבודה הופסקה בתאום עם המועצה. העבודה חודשה אתמול והמועצה הגישה תלונה למשטרה. יצא מכתב בקשה למועצה להגיש משפט נגד התושב.

ו.        בכוונת המועצה לנהל חשבונות אמבולנס באופן ריכוזי כך שלא יעבור בתקציב הוועד. המועצה לא מוכנה להכיר בהוצאה של המירסים. משמעות הדבר הוצאה תקציבית נוספת.

ז.        חוב המירס (שדווח בישיבה הקודמת) כוסה ברובו והובטח למוטי כי שאר החוב יכוסה עוד היום.

ח.      סניף בני עקיבא הקבלן הבטיח להעביר תכניות עוד השבוע.

ט.      דוח ליקויי שלב א' המהנדס עובד על הדוח. מוטי אמור לסכם עם המהנדס על תאריך הגשת הדוח.

י.        קו הביוב של קריית ספר עובדים עליו אולם עדיין אין אישור של המועצה להעברת הקו בתוואי היישוב.

יא.    מדביר קריית ספר טוען שהיתושים כיום עמידים לחומר שמרוסס ולכן יש מכת יתושים.

  1. דב מדווח מוועדת חינוך:

א.      נושא שכר המנהל נודע למשרד החינוך שהמנהל עובד במשרה נוספת והמנהל קיבל מכתב התראה ממשרד החינוך על כך.

ב.       דב מלין על היוזמה של תושב(ים) להתלונן על כך למשרד החינוך, במיוחד כאשר ידוע כי הוועד עובד מול המנהל להסדיר את הנושא בצורה אחראית ומקובלת.

  1. וועדת ביטחון בקשה להקים וועדת ביטחון פנים שתטפל בבעיות נוער רחוב אלים. התגבשה קבוצת מבוגרים לתת פתרון לנושא. תפקיד הוועדה יהיה לטפל בתופעה מהשורש. הצעה להקמת הוועדה התקבלה פה אחד. אורי יהיה חבר וועד נציג בוועדה.
  2. וועדת קליטה הצעה לחברים חדשים לוועדה: חנה קורן, סופי שלדון, רובין שרייבר, טלי שרייבר, דבורה ליט, קרן יפה, סנדי שולץ, מלכה ליבנה.

א.      אורי מבקש להתחיל לקבל דיווחים מישיבות וועדת קליטה.

ב.       אני מציע שדב יהיה נציג הוועד בוועדת קליטה.

ג.        הוחלט לאשר את חברי הוועדה החדשים (כולל דב).

  1. הרחבת וועדת ביקורת

א.      ניסים טוען שיש להרחיב את הוועדה בכדי לייעל את דיוניה. המועמדים המוצעים הם:

                                                               i.      שיקה מרילוס

                                                             ii.      שלמה נאמן

                                                            iii.      יעקב טאוב

                                                           iv.      כץ יוסף

ב.       מוטי טוען שההרכב המוצע הוא מגמתי וחלקם מתנגד לכל דבר שעושים ביישוב.

ג.        אמיר מציע שנברר קודם עם הוועדה הנוכחית אם מוכנים להרחבה זו לפני שנחליט על כך.

ד.       ההצעה של ניסים נפלה ברוב של 5 נגד 3.

ה.      הצעת אמיר רוט עברה ברוב של 6 נגד 2.

  1. קביעת מדיניות טיפול בחריגות בניה

א.      אני מציע שוועדת פיתוח תכין סדרי עדיפויות לטיפול בחריגות לפי חומרתן בהפרעה לתכנון שלב ב' וסיום שלב א'.

ב.       אורי מטיל ספק בכך שהמועצה תפעל בכלל בנושא.

ג.        שמשון מציע לפנות בבקשה לראש המועצה להאציל סמכות לוועד בנושא אכיפת חוקי בנייה בפלישות לשטחי ציבור. הוחלט לתמוך במהלך זה.

ד.       נדב מבקש שהוועד יפנה למועצה לטפל גם בנושא חריגות וסיפוח שטחי ציבור לשטחים פרטיים בקצה היישוב בעיקר בכיוון מזרח וצפון מזרח. הוחלט שמוטי יוציא תזכורת במכתב לכל המספחים.

  1. אמיר מעלה נושא של המגרשים של החברה בקצה היישוב הצפוני שלאחרונה ניתן אישור לחברה על בעלותה ובתכניותיה להקים שם בתים. אמיר מציע לערער על ההחלטה לתת את השטח לחברה ובכל מקרה לדרוש שטח ירוק של 45% מהשטח. ההצעה היא לבקש מיקירביץ' לבדוק את הנושא.

א.      מוטי מעדכן שלפני 5 שנים הנושא נבדק עם המינהל ונימצא שאכן סביר שהשטח נמכר לחברה אך יש בעיה להוכיח זאת. מציע לטפל בנושא דרך התב"ע.

ב.       הוועד הסמיך את אמיר לטפל בנושא מול יקירביץ'.

  1. נושא התאורה עבר לוועדת פיתוח

 

בברכה

יהודה שוגר