ישיבת וועד ‏יום ראשון 6 מרץ  2005

 

נוכחים:, מוטי, שמשון, אליוט, דוב, אורי, נתי ואני.

           

 

1.      עדכונים ממוטי:

                                 א.         הגעתי באיחור קטן ולכן יתכן כי מספר עדכונים פספסתי.

                                  ב.         דיון בהמלצות יועץ תנועה – אני ממליץ לשנות את כל כביש הטבעת לחד סטרי וזאת בכדי לאפשר הרבה יותר חניה. הרוב מתנגדים ולכן ההצעה שהרחוב יהיה דו סטרי מתקבלת.

                                  ג.          בשבוע שעבר היה דיון עם המועצה וחברת רמת מודיעין בנושא פיתוח האזור בכניסה ליישוב. המועצה מחייבת את היזם לחתום חוזה התחייבות לפיתוח. ההסכם תופס לשני האתרים שיש לחברה, 293 ו הכניסה ליישוב. הוסכם כי החברה תפתח את כל המצעים ותשתיות החשמל. הוועד יצפה באבנים משתלבות ותאורה. כל בניין יחויב בשתי חניות. לגבי המגרשים מול בתי הכנסת (צמוד לרחוב מוריה) – החברה מתכוננת לחלק את המגרשים לדו משפחתי רגיל (במקום בניה רוויה כדוגמת פנינת חשמונאים). לגבי סלילת המשך מוריה – המועצה דורשת מהחברה הפקדת התחייבות למחצית העלות.

                                  ד.         וועדת פיתוח ממליצה לדרוש ממע"ץ קיר אקוסטי למניעת רעש לתושבי הר נבו. נבחן לבצע משהוא אלטרנטיבי כפתרון ביניים.

                                 ה.         בדיון עם החברה נידון נושא סלילת האצבעות. החברה מוכנה לתת את העלות לסלילת אספלט. מוטי ביקש ממר גת הערכת עלות לנושא.

                                  ו.          בוררות עם קריית ספר – הבורר קיבל את הסכם 97 והסכם 98. טוען שהסכם 98 ביטל את הסכם 97 (לצערנו). שאר השנים, הדיון ממשיך בטענה של עשיית עושר ולא במשפט. הבוררות נמשכת.

                                  ז.          מכרז שמירה יצא. 11 חברות קנו את המכרז ויש עוד 2 שמעוניינים. יום רביעי ייערך סיור קבלנים.

                                 ח.         מעץ שינו את סימון הכניסה ליישוב. נציג מעץ ממליץ ללחוץ על רמזור בכניסה.

                                 ט.         וועדת דת מבקשת לדון דיון חוזר בתקציב 2005. הוועד דוחה בקשה זו מאחר ולא ניתן להעלות נושא שהוועד דן והחליט עליו לפני שעברו 3 חודשים.

                                  י.          גביית תשלום עבור חומות שניבנו – מוטי יכין דוח לפגישה הבאה.

                                יא.        מוטי קיבל מפרט לבדיקות מצעים ויבקש הצעות מחיר.

2.      בית כנסת נתיב אור:

                                 א.         וועדת שימוע מסרה דוח על התנגדויות רבות לאולם האירועים ומספר התנגדויות לבניית בית הכנסת במקום.

                                  ב.         דב מניח כי אם יקטינו את המבנה בצורה משמעותית, השכנים כנראה לא יתנגדו.

                                  ג.          אני שואל במידה והשטח נועד למבני ציבור, לאיזה מבנה ציבור השכנים אינם מתנגדים? שמשון ומוטי טוענים שהשטח נועד למבנה ציבור והשכנים מתנגדים לכל מבנה ציבור.

                                  ד.         אני שואל אם יש דרך לתכנן אולם תת קרקעי שהכניסה אליו תהיה מרחוב מוריה.

                                 ה.         מר קראוני (נציג העמותה) – מצדיק את החשש ממטרדי רעש.  מבטיח כי בית הכנסת שלהם יהיה שקט. מוכן לשכנע את חברי העמותה להקטין למינימום את אולם האירועים בכדי להקטין את הרעש.

                                  ו.          אני שואל כיצד שטח מבנה בית הכנסת צמח מ  150 מ"ר שהציעו מקודם לעומת 500 מ"ר שתכניות הוגשו?  מר קראוני מסביר כי נוסף אולם והוגדל שטח בית הכנסת  לבקשת התורם.

                                  ז.          נתי  טוען שהוועד כבר החליט ואין לשנות את ההחלטה.

                                 ח.         אני טוען כי התכנית שהוועד ידע ממנה היא של 150 מ"ר. הוועד בזמנו הגביל את התכניות וביקש להבטיח ששאר זכויות הבניה בשטח יישארו בידי הוועד (לאור הצורך הקיים בשטחי ציבור שחסרים). לכן אני מציע שגם כאן נסכים אך לשטח בניה קטן יותר.

                                 ט.         שמשון מציע שהעמותה תקטין את שטח בניין בית הכנסת כולו ותפעל להגבלת הרעש – הצעתו התקבלה. על העמותה להגיש תכניות בהתאם לעיון מחודש של הוועד.

3.      קריית חינוך ויעודי הקרקע

                                 א.         שמשון מעלה את הנושא של תכנון התנועה בקריית החינוך. בזמנו תכנון התנועה היה אמור להתחלק בין היישוב ובין הישיבה. יועץ תנועה הגיש תכנית לאדריכל הישיבה אולם התכנית לא התקבלה על ידי האדריכל.  בעיקר מדובר על תכנית חניות.

                                  ב.         בקשר ליעוד הקרקע, שמשון מבקש לדעת היכן הנושא עומד? האם שטח פנימיות יכול להשתחרר?

                                  ג.          מוטי מעלה נקודה נוספת שיש סיכוי שבשינוי התב"ע ניתן לבנות יותר לגובה ולשחרר יותר קרקע לצרכי ציבור.

                                  ד.         מר ריבלין מעדכן כי אין כרגע מספיק נתונים בנושא הפנימיות. יש לערוך דיון בין הוועד והישיבה לאחר שיהיו נתונים.

                                 ה.         מר ריבלין מעדכן עוד כי יש התקדמות בנושא סמל מוסד. יש מכתבים מהמועצה שבהם מוגדר כי המוסדות האחרים בישובי בנימין  מערב לא יוקמו והמועצה ממליצה לשלוח ילדים לחשמונאים ולכן סמל המוסד קרוב היום יותר מתמיד.

                                  ו.          אנחנו מציעים להקים צוות חשיבה משותף לוועד ולישיבה בשביל לתכנן את השטח לאור הגדלת התב"ע.

                                  ז.          מר סלם מודה כי יש התחייבות של הישיבה לכסות את חלקה בתכניות התנועה. טוען כי יש תכניות תנועה במסגרת תכניות הישיבה. מציין כי אם תכניות התנועה משתנות כתוצאה ממגרש הבייסבול, הישיבה מבקשת שתכניות אלו לא יהיו על חשבונה.

                                 ח.         שמשון מציע להקים צוות חשיבה שידון עם הישיבה לניצול פוטנציאל הגדלת השטחים המאושרים לבניה לטובת היישוב ולהשלים תכניות תנועה בהתאם.

                                 ט.         שמשון מבקש שהישיבה תגיש נייר עמדה בנושא אולם ספורט, פנימיות וחניות.

4.      הצעת יועץ תאורה:

                                 א.         אליוט מציע לאשר את יועץ התאורה. ההצעה התקבלה כאשר היועץ יתכנן גם את השבילים וגם יכין סקר על מצב התאורה הקיים ברחובות הפנימיים עם המלצה לשיפור במידה ויש צורך.

 

   

בברכה

יהודה שוגר