ישיבת וועד ‏יום ראשון 6 פברואר  2005

 

נוכחים:, מוטי, שמשון, ניסים, אליוט ואני, אמיר הגיע ברגע האחרון לפני שהחלטנו לפזר את הישיבה בגלל העדר מספר מינימאלי של משתתפים.

           

 

1.      עדכונים ממוטי:

                                 א.          מספר תושבים הגישו התנגדויות להקמת אולם אירועים במסגרת בית הכנסת התימני העומד לקום על חורבות המזכירות. אנחנו מציעים להקים וועדת שימוע ולאפשר הקמת אולם רק במידה ויתוכנן כך שלא יפריע לתושבים. ההצעה התקבלה.

                                  ב.         הגיע בקשה להקמת מנין צעירים בשבתות בבית המדרש של הישיבה. הישיבה מוכנה אך מבקשים שהוועד יפנה בקשה רשמית. אני מעלה את הבעיה שבעבר קבוצה אחרת ביקשה להתפלל בשבתות בישיבה, ונענו בשלילה. לכן לדעתי יש לעדכן קבוצה זו לפני שנפעל בנושא. שמשון מעדיף שלא נעלה את הנושא בכדי שלא לפתוח תיבת פנדורה.

 

2.      נושאי ביטחון (עם נציגים של וועדת ביטחון):

                                 א.         מר רוזנבלט ומר תולי טוענים שהוועד אמור להנהיג ואילו בנושא הגדר הוועד מובל.

                                  ב.         אליוט ואני מסבירים כי הוועד דן מספר פעמים בנושא והחליט שלא להשקיע כספי ציבור נוספים בבג"ץ מאחר ואין סיכוי לשנות את ההחלטה (להזכירכ, בעבר הוועד הצטרף כמשיב לב"ץ). ברגע שהחלטה לא מוצאת חן בעיני חלק מהאנשים, אין הפירוש שהוועד מובל. בסופו של דבר הוועד הסכים לממן חלק מהבג"ץ הנוסף לאור התארגנות תושבים וזאת בכדי לעודד את השיתוף ביישוב ומהסיבות שהוזכרו בישיבה הקודמת ולא נחזור כאן על הכול. אך הטענה כאילו לוועד לא איכפת, אינו מעורב, לא עושה דבר, מובל, מעדיף את מגרש הבייסבול על גדר ההפרדה, אין לה שום אחיזה במציאות!!!!!!!

                                  ג.          מעבר לכך, מדגיש מוטי כי לפי החלטת המועצה, כל בג"ץ במסגרת היישובים, אסור לו להיות ממומן ממסגרת התקציב השוטפת, אלא מכספים ייחודיים הנגבים מתרומות תושבים ואחרים. במקרה דנן, הועד בא לקראת התושבים  ובניגוד להחלת המועצה, ומממן 45000 ₪ מהתקציב השוטף.

                                  ד.         אמיר   מציין שאיסוף כספים לבג"ץ מתקדם. יש התמרמרות של חלק מהתושבים, מדוע הוועד לא ממן את הכול ולמה התושבים צריכים לממן את זאת. אמיר מבקש שבמידה ואיסוף הכספים יעבור את הנדרש, התושבים יקבלו כסף בחזרה. הוועד ישלם $8000 מתוך זה.

                                 ה.         אליוט מציע להשאיר את הכול בקופה עד שייגמר הבג"ץ ואז נתחשבן בהתאם.

                                  ו.          נושא שער כניסה ליישוב – מאחר ואין נתונים תקציביים, הוחלט לדון מחדש לאחר שיובאו בפנינו נתונים מלאים.

                                  ז.          משמר אזרחי – במידה ונצליח לגייס למעלה מ 70 איש למשמר אזרחי, ניתן יהיה להפעילו, כרגע נושא השמירה בערבי שבתות ובפעילויות נוער מושבת. בכמות של 70 איש, ניתן יהיה לקבל ניידת ותחנה במקום.

    

בברכה

יהודה שוגר