ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 04 ספטמבר 2005

 

נוכחים: מוטי, שמשון,  דב, אמיר, אורי, אליוט, נתי ואני.

           

 

  1. דיווחי מוטי:

                                 א.         ב 8 לחודש מתחילים שמיעת עדויות בבוררות עם קריית ספר. שני מנכ"לי חברות השמירה בתקופה ההיא, עטר, זרובבל ומוטי עומדים להעיד.

                                  ב.         נתיב אור קיבלו את כל האישורים ונשאר רק הליך פורמאלי לקבלת ההיתר.  מוטי מבקש אישור להזזת קרוון הנהלת חשבונות וקרוון המשמר האזרחי לפנות את השטח לבניית בית הכנסת. אמיר מציע במקום לחסום את הדשא, לשים את המשמר האזרחי ליד הספרייה.  ההצעה התקבלה.

                                  ג.           עולה צורך בעזרה בניהול חוגי העשרה של בית הספר.  הוצע שבריינה תפקח על חוגים אלו ותקבל תוספת תשלום מבית הספר עבור עבודה זו. הצעה זו התקבלה ומוטי אמור לדבר עם מנהל בית הספר.

                                  ד.         שושי זדה ביקשה מהמועצה להפעיל צהרון באחד הגנים. קיבלה הסכמת המפקחת  לשימוש זה. מוטי מעלה את הנושא לדיון בוועד מאחר ויש החלטה עקרונית של הוועד שאין להשתמש במבנה ציבור לצרכים פרטיים.  אמיר מציע לאפשר להשכיר את הגנים אחרי הצהרים לצרכים פרטיים בתנאי שהפעילות לצרכי ילדים, באישור המועצה ויש ביטוח מתאים. הוועד ייגבה שכר סמלי ולאחר מספר חודשים נדון בשכר ראלי. ההצעה התקבלה.

                                 ה.         המזכירות התבקשה להשתתף ב 2500 ₪ לעזרת מפוני גוש קטיף.  הוחלט חיובי  וירד מתקציב  תרבות.

                                  ו.          שיפוצי גנים ובית הספר נעשו כולל גדר חדשה לגן אסתי  וחיבור חשמל מחדש.

                                  ז.          שמשון מעדכן בנושא איכות הסביבה – מט"ש מודיעין רמלה בפשיטת רגל ולכן לא נפעל כרגע להתחברות אליו.

  1. דב מעדכן מוועדת נוער שמתנגדים נמרצות לשימוש מבנה בני עקיבא למטרות  אחרות (שלא כהחלטת הוועד).  בעוד שבועיים מתוכנן מסירת המבנה ליישוב.
  2. תכנית לשימוש במתחם בני עקיבא הקודם. אנחנו מציעים להקצות את השטח לפינת חי לפרויקט שביקשו משפחת דה-יונג. ההצעה התקבלה פה אחד. מוטי אמור לפנות בנושא למשפחת דה-יונג.
  3. פיתוח הכיכר – הוועד החליט להעביר לשמעון  את תכנון הכיכר וועדת פיתוח תבדוק את התכנון .
  4. גינה ציבורית ליד משפחת ליבוביץ':

                                 א.         אליוט טוען שלגברת ליבוביץ' לא מפריע הרעש אלא משחקי הכדור. כמו כן טענת שאמור להיות שם דשא וכיום הכול שם עפר כי הדשא נהרס  ממשחקי הכדור במקום. אליוט הציע לה פשרה שנעשה בשטח גינה שלא תאפשר משחקי כדור אך תישאר גינה ציבורית פתוחה. לצרכי משחקי כדור לילדים אליוט מציע להכין מגרש למשחקי כדור ליד הדואר בשיתוף עם הישיבה.  הפיתוח ייעשה רק אם משפחת ליבוביץ' יחתמו שמאשרים את הפיתרון המוצע.  אני מציע שלא לדון בעניין כלל אלא לאחר שמשפחת לייבוביץ' יכסו את כל חובם לפיתוח. ההצעה התקבלה ברוב.

  1. בריכת שחיה – שמשון מציע להחיות את הנושא מחדש.  אליוט מציע שוועדת בריכה תתחיל לעבור לגייס תמיכת תושבים לבריכה. ההצעה התקבלה.
  2. בת שירות – בקשה לתשלום של 13000 ₪ לחצי תקן של בת שירות לבית הספר.  4500 ₪ השנה והשאר בשנה הבאה.  מוטי צריך לבדוק אם המחיר ראלי.  אורי מציע שהוועד יקצה 9000 ₪ מתקציב חינוך 2006 והשאר בית הספר יצטרך להקציב השנה מתקציבו. ההצעה התקבלה.
  3. בייסבול:

                                 א.         אליוט מסביר את הצעת וועדת ספורט שהחוג עצמו ינוהל על ידי איגוד הבייסבול ואילו בריינה תגבה מכל משתתף בחוג 300 ₪ לאחזקת מגרש הבייסבול.

                                  ב.         אורי מציע לקבל את הצעת וועדת הספורט. ההצעה התקבלה.

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261