ישיבת וועד ‏יום שני 3 מאי 2004

 

אז מה היה לנו בישיבת הוועד:

נוכחים: מוטי, שמשון, אמיר, אליוט, ניסים, נתי ואנכי.

           

  1. מוטי מדווח:

א.      וועדת ביקורת החליטה לקבל את החלטת הוועד (בנוגע לשיתוף נציג הוועד בדיוני הוועדה) ולהתחיל לעבוד. יחיאל הימלפרב מתחיל לטפל בנושא ביטחון (תושבים המאמינים שש להם מידע חשוב בנושא שיכול לתרום לעבודתו של מר הימלפרב, מוזמנים ליצור עימו קשר). ניסים תפילין מלין על כך שאינו משותף בפעילות וועדת הביקורת למרות החלטת הוועד בנושא וחוות דעתו של היועץ המשפטי. שמשון מציע שהוא יפנה עוד פעם ליקירביץ' לברור הנושא.

ב.       בשבוע שעבר הייתה פגישה עם הקבלן לגבי בית בני עקיבא. התכניות נידונו והקבלן אמור לחזור עם תיקונים.

ג.        מוטי נפגש עם שלמה גת שסיים מדידות ומוכן לפגישה ראשונית עם וועדת פיתוח.

ד.       נמשכת הסחבת עם כונסת הנכסים. מוטי מציע לקחת את הבורר על חשבוננו ושיתעד את דו"ח הליקויים ולהמשיך ולסיים את שלב א' בעצמנו. בזאת אנו חושפים את עצמנו לתביעה מטעם כונסת הנכסים.  שמשון מציע לקבל הצעה זו. אני מציע לערב בביקורת גם את שמעון המפקח. ההצעה התקבלה פה אחד.

ה.      תכנון טריבונות למגרש ביסבול – המתכנן חרג מגבולות התכנון המקורי. בישיבה הבאה נדון בתכניות עם נציגי הישיבה וועדת ספורט.

ו.        שמשון מעלה שאלה לגבי פינוי פסולת של קבלנים במקומות רבים בישוב. מוטי מעדכן שלאור הסגר והחגים הפעילות בנושא התעכבה. כיום מבצעים ניקיון מגרשים מפסולת.  למעשה למזכירות אין סמכות בנושא אכיפת ניקיון מגרשים אלא למועצה בלבד.

ז.        מקווה – אין חדשות. התקציב עדיין מוקפא.

ח.      בית כנסת נתיב אור – מוכנים עקרונית לקבל את מגרש הרב תכליתי לצורך בניית בית כנסת במקום.

ט.      אמבולנס – מוטי מעדכן שהגיע אמבולנס זמני (במקום הקודם שהתרסק בתאונה). המועצה ומד"א משתדלים להביא ליישוב אמבולנס חדש.

י.        משפט עם קריית ספר – השופט הבטיח לפרסם את החלטתו בקשר למינוי הבורר עד יום רביעי הקרוב.

  1. יקי השוטר מדווח:

א.       רגיעה יחסית בפעילות עד כה. לאחרונה האלימות מגיעה מבחוץ. נוער שהגיע מלפיד והסתכסך עם נוער בגני, הביאו נערים מלוד ובקטטה שהתפתחה  פתחו לנער תושב הישוב את הראש. המשטרה הוזעקה וטיפלה באלימות וכל הנערים המעורבים נעצרו נחקרו ושוחררו. כמו כן באותה הזדמנות נחקרו גם מספר פריצות שהיו בישוב (ובגני) באותו ערב. זהות הפורץ ידועה למשטרה שמחפשת אותו לחקירה זו וחקירות נוספות. המלצת השוטר לציבור שבמקרה שנגנב טלפון סלולרי, רצוי לא לנתק אותו ולאפשר בכך למשטרה לעקוב אחרי הפורץ.

ב.       אירוע חריג מגני מודיעין רכב של משפחת פרחי נשרף ובעל הרכב תקף את  השוטר שניסה לעוצרו. הבחור נלקח לחקירה והודה בכל האשמות שעליהם נחקר.

  1. חציית רחוב החרמון:

א.      מר מאירי מציע לחסום את המעבר ברחוב החרמון ולאפשר גישה לחלק הצפוני והדרומי מכיוון אחד בלבד כך שחציית רחוב החרמון לא תתאפשר.  מוטי מעדכן שהנושא כבר עלה בעבר ומהנדס התחבורה במינהל שלל זאת. אני מציע להציג את מכלול הבעיות כולל רחוב החרמון ליועץ תחבורה שיגיע לתכנון שלב ב'. ההצעה התקבלה.

  1. החלפת חברת השמירה:

א.      לאור בקשת וועדת ביטחון להחלפת חברת השמירה הנושא נידון.

ב.       מוטי טוען שסייר יום שגם עוזר רבש"ץ מהווה בעיה תפעולית.  וממליץ לשנות זאת במידה ומחליפים חברה.

ג.        כמו כן יש הרבה תלונות על תפקוד השמירה כולל היעדרות של הסייר שישב במודיעין במשך כמה שעות.

ד.       התקהלות סביב השער בלילות.

ה.      אני טוען שהחלפת החברה לא תפתור את הבעיה משום שמקור הבעיה הוא חוסר בקרה שוטפת על תפקוד השומרים.

ו.        הצעה להחזיר את הנושא לוועדת ביטחון שתבדוק את נושא העסקת סייר יום מטעם הוועד ובמקביל להודיע לחברה על סיום ההתקשרות. ההצעה התקבלה.

ז.        עדכון מהימים האחרונים – וועדת ביטחון החליטה לתת ארכה נוספת לחברה לנסות לשפר את המצב.

  1. פיתוח מדרכה בכניסה ליישוב בצד צפון:

א.      אליוט מעדכן בהקשר לתכנית שוועדת פיתוח הגישה לוועד בישיבה הקודמת. עלויות של כ 180000 ₪. מימון אמור להגיע מתקציב הפיתוח.

ב.       הצעה לאשר את התכנית התקבלה פה אחד.

  1. שילוט ופרסום – אני מתנגד להצעת החוק שלמעשה אינה עונה על צרכי היישוב כלל (הועתקה מחוק עזר אחר). אני טוען שאנחנו צריכים להגדיר מה אנו מעוניינים מחוק שכזה לפני שבוחנים את החוק עצמו. הוקמה תת וועדה של ניסים ואנכי שאמורים להגיש לוועד הגדרת דרישות תוך חודשיים.
  2. מחזור – הוועד דן בהצעה לשים מכלי מחזור ברחבי היישוב. אני מציע להעביר לוועדת פיתוח את הדיון בנושא ולדרוש מהאדריכל לכלול מכלים אלו בתכנון שלב ב'. – ההצעה התקבלה
  3. בריכת שחיה:

א.      הגיעה לפגישה קבוצה שמעוניינת להשקיע בהקמת בריכת שחייה ביישוב.

ב.       כיצד משתלבת השקעה זו עם רצון היישוב? – נתון למשא ומתן.

ג.        כיום מפעילים בריכות קיימות. ניסיון בבית זית ובכפר דניאל.

ד.       ההצעה כוללת בריכה, מכון כושר משרדים, מדשאות, חנייה וכ"ו.

ה.      מוטי מציע להקים וועדת היגוי לשאת ולתת עם היזמים.  אליוט מציע להוסיף את פרבר חנן. אבי פאר, אמיר ואנכי. ההצעה התקבלה.

 

יהודה שוגר