ישיבת וועד ‏יום ראשון 3 אפריל  2005

 

נוכחים:, מוטי, שמשון, דוב, אליוט, אורי  ואני.

           

 

  1. עדכונים ממוטי:

                                 א.         חברת שמירה חדשה – שרותי השומרים – מתחילה ב 17 לאפריל. החברה עובדת בשיטה שהשומרים ישנים ביישוב. בעיה שאין ביישוב מגורים. החברה מחפשת פתרון לנושא.

                                  ב.         השבוע יוצקים קיר תמך בחצר בני עקיבא. היתר בניה אמור להגיע פורמאלית השבוע.

                                  ג.          היטל מבני ציבור – שמשון מבקש ממוטי להציג לנו את החלטת המועצה בנושא חלוקת הקופה המצטברת. הוועד ביקש מהמועצה להשתמש בכספים שהצטברו לבניית ספריה (מעל בית בני עקיבא).

                                  ד.         רוני (מהנדס המועצה) הסכים לבתר על הדרישה לתוספת מספר חניות רב בשביל לאשר את הטריבונות. כרגע הדרך פתוחה לקבלת אישור בניה לטריבונות.

                                 ה.         חיבור היישוב לביוב – עדיין אין תגובה מהמועצה (לבקשת הוועד להתחבר למערכת הביוב של מודיעין עילית). מוטי מתבקש לפנות שנית למועצה בנושא.

                                  ו.          בוררות עם מודיעין עילית – השבוע אנחנו עובדים על החומר להגשה לשופט.

                                  ז.          צוות חשיבה מול הישיבה – שמשון, אליוט ומוטי. מוטי התבקש לתאם פגישה עם צוות מהישיבה לדיון בעתיד הבניה במתחם הישיבה ותכנית התנועה.

  1. דב מעדכן מפגישה שהשתתף בנושא ביקורת על הוועד. המטרה הייתה לאסוף כספים לעו"ד בכדי לתבוע את חברי הוועד אישית בנושא רשלנות ושחיתות. ביקשו להשתתף בסכומים  שבין 500 ל 2000 ₪. התלוננו על סיוע לבתי כנסת, תאורה משני צדדי הכביש וכ"ו. דב מציע לנסות למצוא ערוץ הידברות עם הקבוצה בשביל להוריד את רמת העוינות בין הקבוצה והוועד.
  2. אליוט מעדכן מוועדת פיתוח –

                                 א.         קיבלנו עדכון ראשוני מיועץ התאורה. עבר על חצי היישוב ויש לו חוות דעת ראשונית. טוען שיש לנו הרבה יותר מדי תאורה בכביש הטבעת והעלויות מיותרות. עלות משוערת של כ 300 ₪ לעמוד תאורה לשנה.

                                  ב.         בכבישים הפנימיים – אין בעיית כמות תאורה ברוב המקומות. רק במקומות נקודתיים. מר גת ניסה לשכנע שיש צורך כן להחליף את התאורה. במידה ומתכננים להחליף את התאורה בעתיד הקרוב (5 שנים) רק אז כדאי להכין שרוולים. עלות שרוולים יכולה להגיע ל כ 200000 ₪.

                                  ג.           הוצעה תכנית לפתרון בעיית החניה ליד משפחת אביעזר. התכנית מקובלת על כל הצדדים.

  1. רכב ביטחון: עלות רכב ביטחון יהיה 7000 ₪ לחודש ל 12 שעות לילה + סופי שבוע. מתוך ניסיון העבר מוטי אומר שהרכבים עובדים קשה בלילה ונשחקים. בעיה שנייה מספר הידיים שהרכב מחליף.  אני מציע שנדרוש מהחברה לרכוש רכב קטן וזול (TOM CAR ). אליוט מציע  שישתמשו ברכב הזה בלילות וברכב שלנו בימים בלבד. בלילות רכב היישוב יעמוד לכוננות בלבד. ההחלטה התקבלה פה אחד.  עדיין נראה שתקציב השמירה אינו מספיק למימון השמירה וכלי הרכב. בדיון הבא נדון כיצד נממן את תוספת העלות. כיום עלות השמירה גבוהה ב 150000 ₪  מסך הגביה הצפויה מאגרת השמירה.
  2. בנקודה זו הישיבה נסגרה לדיון בנושא אישי.

 

   

בברכה

יהודה שוגר