ישיבת וועד ‏‏יום ראשון 2  אפריל 2006

 

נוכחים: שמשון, מוטי, אליוט, דב, נדב, אמיר, אורי ויהודה.!!!!

           

 

  1. עדכוני מוטי:

                                 א.         עבודות מעבר הסניקה ממשיכות ללא בעיות מיוחדות. צפוי להסתיים לפני פסח.

                                  ב.         הצפי שיפתחו בשנה הבאה רק 3 גנים. דב מציין שיש סיכוי לגן נוסף בהתחשב בעולים נוספים שעומדים להגיע וכן משפחות נוספות שעדיין לא רשמו את ילדיהן לגן. הפיקוח יכול לעזור בפתיחת גן נוסף במידה ויחסרו ילדים וזאת אם ההורים יהיו מוכנים לשלם.

                                  ג.          הייתה פגישה עם חברת רמת מודיעין. נשלח סיכום לחברי הוועד. עדיין לא נעשה דבר בקשר לאצבעות ורחוב הר נבו. למוטי אין התנגדות לפרסום תכן הישיבה.  בפגישה עלה שוב נושא פתיחת רחוב יהלום לכביש הטבעת. רוני התבקש לשתף את מזכירות היישוב בישיבה מתוכננת עם נחום גבאי לפני קבלת החלטה. החברה מתכננת מסירת תשתיות של השכונה החדשה למועצה. תפקיד עלות בימוע מצעים עליונים לכבישים במתחם הכניסה במזכירות היישוב וזאת בתוספת לסכום שיסוכם לתיקון תשתיות שיהרסו במהלך הבניה.

                                  ד.         פגישה עם אבי רואה, מני ורוני בנוגע לחריגות בניה. כל הבתים החדשים  שנבנים במגרש 293 (המוריה) חורגים גם מהתב"ע החדשה (שעדיין לא אושרה). מוטי טוען שאם לא נוקטים בצו מיד עם החריגה, לא ניתן לעשות כלום. רוני טוען שזו מדיניות המועצה. אבי הבטיח לבדוק. אבי ביקש לדעת מה עמדת הוועד לגבי סוגי עבירות שבגינן ילכו למשפט.

                                 ה.         חברת שמירה מודיעין אזרחי התחילה לשמור ביישוב (לאחר ששרותי השומרים פשטה את הרגל). סיור לילה התבטל ובמקומו יש רק כונן. נדב מבקש להעלות לדיון את הצורך בסגן רבש"ץ.  מוטי יביא לישיבה הבאה תחשיב עלויות לבדוק לכמה ניתן להוריד את אגרת השמירה.

                                  ו.          לגבי הבוררות, הבורר ביקש מהיועץ המשפטי לקיים פגישה בנושא המסמכים (שהיה אמור כבר להיות גמור מזמן).  הדיון נקבע לאחרי פסח (לא נקבע פסח של איזה שנה!!!!!!).

                                  ז.          תאורה לגן הבנים עדיין לא הוזמנה.

                                 ח.         מוטי עדיין לא קיבל השלמת כספים מהתושבים להוצאות הבג"ץ.

                                 ט.         הוועד החליט שאם עד יום ראשון לא יגיע מכתב מעודכן מהצבא שמאשר הכנסת פועלים דרך הפשפש, על זרובבל להפסיק הכנסת פועלים מהפשפש.

                                  י.          יהודה מתלונן שהשומר אמש, ב 1:30 אחר חצות, לא עצר את הרכב בכניסה ולא רשם את פרטי הרכב (שלא לפי ההנחיות שהרבש"ץ סיפר לנו עליהם). השומר טוען שאין לו שום הוראה כזאת. הוחלט לדרוש מזרובבל שבאופן קבוע כל ההוראות לשומרים יהיו בכתב (כולל הוראות שמתעדכנות לאור החלטות וועד, כמו זו שהסיור שלנו לא ייכנס לגני מודיעין).

  1. שמשון מדווח על בעיות הביוב שיש וויכוח במועצה לגבי חיבור חשמונאים לביוב. שמשון טוען שיש ללחוץ על אפי פלס לחבר את היישוב לקו הביוב. שמשון מציע להוציא מכתב בנושא למר וולרשטיין.
  2. דב מעדכן מקבוצת הורים המעוניינים בצהרון. מבקש אישור להקים וועדת צהרונים שתורכב מ:

                                 א.         אורנה אורבך

                                  ב.         טלי חן

                                  ג.          אורית גהלית

                                  ד.         אלדד סומר

                                 ה.         פנינית חברוני

  1. אליוט מעדכן מישיבת וועדת פיתוח:

                                 א.         בשבוע שעבר ביום רביעי נפתחו ההצעות למכרז. 9 קבלנים הגישו הצעות שנעו בין כ 5 מליון ₪ ועד לקצת יותר מ 6 מליון ₪.

                                  ב.         בדיון שנערך בוועדה היום עדיין לא נבחרה הצעה.  אנו מבקשים לבדוק איתנות פיננסית, ולקבל חוות דעת משפטית אם ניתן לתת לכולם אפשרות לשפר את הצעתם. לראיין את 3 החברות הזולות לפני שנציע לוועד על הזוכה. כמו כן הוועד מציע להחתים את הזוכה על הצהרה שלא היה מעורב בפשיטת רגל ב 10 השנים האחרונות.

  1. צו מנהלי לחריגות בניה – הצעה להתמקד בחריגה מקווי בניין, חריגה מקו המגרש (בעיקר פיתוח),  גובה וחנייה. ההצעה התקבלה והנחיה זו תועבר למועצה.
  2. בית ספר ממ"ד מבקש להשתמש במתחם בני עקיבא הקודם לצורך בית הספר. אנו מבקשים תחילה לברר עם מר דה-יונג על הקמת פינת חי לזכר אורית ז"ל בשטח זה. במידה והתשובה תהיה שלילית,  בית הספר יקבל את השטח.
  3. אורי מבקש להעלות לפעם הבאה את נושא הספרייה
  4. אורי מעלה את בית כנסת י"ד משה ומבקש להכניס את בקשתם הקודמת לתקציב השנה.
  5. אורי מתלונן שיש ביישוב מכת עכברושים. יש לבצע הדברה ממוקדת בבורות היישוב. מוטי טוען שכל הודעה על עכברוש טופלה בהדברה על ידי המועצה.

 

בברכה

יהודה שוגר

052-6132261