ישיבת וועד ‏יום שני 01 מרץ 2004

 

אז מה היה לנו בישיבת הוועד:

נוכחים: כולם.

           

1.      מוטי מדווח:

א.      בוררות עם קריית ספר  - הבורר הוחלף לבורר שהוא שופט בדימוס. הוועד מאשר את המועמד פה אחד.

ב.       תביעת רמת מודיעים בנושא חוב פיתוח הוצגה טיוטת תביעה.  שמשון מבקש אישור מהוועד לעקב את התביעה ולאפשר לו לבוא בדברים עם החברה. הוחלט ששמשון ישאיר הודעה לחברה על הגשת התביעה. אם עד יום ראשון הקרוב לא מתקבל התשלום, התביעה מוגשת.

ג.        כנראה לקראת שבוע הבא תתחיל עבודת גדר ההפרדה שתעבור בינינו לבין נעלין, קרוב מאוד לנעלין. הקבלן מכין מחנה עבודה בין גני מודיעין ומידיה.

ד.       סניף בני עקיבא – המועצה מבקשת להזדרז עם הביצוע, אחרת התקציב ממשרד השיכון עלול להיעלם. הנושא בטיפול וועדת נוער.

ה.      מחר ב1700 יש כנס הערכת מצב של מועצת ישע בגן הוורדים בנושא פינוי ישובים ומאחזים. כולם מוזמנים.

2.      מגרש בייסבול והישיבה:

א.      הייתה פגישה בעניין בין וועדת ספורט ועמותת הישיבה והגיעו להסכמות. מר קרן ומר סלם מציגים את ההסכמות:

                                                               i.      שני קרוונים שמפריעים לטריבונות, כרגע הישיבה לא תזיז אותם אלא ברגע שיהיה להם תקציב לכך. וועדת ספורט תשהה את בנית הטריבונות ליד הקרוונים הללו עד להזזת הקרוונים.

                                                             ii.      תכנון הטריבונות של שי ליט מקובל על הישיבה. תכנון מפורט יבדק מחדש על ידי הישיבה. נתנאל שואל למה הישיבה צריכה להתערב בתכנון הטריבונות בכלל? סלם עונה כי מדובר על הקווים החיצוניים משום שהתכנון למעשה נוגס בשטח הישיבה וכל העניין של הישיבה הוא להבטיח שהתכנון לא יחרוג מהתחום המוסכם.

                                                            iii.      הכניסה הראשית למגרש הבייסבול לא תעבור דרך הישיבה כך שיאפשר גידור של הישיבה. במידת הצורך, יתנו לילדים לעבור דרך הישיבה.

                                                           iv.      פסולת בניית הישיבה, כחלק מעבודות הפיתוח של הטריבונות, הישיבה תכסה את  העלות היחסית  בפינוי הפסולת. מוטי טוען שיש לפנות זאת היום ללא צורך לחכות לבניית הטריבונות. יש כיום בעיה בטיחותית ולכן יש לפנות הפסולת כיום.

                                                             v.      כביש הפטרול ישמש גם ככביש השירות. 

                                                           vi.      מגרש הכדורסל יישאר במקומו המתוכנן (מדובר במגרש נוסף שקיים בתכנית מדרום למגרש הבייסבול).

 

ב.       מאחר והתחיל דיון ארוך בנושא, אליוט מציע שהצדדים יסכמו את ההסכמות בכתב ויגישו את הנוסח בכתב לחברי הוועד. החלטנו לתת רבע שעה לדיון.  המכתב אמור להתקבל תוך כשבוע.

ג.        גדר למגרש הבייסבול תתוקצב ב 35000 ₪ אם וכאשר יגיע כסף מהבוררות עם קריית ספר (מתקציב שנה שעברה). חלק אחר של הגדר אמור להיות חלק מגדר הביטחון שעל חשבון המועצה. וועקנין (קצין הגמ"ר פיקוד) כבר העביר תקציב למועצה לדרך פטרולים וגדר ביטחון עבור הישוב.

ד.       תכנון הטריבונות יעלה 10000 ₪ יועצים ועוד עלות מתכנן. אפשרות נוספת היא להשתמש בתכנון של שי ליט ולקחת רק מהנדס ויועץ קרקע בנוסף.

ה.      ביצוע יכול להיות או מכרז או עבודה עצמית של עובדי המזכירות.

ו.        מימון הטריבונות חלק מתרומה וחלק מתקציב הוועד לוועדת ספורט. ספק אם התקציב מספיק לסיום כל העבודה. לכן כנראה הטריבונות יבוצעו בשלבים בהתאם לתקציב.

ז.        ד"ר קרן מציין שעם סיום עבודות הגידור, הוא יביא קבוצות מבחוץ להתאמן במגרש תמורת דמי שימוש שיעזרו ליישוב בתקציב אחזקת ופיתח המגרש.

3.      בריכת שחיה:

א.      שמשון מדווח שזוג יזמים מעוניינים להקים את בריכת השחייה ללא השקעה נדרשת מהישוב וזאת תמורת הקצאת קרקע לפרויקט.

ב.        עופרי, נדב אורי ושמשון יהוו וועדה שתדון עם היזמים בנושא הבריכה.

4.      מניית זהב לוועד בישיבת נר-תמיד.

א.      תת הוועדה הציגה סיכום להצעה למניית זהב.

ב.       הוועד מחליט לדחות את הדיון בשביל לאפשר לחברי הוועד עיון בהצעה.

5.      תקציב:

א.      דב מגולל את נושא דרישות תקציב החינוך שהשנה לא הוקצב שום דבר לנושא חינוך (דבר שאינו מדויק, ראו הערה של אליוט בהמשך).

ב.       יש דרישה לשני פרויקטים בגני ילדים והרצאות להורים.  הדרישה היא ל 12000 ₪ בלבד.

ג.        אמיר שואל מה קרה שהשנה יש פחות כסף לעומת שנים אחרות? אליוט מסביר שמאחר ואנחנו לא מכניסים בתקציב כ 30000 ₪ הכנסות מקריית ספר, התקציב חסר סכום זה (הכנסות אלו היו בעבר חלקה של קריית ספר בעלות אבטחת היישוב ויצרו גרעון תקציבי שמתקרב למיליון ₪ ב 4 השנים האחרונות).

ד.       מוטי מסביר שאין גרעון בבנק כתוצאה מקבלת תקציבים מיוחדים מהמועצה, הגברת הגבייה מהעבר, התייעלות ואי ביצוע חלק מהתכניות.

ה.      גברת רותם, יו"ר ועד הורים בי"ס מציגה את דרישות התקציב לבית הספר. פרויקט 1 הוא הורים לומדים בעלות של כ 6000 ₪. זה חלק מהפרויקט שהוזכר בסעיף הקודם.   

ו.        בית הספר סובל מחוסר מקום. כיום אין מקום לספריית עיון פדגוגית. המטרה ליצור תשתית לספרייה כזאת שגם תשמש כחדר לשיעורים לתלמידים בשעות תגבור.

ז.        מוטי מעדכן שמחר אמור להיות סיור של משרד החינוך לנושא בינוי. היישוב לא אמור לבנות כיתות כלל אלא משרד החינוך דרך המועצה.

ח.      וועד ההורים מצפה לתקציב של 25000 ₪ לעזור בתקציב בית הספר.

ט.      מר ווקסלר טוען כי לא ייתכן שהחינוך לא יקבל שום נתח בתקציב.

י.        אליוט מציין שלמעשה יש כ 36000 ₪ המוקצב לנושאי חינוך השנה. זה נכון שקוצץ חלק מהתקציב לאור מחסור התקציב הקיים.

יא.    אורי מציע לקצץ קצת מתקציבים שונים כמו הוצאות משרדיות, גינון, נוער וכ"ו.

יב.     אמיר מתרעם על כך שצורת הביקורת בציבור על הוועד בנושא חוסר הקצבה לחינוך הוא לא הוגן. אליוט ושאר חברי הוועד השקיעו עשרות שעות בהכנת התקציב וקיצצו רק במקומות הכרחיים. עם זאת מציע כן לאשר כיום את תוספת התקציב לחינוך.

יג.      אמיר מציע לאשר 10000 ₪ ללא מציאת סעיף ממנו נקצץ. בעתיד נמצא סעיף מתאים לקיצוץ. לא מתקבל.

יד.     אליוט טוען שבשנים שעברו הוקצבו 5000 ₪ לכל הגנים ביחד. כיום גננת אחת וועדת חינוך מבקשים לפרויקט אחד 6000 ₪.

טו.    אני מציע לכבות את התאורה הישנה (כפי שתוכנן מראש, עם השלמת התאורה החדשה) ועל ידי כך לחסוך 20000 ₪ השנה. תקציב זה להעביר (לפחות בחלקו) לטובת החינוך. לא מתקבל מאחר וחלק מחברי הוועד טוענים שכיבוי התאורה הישנה יגרור חוסר שביעות רצון רב מצד התושבים. הסיפור הקפקאי הזה עולה לנו 20000 ₪ לשנה מלבד העלות העצומה בהקמת התאורה החדשה, שמסתבר (כפי שטענתי פעמים רבות בעבר) שאינה מאירה מספיק טוב וכנראה פחות טוב מהתאורה הישנה. יוצא מכך שהמטרות לשמם הוקמה התאורה החדשה  קרי:

החלפת התאורה הישנה משום שאינה אסטטית

הקמת תאורה שתאיר לפי התקן

לא הוסגו. להזכירכם, הנושא עלה בישיבת וועד שבה וועדת פיתוח המליצה שלא להמשיך את ביצוע התאורה החדשה משום שהתאורה הישנה טובה והחדשה לא נותנת מספיק אור. הוועד ברוב זעום החליט כן להמשיך בפרויקט.

טז.    אליוט מציע להקציב 10000 ₪ תוספת לחינוך ולקחת אותו מקרן המים.  ההצעה התקבלה ברוב של 6 בעד, 2 נגד 1 נמנע. להזכירכם, קרן המים היא קרן שבה היישוב אמור לחסוך את הרווח מהכספים המשולמים על ידי התושבים עבור צריכת המים בקרן שתשמש את היישוב לתיקון ותחזוקה של צנרת המים ביישוב. עקב חריגות תקציב בעבר (אי תשלום מקריית ספר), עד היום קרן זו למעשה כמעט ריקה. החלטה זו עוזרת להשאיר את הקופה במצבה הריק. מוטי טוען כי אם הקופה תהיה ריקה, ונצטרך לתקן את תשתית צנרת המים, ימצא הגוף שייתן לנו את התקציב לכך. יתכן שמוטי צודק, אך אנו לקחים בזאת סיכון רב.

 

 

בברכה

יהודה שוגר