ג '  סיוון  תשס"ט

27.5.09

ועד – 2892 –

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום  ראשון   ח'    בסיוון תשס"ט,    31.5.09

 

בשעה 22.00   (בגלל ראיון מועמדים לרכז נוער) במזכירות .

 

2.                על סדר היום

 

א.     תרגיל עורף לאומי – נקודת מפנה 3  - היערכות בהשתתפות :יו"ר צחי,

יו"ר ועדת בטחון, רבש"צ.

 

ב.     מקוה – סיכום שיטת חימום.

 

ג.       התקנת מקטין לחץ בצינור הראשי.   

 

ד.      עידכונים מישיבה עם ראש המועצה

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב