כ' סיון   תשס"ח

23.6.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   כו   סיון  29.6.08

שעה 20.00  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     20.00 – פגישה עם סעיד "מקשת צבעים" בנושא גדר ההפרדה והמעבר המתוכנן סמוך למחסום קרית ספר. בהשתתפות יו"ר ועדת בטחון ורבש"צ.

 

ב.     רישום קרקע בטאבו -  יוצג ע"י טאוב  יעקב.         

 

ג.       אישור רכז  נוער.

 

ד.      אחזקת מבנה ציבור – רצ"ב מכתב בנושא המועדון נוער

 

ה.     מקוה – בחירת מפקח בניה.

 

ו.       אישור הפעלת ברכת שחיה משפ' בלוך.           

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב