כג ניסן  תשס"ח

28.4.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום שלישי  כד  ניסן, 28.4.08

 

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     הכנות ליום העצמאות – עדכון.    

ב.     מקוה – מעקב התקדמות .

ג.       תאורה ברח' מוריה .

ד.      חיבור מים לבתים ללא היתר בניה בגלל בעיית מנהל.     

ה.     סיפוח שטחים ציבוריים.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב