יט' אדר א' תשס"ח

25.2.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום רביעי כא  אדר א' , 27.2.08  שעה 21.15 

במזכירות הישוב.

 

2.                 הישיבה הוקדמה משתי סיבות:

 

א.     ביום א' 2.3.08 יש חתונה לתושב ישוב שחלק מחברי הועד מוזמנים.  

 

ב.     צריך לקבל החלטה דחופה בעניין המקוה בהשתתפות היועץ המשפטי ובשבוע הבא ישהה בחו"ל.

 

3.                 להלן הנושאים לדיון:

 

א.     מקוה – בהשתתפות היועץ המשפטי, לאור הדיון בבית המשפט ביום 24.2.08 נדרש

לקבל החלטה לגבי הסדר כספי ע"מ שנוצא מצו המניעה – ישיבה סגורה.

 

ב.     דיון הכנה לפגישה עם ראש המועצה עפ"י המכתב שהועבר אליכם. 

 

ג.   נושאים נוספים יועלו ע"י היו"ר במידה וישאר זמן.

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב