יא' אדר ב' תשס"ח

18.3.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון  טז'   אדר ב , 23.3.08

 שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     ישיבה עם ועדת בטחון.  

ב.     סיפוח שטחים ציבוריים.

ג.       פילוח חובות פיתוח.

ד.      דיווח בנושא מקוה.

ה.     מכרז לקייטנת קייץ.

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב