י' שבט  תשס"ח

17.1.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

הנדון: נושאים לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון יג  שבט 20.1.08 שעה 21.15 

במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום

 

א.     איוש ועדות – עדכון מצב.

 

ב.     פיתוח – רצ"ב רשימת פרוייקטים לביצוע.

 

ג.       יועץ משפטי – המשך התקשרות.

 

ד.      כרטיסי תדלוק – לרכבי המזכירות.

 

ה.     תוכנית תנועה.

 

ו.       פרסום אינפורמציה מישיבות סגורות לגורמים מחוץ לועד.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב