כב'  ניסן תשס"ט

16.4.09

ועד – 2892 –

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום  ראשון   כה'   בניסן תשס"ט   19.4.09

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                בישיבה ינתנו בעיקר עידכונים על יום השואה, זיכרון, ויום העצמאות.

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב