יט' טבת תסש"ט

15.1.09

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   כב'  טבת   תשס"ט   18.1.09

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     פגישה עם ועדת נוער – שוטף    (במידה ויהיו רוב המוזמנים).

 

ב.     תוכנית פיתוח לשנת 2009.

 

ג.      טקס הנחת אבן פינה למקוה – גיבוש תוכנית.

 

ד.     עדכונים ושונות.

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב